Kitaplara İman

0
26

Vahiy ve Vahye Olan İhtiyaç;

Vahiy, yüce Rabbimiz’in peygamberler vasıtasıyla insanlara emir ve yasaklarını bildirmesidir. Allah’ın vahiylerinin bir araya toplanması sonucunda oluşan kitaplara ilahi kitaplar ya da kutsal kitaplar diyoruz. Bu kitaplar insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli anlatan; onları, kötü, yanlış ve çirkinden sakındıran birer rehberdir. İlahi kitaplar farklı zaman dilimlerinde ve farklı topluluklara olsalar da özleri itibarıyla bir ve aynıdırlar, aynı hakikati ifade ederler. 

💡 Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: ” De ki: Allah’a bize indirilene (Kur’an’a , İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, ve Yakuboğulları’na indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rabbinden verilene inandık. Onlardan hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız.”

➡ Kutsal Kitaplar;

Kur’anda kendilerine kitap verilen peygamberlerin yalnızca dördünden söz edilmektedir. Bu dört Allah elçisine verilen kitaplar dışında elbette Allah diğer peygamberlerle de konuşup onlara da mesajlarını bildirmiştir. Ancak Kur’an, bu mesajların bir kitap haline getirilip getirilmediğine dair bize bir bilgi vermektedir. Kur’an-ı Kerim dışındaki ihahi kitaplar, zaman içinde insanlar tarafından değiştirilmiş, bunların üzerinde ilave ve çıkarılmalar yapılmak suretiyle tahrif edilmişlerdir. Allah’ın en son vahyi olan Kur’an, hem önceki kitaplarda Allah’ın vahyettiklerini tasdik eder hem de onlara insanların karıştıkları yanlışları ortadan kaldırır. Kur’an-ı Kerim dünyanın sonuna kadar geçerli olacak ve hiç bir şekilde bozulmaya uğramayacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de anılan kutsal kitaplar şunlardır:

Tevrat: Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları’na gönderilmiştir. orijinal dili ibranice’dir. Eski ahid ismiyle de anılır.

Zebur: Hz. Davud’a verilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Hz. Davud da İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerdendir. Zebur’un orijinal dili İbranice’dir. Zebur günümüzde Mezmurlar adı altında Eski Ahid’de bir bölüm olarak yer almaktadır.

İncil: Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Orijinal dili Aramice olması gereken İncil’in günümüzdeki en eski nüshası Grekçe’dir. İncil Yeni Ahid ismiyle de anılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim: Tüm insanlara gönderilmiş ve hükmü kıyamete kadar sürecek olan en son ilahi kitaptır. Son Peygamber Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilmiştir. Hiç bir şekilde tahrif edilmeden, orijinal haliyle hem yazılı hem sözlü olarak günümüze kadar gelmiştir.

💡 Kur’an-ı Kerim: Hz. Peygamber’e Yüce Allah tarafından indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunması ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kelamdır.

➡ Kur’an-ı Kerim’in Bölümleri;

Ayet: Kur’an’ın en küçük birimidir. İki ayeti bir birinden ayıran durakların tespitinde ki değişik yaklaşımlardan dolayı Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür (6204, 6214, 6219 gibi). Elimizde mevcut olan Kur’an-ı Kerim mushafları 6236 ayetten oluşmaktadır.

Sure: Kur’an’ın, en az üç ayetten oluşan, farklı uzunluklara sahip her bir özel bölümüne verilen addır. Kur’an’da 114 sure bulunmaktadır. Mushaf sıralamasına göre ilk sure Fatiha, son sure de Nas’tır. En uzun sure 286 ayetli bakara suresi, en kısası ise 3 ayetli Kevser suresidir.

Cüz: 600 sayfalık Kur’an mushafının 20 sayfalık her bir bölümüne verilen addır. Kur’an 30 cüze bölünmüştür.

Aşr veya rüku: Her bir surenin içinde bir pasaj tarzında konu bütünlüğüne sahip olan ve ayet sonunda ki ”ayn” harfiyle gösterilen kısa bölümlerin adıdır.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here