Kılıçaslan’ın kişiliği ve tarihte oynadığı rol

0
Kılıçaslan'ın Kişiliği ve Tarihte Oynadığı Rol

Kılıçaslan’ın tahta çıkıncaya kadar başarısı yoktur.Tahta çıkıncaya kadar babasının çizdiği yoldan gitmiş ve 40 yaşında tahta çıkmıştır.

İktidarı önünde engel tanımaz bir iktidar hırsı vardır. Kardeşlerini bertaraf etmek istemiştir.

Ülkesini ve milletini korumakta tavizsizdir. En büyük başarısı; Bizans’ın ittifak sarmalını çözmüş,siyasi dehasını kullanarak Bizans’ı çökertmiştir.

İkinci önemli başarısı; Bizans’ın Anadoludaki siyasi birliği kurma,vatanı ve devleti korumasıdır. Miryekefolon bunun en büyük örneğidir.

Bizans’ın 105 yıllık emellerini yıkmıştır.Devleti kara devleti olmaktan çıkarmak istemiş ama başaramamıştır.Bu amaç için ilk teşebbüs eden de o olmuştur.

En büyük hatası,ülkeyi evlatları arasında paylaştırması olmuştur. Bunu düzeltmek istemiş ama ömrü bunun için yeterli olmamıştır.

Sadece siyasi ve askeri açıdan değil,mimari açıdan da geliştirmiştir ülkesini. Konya’yı haçlılar Almanya’nın Köln şehrine benzetmişlerdir. Süleyman Şah zamanında alınmış küçük bir kasaba iken zamanla büyük bir şehir’e dönüştürülmüştür.

Boya,sabun fabrikaları yapılmıştır. Kılıçaslan mimari açıdan Aksaray’a eserler yapmıştır. Kışlalar,zaviyeler,medreseler,saraylar yaptırmış ve bilim adamları getirtmiştir.

Kötü insanların şehir’e girmesini yasaklamış,seferlerine buradan çıkmıştır. Buraya Daru-l Cihad denilmiştir.

Ekonominin ilk temellerine Kılıçaslan zamanında atılmıştır. İlk kervansaraylar onun zamanında yapılmıştır. Altın,gümüş,bakır ve altın para yine bu dönemde basılmıştır.

İlk medreselerde onun zamanında kurulmuş,Konya ve Aksaray’da açılmıştır.

Kılıçaslan dünyanın maddi zevklerine önem vermemiş dini ve felsefi konuları önemsemiştir. Aydınlanma felsefesini benimseyende o olmuştur.

Gaza ruhunu yüksek tutmak adına yanında filozof taşımıştır. Katı ve kalıplaşmış fikirlere de karşıydı.

Kendisi ileri görüşlü,açık fikirli ve yenilikçi bir liderdir. Komşu hükümdarlar Kılıçaslan’ı inkarcı olarak nitelemiştir. Samimi bir müslüman olmasına rağmen,batıl inançları da vardır.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here