Kaza ve Kader

0

 

KADER VE KAZA

 

Değerli okuyucularımız;

İnsanların yaratılışından bitkilerin varlığına, hayvanların doğasına kadar her şey belli bir ölçüde ahenk içindedir. Evrende bir uyum ve denge vardır.

 

Kader:

Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçüyle yapmak, bir şeyin şeklini büyüklüğünü belirlemek“ gibi anlamlara gelir.

Hepimizin bildiği üzerine kader Allah’ın sonsuz ilmi ve kudreti ile başlangıçtan sona kadar evrende olacak her şeyi planlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların özgür iradelerine göre yapacakları her şeyi Allah’ın önceden bilmesi, bir plana göre düzenlenmesidir.

 

Kaza:

Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını gerçekleştirmesidir. Yani Allah’ın taktir ettiği şeylerin zamanı gelince bu plana uygun olarak meydana gelmesidir.

 

İnsanın kaderini etkileyen unsurlar;

 ➡ İnsan akıllı bir varlıktır.

 ➡ İnsan eylemlerinden sorumludur.

 ➡ İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.

 ➡ İnanan insana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.

 ➡ İnsan özgür bir varlıktır.

 

 

Cüz’i (Sınırlı) İrade

Cüz’i irade insanın iradesine denir. Çünkü insan, gücü sınırlı bir varlıktır. Bu nedenle istediği her şeyi yapamaz.

 

Külli (Sınırsız) İrade

Külli irade Allah’ın iradesine denir. Allah sonsuz güç ve irade sahibidir. Evrendeki her şey onun bilgisi iradesi ile gerçekleşir.  

 

İnsanın İradesi ve Kader

İnsanın irade sahibi, akıllı ve özgür olması onun davranışlarında sorumlu olması anlamına gelir. İnsan aklıyla iyiyi kötüden ayırır.

Özgürlük ve sorumluluk arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle de akıllı ve özgür irade sahibi bir varlık olan, davranışları bilinçli bir şekilde gerçekleştiren insan, yaptıklarından sorumludur. 

İnsan, baskı altında yapmak zorunda kaldığı şeyler için hesap vermez. Allah, insana ancak gücü nispetinde sorumlu tutar.

 

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar;

 

Ecel:

Hayatın son bulması, ölüm için belirlenmiş ve takdir edilmiş zamandır.

 

Ömür:

İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimidir.

Kur’an-ı Kerim’de “ Her canlı ölümü tadacaktır…” buyrularak insan için dünya hayatının sınırlı olduğu belirtilmiştir. 

 

Hayır:

İyi, faydalı olan, insanların meylettiği ve sevdiği şey anlamına gelir. Yüce Allah’ın yapılmasını öğütlediği, insan ve toplum için faydalı olan her türlü iş ve iyi davranıştır. Yoksullara yardım etmek, sadaka vermek, ibadetleri yerine getirmek gibi.   

 

Şer:

İstenmeyen, kötülük, fenalık anlamına gelir. Allah’ın yapılmasını yasakladığı, insana ve topluma zarar veren her türlü alışkanlık, kötü iş ve davranıştır. İçki içmek, kumar oynamak gibi.

 

Afet:

Üzerinde yaşadığımız dünyada deprem, sel, erozyon, yangın, kıtlık vb. birçok afet yaşanabilmektedir. Afetlerde meydana gelen can ve mal kayıplarına sorumluluğunu kadere yüklemek doğru değildir. Çünkü Allah insanı akıllı, düşünebilen, doğru ve yanlışı ayırt edebilen bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanlar afetlere karşı önlem alabilir. Örneğin; depremlere karşı sağlam ve dayanıklı binalar yapabilir.

“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” ayeti bu gerçeği ifade eder.

 

Sağlık ve Hastalık:

İslam dini insan sağlığına büyük önem verir. Sağlığın, Allah’ın insana verdiği en değerli nimetlerden biri olduğunu belirtir. İnsanlardan sağlıklarını korumalarına, bunun içinde her türlü önlemi almalarını istemiştir.

Hastalık ve sağlık, Müslümanların kaderle ilişkilendirdiği kavramlardandır.

Bazı insanlar sağlıklarını korumak için gereken önlemleri almamakta, hastalanınca da “ Allah’ın, takdiri böyleymiş, ne yapalım!“ diyerek kadere bağlamaktadırlar. İslam dininde bu şekilde bir kader anlayışının ve teslimiyetçiliğin yeri yoktur.

 

Rızık:

Yiyecek ve içecek, Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan her şey anlamına gelir. İnsan rızkını elde etmek, geçimini helal yollardan sağlamak için çok çalışmalıdır. Tembelliği kadere bağlamamalıdır.

“ Allah her kuşun rızkını verir ama yuvasına bırakmaz.” sözü rızkını çalışılarak elde edileceğini vurgular.

 

Başarı ve Başarısızlık:

Çalışmak hem birey hem de toplum için yararlı bir davranıştır. Çalışan kişi zamanını, üreterek ve verimli bir şekilde değerlendirir. Çalışmak başarılı olmanın temel şartıdır. Başarısızlık kadere bağlanmamalıdır. Çünkü hiçbir başarı tesadüf değildir.

 

Tevekkül:

Sözlükte “dayanmak, güvenmek, vekil tutmak“ gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise; bir amaca ulaşmak için gerekli olan bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah’a güvenmek, işin sonucunu ondan beklemektir.

Tevekkül hiçbir şey yapmadan önlem almadan Allah’a dayanıp güvenmek değildir. Kur’an-ı Kerim, bizden başımıza gelecek olumsuzluklara karşı önlem almamızı, evrenin yasalara uygun davranmamızı istemektedir.

Bu Yazıyı Okuyanlar Bunları da Okudu . . .

Share
Web sitemizden yazı kopyalayıp, başka platformlarda yayınlamak telif suçu kapsamında cezalandırılacaktır. Web Sitemize Hoş Geldiniz.Twitter Takip Edilesi Hesaplar >> @tarihnedio , @SerhatOner24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here