Kayıp Şehir Atlantis

0

Atlantis Nedir?

Atlantis, deniz altında batmış şekilde bulunan her milletin diline konu olmuş efsanevi bir şehirdir.

Atlantis Platon sayesinde duyulmuştur. Platon kendisinin doğumundan 9000 yıl önce var olmuş bu şehri zengin bir şekilde betimlemiştir. O zamandan sonra Atlantis yazarların, bilim adamlarının eserlerine konu olmuştur.

Platon Atlantis’den şu şekilde bahsetmiştir;

Herkül Surları’nın ötesinde yer almış Batı Avrupa ve Afrika’nın bir çok kısmı fetheden ve Atina’yı fethetmeye çalışan ancak başarılı olamayıp bir gecede batan bir şehir.

Atlantis’in gerçekten var olduğunu savunan birçok yazar ve kitapları vardır. Bu kitaplara örnek olarak Francis Bacon ‘un Yeni Atlantis kitabını verebiliriz. Bacon, kitabında Atlantis’in Kuzey ve Güney Amerika’da olabileceğini söylemiştir.

Ayrıca Atlantis genellikle Platon’un kendi politik teorilerini anlatmak için yaratılan efsanevi bir şehir olarak görür. Çünkü hiç kimse Atlantis’in nasıl yok olduğunu bulamamıştır.

Platon Atlantis’den Herkül Sütunlar’nın (Cebelitarık Boğazı,Akdeniz) altında olduğunu söylemiş ve bundan bahsetmeden önce Mısır’a konu ile ilgili araştırma yapmıştır.

 

 

Platonun betimlemesine göre Atlantis’in görünümü daire şeklindeydi. Kentten 9 metre uzaklıkta bir dağ olduğu betimlenmişti.

Birçok akademisyen Platon’un bu hikayeyi nereden esinlendiğini merak ediyordu. Kimisi Platon’un hikayesini Thera yanardağ patlaması veya Troya Savaş’ındaki  bazı ögelerle oluşturduğunu savunurken kimisi Helike’nin yıkımı veya Sicilya’nın işgali gibi olaylardan etkilendiğini savunmuştur.

Atlantis’in yok oluşuyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Kimisi bir yanardağ patlamasıyla yok olduğunu savunurken kimisi ise suya yavaş yavaş battığını söylemiştir.

Kentin suya batmasıyla ilişkin deniz yükselmelerine ait kanıtlar Baltık Denizi tortularının incelenmesiyle elde edilmiştir. Baltık Denizi Atlantik Okyanusun batmasıyla göl haline gelmişti ancak bu olay Platon’un doğmasından 9000 yıl önce değil 5600 yıl önce gerçekleşmiştir. Buda Atlantis’in yazarlar ve sanatçılar için hayali ve efsane olarak kaldığını göstermiştir.

M.Ö 421 Yılında Sokrates’in evindeki bir sohbette Atinalı olan bir devlet adamı Kristias dedesi Dropedis’in kendisine naklettiği efsane üzerine konuşurlar. Dropedis’e de zamanında bunu ünlü bir şair olan Solon anlatmıştır.

Solon bir zamanlar Mısır’da bir keşişle tanışır. Keşiş’e göre Atlantis’e ait olaylar M.Ö 9000 yılında gerçekleşmiştir. Keşiş Solon’a okyanusun ortasında bulunan efsanevi bir kentten bahseder.

Eflatun’un anlattığı  hikayede ise Atlantis’den birbiri içine geçmiş adalar olarak bahsedilmiştir. Ortada ise su kanalıyla çevrilmiş bir ada bulunmaktadır. Tümü iç içe dokuz su ve dokuz da kara çemberi bulunmaktaydı.

Atlantis’in hükümdarı ise Yunan Mitolojisinde ki Denizler Tanrısı Posedion’dur. Poseidon’un Yunan Mitolojisinde önemli yeri vardır. Yunan halkının baş tanrı olarak gördüğü Zeus’un kardeşidir ve Hades, Zeus ile birlikte üç büyükler olarak anılır.

Poseidon’un bir diğer adı da Neptün’dür. Neptün burada karısı ile birlikte yaşamaktadır. 10 Tane oğlu olur bu oğullardan adı Atlas olan ortadaki adanın sahibi olur. Diğer kalanlar ise diğer adalara sahip olurlar. Atlantis’in Kralları ve Kraliçeleri bu oğullardan türemiştir.

Atlantis zengin güzel bir ülkedir. Tasfire göre kent siyah ve kırmızı taşlardan oluşmaktadır ve çok güzel inşa edilmiştir. Aralarından en güzel inşa edilen ada ortadaki adadır. Ada’da iki tana Neptün ve karısı adına iki tane tapınak vardır.

Her şeyin bir sonu olduğu gibi Atlantis’in de altın çağı bir gün son bulmuştur. Burada yaşayan halk zamanla yozlaştı ve Atinalılar tarafından yenildiler.

Sonunda Atlantis’in nasıl yok olduğuna dair iki tür teori vardır. Birincisi volkanik bir patlama ikincisi ise sıkça iddia edilen okyanusun ülkeyi yuttuğu’dur.

Efsaneye göre ülkenin yok olmasının sebebi ise halkın fazla lüks, şaşalı ve umursamaz yaşamlarıydı ve Tanrı onlara ceza olarak ülkeyi sulara boğdu.

 

 

Atlantis Şehri Hakkında ki Efsaneler

Atlantis’in kurucusu efsaneye göre yunan mitolojisinin önemli tanrılarından Poseidon’dur.

Poseidon mitolojide denizler Tanrısı olarak bilinir. Yunan mitolojisinin baş Tanrısı Zeus’un kardeşidir. Hades, Zeus ve o üç büyükler olarak anılırlar.

Atlantis’e göre Poseidon’dan Neptün olarak anılır.Neptün ve karısı Atlantis’te yaşar ve dokuz adanın birleşmesiyle oluşan bu kenti oğullarına bırakır. Atlantis’te yaşayanlar bu oğullardan türemiştir.

Kent görkemi ve şöleni ile kitaplara konu olmuştur.Yapımında çok özenilmiş ve görkemli olan bu şehir bir efsaneye göre de bu görkemin sonucu Tanrılar tarafından cezalandırılıp sular altına batmıştır.

 

Atlantis Gerçek Mi?

Atlantis’in gerçek mi yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret olup olmadığını bilmiyoruz. Bugüne kadar bu konuyu araştıranlar ve kitap yazanlar da bu yüzden ikiye ayrılmışlardır.

Kimisi gerçekten var olduğunu savunurken kimisi ise gerçek olmadığını bu ülkenin sadece bir hayalden ibaret olduğunu savunmuştur.

Bugüne kadar bu konuda fazlaca araştırma yapılsa da bu ülke bulunamamıştır.

Bu tartışma Platon’un Atlantis’ten bahsetmesinden beri vardır. Kimisi gerçek olduğunu düşünürken kimisi Platon’un kendi ütopyası için kurduğu bir hayali ülke olduğunu savunmuştur.

Hatta bu konuyu ele alan yazar Donnelly, kitabında bugüne kadar mimari açıdan gelişen medeniyetlerin Atlantis’in sayesinde geliştiğini savunmuştur.

Fakat tarihçiler bu tartışamaya son noktayı koymuşlardır. Platon’un kendisi için hayali bir ütopya kurduğunu söylemişlerdir.

Atlantis gerçekse bugüne kadar Mısırlılar neden bundan bahsetmedi? Neden bu ülke bugüne kadar hiç yazılmadı,bahsedilmedi? Bunlardan yola çıkarak bu ülkenin hayali olduğunu savunmuşlardır.

Ayrıca bugüne kadar Asya ve Libya arasında gezen o kadar denizaltılar böyle bir ülke varsa nasıl farketmediler?

Dahası Levha Tektoniği böyle bir ülkenin imkansız olduğunu ortaya koyar. Levha Tektoniği,yer kabuğunu oluşturan yedi büyük levha ile diğer küçük levhacıkların  son birkaç milyon yıldaki büyük ölçekli hareketini tasvir eden bir kuramdır.

Bu kurama göre ise 12.Bin yıl önce Atlantik Okyanusunda batan bir kıta olması imkansızdır.

Atlantis Uygarlığı 

Atlantis Uygarlığı hakkında günümüze kadar gelen bilgiler arasında bu uygarlığın çok gelişmiş olduğu vardır.

Bu uygarlığın diğer medeniyetlere nazaran bizden daha çok gelişmiş bir millet olduğu hatta uzaylılarla iletişim halinde bile olduğu söylenir.

Hatta X Ray ışınını buldukları ve ayrıca TV ‘den seyredildikleri söylenmiştir. Daha da ileri gitmiş insan kopyalamasını bulmuşlardır ve bu Tanrıların gazabını üstlerine çekmişti.

Olağanüstü görüntüye sahiptiler. Mimari açıdan çok gelişmişlerdi.

Mısır Medeniyetini Atlantisler oluşturmuştur. Büyücülükte de baya ilerlemişlerdir.

Atlantis’in Konu Olduğu Kitaplar

David Gibbins-Atlantis

Francis Bacon – Yeni Atlantis

Ignatius Donnely-Eski Dünya Atlantis

Jules Verne- Denizler Altında Yirmi Bin Fersah 

Frederick Spencer- İki Gezegenin Sakini 

Arthur Conan Doyle-The Maracot Deep

Dennis Weatley -Atlantis Bulundu

Poul Anderson -Atlantisten Gelen Dansçı

Atlantis’i konu alan yazarlar

Atlantis Efsanesi ilk olarak Platon’un diyaloglarında karşımıza çıkmıştır.

Efsaneyi konu alan yazarlar, çoğunlukla orada yaşayan insanların o şahşalı yaşamları, günümüz insanlardan daha farklı bilimsel ve ahlaki yaşamları üzerine yoğunlaşmışlardır.

Francis Bacon , Ignatius Donnely Yeni Atlantis adlı eserinde Atlantis’den kurtulan birinin Kuzey Amerika’da bilimsel bir ütopyanın kurucusu yapar.

Atlantis’in bu kadar popüler olması Eski Dünya Atlantis adlı eserle olmuştur. Bu kitaptaki yazan çoğu şey şuan ki Atlantis mitini oluşturmuştur. Eser hiçbir bilimsel dayanağa sahip değildir.

Donnely’den önce Jules Verne’nin yazdığı kitapta karakter Kaptan Memo Atlantis’in üzerinden yüzerek geçmiş eserde Atlantis’e böyle yer verilmiştir.

Frederick Spencer ise İki Gezegenin Yazdığı adlı eserinde, kitabın karakteri kendini önceki hayatında kendini Atlantis’deki krallardan biri olarak görmüştür.

Diğer yazarlar ise Atlantis’i bir macera konusu olarak görmüştür.

Romantik Macera konusu olarak ele alınan kitaplar arasında dört kez filme konu olmuş en başarılı eser Pierre Benoit ‘in yazdığı eserdir.

Ünlü Serlock Holmes serisinin yazarı Arthur Conan Doyle’da Atlantis’ten etkilenmiş ve onunla ilgili Maracot Deep adlı kitabını yazmıştır.

Atlantis kitaplarda karşımıza çoğunlukla bulunamayan kayıp şehir yada ütopya olarak çıkmaktadır. Fakat en çok felsefi ve fantastik olarak karşımıza çıkmıştır.

Atlantis’i konu alan İngiliz yazarlarda vardır. Francis Ashton, Pehham Groom, John Powys gibi yazarlar buna örnektir.

Atlantis’e karşı olan ilginin İkinci Dünya Savaşı sıralarında kaybolduğunu söyleyebiliriz.

1980’lerde ise romantik melodram olmaktan öteye geçememiştir.

21.yy’da ise Disney tarafından Kayıp Şehir Atlantis olarak filme çekilmiştir.

Ezgi Özuyar

Ezgi Özuyar

20 yaşındayım.Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Maliye okuyorum.
Ezgi Özuyar

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Bu Yazıyı Okuyanlar Bunları da Okudu . . .

Share
Web sitemizden yazı kopyalayıp, başka platformlarda yayınlamak telif suçu kapsamında cezalandırılacaktır. Web Sitemize Hoş Geldiniz.Twitter Takip Edilesi Hesaplar >> @tarihnedio , @SerhatOner24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here