Kara Yorgi

0
17

Kara Yorgi 3 kasım 1768 yılında dünyaya gelmiştir. 19. yüzyılın başlarında Sırbistan; Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın bölgedeki güç çekişmelerine sahne olmuştur. Bölge devamlı savaş alanı halinde kalmıştır  ve sınırlar sürekli el değiştirmeye başlamıştır. Fransız Devrimi’nin Avrupa’ya getirdiği özgürlük ve milliyetçilik rüzgarları Balkan halklarını da etkilemiştir. Avusturya ve Rusya buradaki halkı, Osmanlı egemenliğine karşı kışkırtıyorlardı. Bu ortamda Sırplar ayaklanmışlardır. Sıradan bir domuz çobanı olan Kara Yorgi, ayaklanmanın önderi olmuştur. Emrindeki isyancılar birçok kasabayı ellerine geçirmiştir ve Belgrad’ı kuşatmıştır.  Osmanlı padişahı III. Selim isyancılarla pazarlığı denediyse de sonuç alamamıştır. Kara Yorgi komutasındaki isyancılar Rusya’dan aldığı destekle 13 Aralık 1806 tarihinde Belgrad’ı ele geçirmiştir. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Belgrad isyancıların elinde kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda Padişah III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa tahta geçirilmiştir. IV. Mustafa da kısa bir süre sonra Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa komutasındaki birliklerin İstanbul’a gelmesiyle tahttan indirilmiştir. Sonunda IV. Mustafa’nın kardeşi II. Mahmud tahta çıkmıştır.  28 Eylül 1812 tarihinde Osmanlı ile Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı ve savaş sona ermiştir. Rusya’nın Fransa ile savaşa devam etmesinden yararlanan Osmanlı kuvvetleri, Sırbistan’daki isyancıların üzerine yürümüştür.  Osmanlı hükümetleri, Sırp isyancıları kısa sürede dağıtarak Belgrad’ı geri almıştır.  İsyancıların lideri olan Kara Yorgi ise 21 Eylül 1813 tarihinde diğer isyancılarla birlikte canını kurtarmak için Avusturya’ya kaçmıştır.  Avusturya’dan Besarabya’ya geçmiştir. Osmanlı’ya karşı isyan eden Yunanların kurduğu Filiki Eterya üyeleri ile tanışmıştır.

Filiki Eterya üyelerinin yardımıyla 28 Haziran 1817 tarihinde tekrar Sırbistan’a gelmiştir. Fakat bu arada Sırp isyancıları arasında Sırbistan’da kalarak ikinci bir Sırp isyanına önderlik yapmış olan Miloş Obrenoviç Osmanlı ile bir anlaşmaya varmış ve kendini Sırp Prensi olarak kabul ettirmiştir. Kara Yorgi’yi kendine rakip olarak görmek istemeyen Miloş Obrenoviç, Sırbistan’a geri gelmesinden kısa bir süre sonra 1817 yılında öldürtmüştür.

Miloş Obrenoviç o tarihten sonra Sırbistan’da iktidarı eline geçirmiştir ama Kara Yorgi ailesinin Sırbistan’daki etkinliği sona bulmamıştır. Kara Yorgi’nin çocukları ve torunları Karayorgeviç Hanedanı’nı oluşturmuşlardır. Miloş Obrenoviç’in çocuk ve torunları da Obrenoviç Hanedanı’nı oluşturmuşlardır. 1945 yılında Sırbistan’da monarşinin sona ermesine kadar krallık defalarca Karayorgeviç ve Obrenoviç hanedanları arasında el değiştirmiştir. Günümüzde bile Kara Yorgi’nin torunlarından Aleksandar Karayorgeviç Yugoslavya’nın sürgündeki kralı olarak kabul edilmektedir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here