Kadın Hakları Savunucusu İffet Halim Oruz

0

Kadın Hakları Savunucusu İffet Halim Oruz

İffet Halim Oruz Kimdir?

İffet Halim Oruz, Mart 1904’te üç kız kardeşten en küçüğü olarak İstanbul Erenköy’de dünyaya geldi.
İffet Halim Oruz; Türk şair, yazar, aynı zamanda da kadın hakları savunucusu olarak tanınırdı. Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Süleyman Nazif’in kız kardeşidir. Nizamettin Bey ve Saide Hanım’ın kızıdır. Hilmi Efendi’nin torunu ve şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in kuzenidir.

 

İffet Halim Oruz  Kadın Gazetesi

İffet Halim Oruz tarafından 1947 yılında Kadın gazetesi çıkarılmaya başladı ve 1979 yılına kadar 1125 sayı çıkarttı. Kadın gazetesinin amacını doğrudan doğruya kadının korunması ve kalkınması yolunda ilk ve ana adım olarak açıklamıştır. Bu gazetenin ilk çıkan sayısında Cumartesi günleri çıkar ibresi yer almıştır. İlk 6 ay Cumartesi günleri yayınlanmaya başlamıştır. 18 Ağustos 1947 tarihinden itibaren Pazartesi günleri yayınlanmaya başlamıştır ve ibrede Pazartesi günleri yayınlanır olarak değiştirilmiştir. 13 Ekim 1952 yıllarından itibaren de Perşembe günleri yayınlanmaya başlamıştır. Bu gazetenin iki önemli vardır.
1) Kadınların çıkardığı en uzun süreli dergi olması
2) Dönemin kadınları hakkında bilgi vermesi bakımından önemli bir kaynaktır.
Dergi yayın kurulunu yayınlandığı sürece bu dergiyi hep kadınlar oluşturdu. Cumhuriyet İnkılabının da bunda etkisi büyüktür. Kadınalarımıza önem verilmiştir ve ileri dünya kadınlığı arasındaki yerini almıştır. Türk kadının azmi, gücü ve kararlılığı da bunu desteklemiştir. Memlekete ve kadınlarımıza yararlı görülen ilim, sanat, fikir hareketlerine ve kadınla ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Böylece kadınların düşünce, görüş, duyuş ve isteklerine önem ve yer verilmiştir.

İffet Halim Oruz  Yaşamı

İffet Halim Oruz Erenköy’de açılan anaokulunda Ali Haydar Omir’in öğrencisi olarak başladı. Burada her sabah Cumhuriyet gazetesi okumak adet edinilmişti. Daha sonra Kız Lisesi’ne devam etti. Ve buraya devam ederken ağır tifo geçirdi. Durumu ağırdı bu yüzden ailesi tarafından okuldan alındı. geçirdiği ağır tifo sonucu ailesi tarafından okuldan alındı. Sivil Toplum Örgütlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmiş olan ilk kadın gazetecimizdir. Lise eğitimini de Erenköy Lisesi’nde tamamladı. Üniversiteyi İstanbul’da okudu. İktisat Fakültesinden mezun Hakimiyeti Milliye-Ulus Gazetesi’nin kadın sütununda yazıları yayınlandı. 1924 yılında da Halim Oruz beyle evlendi.

İffet Halim Orun’un tek bir romanı vardır. İstifçi, edebiyat ve basın dünyamızın renkli ve başarılı ve simalarındandır.  Bu eseri önce yazarın 1947’de çıkarmaya başladığı Kadın gazetesinde 1-37 sayıları arasında yayınlanmıştır. Roman 2. Dünya Savaşı yıllarını ele alır. Yahudi tüccarlar arasında geçen ilişki ve çatışmaları anlatır. İffet Halim Hanım İstifçi romanını ölmeden önce kitaplaştırmıştır.

İffet Halim Oruz  Ölümü

İffet Halim Oruz çalışmalarına Türk Ocakları ile başlamıştır. Zaman ve koşulara göre çalışmalarına çeşitlilik kazandırmıştır ve yenilemiştir. Kızılay Çocuk Esirgeme Kurumu, Halkevleri, Yardımseverler Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Çocuk Dostları Derneği, İstanbul Aile Planlaması Derneği gibi kurumların büyük bir kısmında kurucu üye, başkan ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Türkiye İşitme ve Konuşma Vakfı’nın kurulmasına öncü oldu. Başarılı bir gazeteciydi. Darülaceze’ye Yardım Derneği’ne de 25 yıl başkanlık etti. Başarılı gazetecimiz İffet Halim Oruz, 20 Ağustos 1993 yılında öldü.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here