İtalya Komünist Partisi’nin Kurulması

0
58

İtalya Komünist Partisi’ nin kurulması hadisesinden önce “Komünizm” hakkında kısa bir bilgi paylaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Nedir Komünizm ?

Toplumların yapı taşlarını bireyler oluşturur. Bireyleri birey yapmak için, bazı teoremler, töreler, felsefi düşünceler ve idari hizmetler sağlanmalıdır. Bireylerin yaşam alanı ve kalitesinin belirlenmesinde en önemli etken olan devlet ve hükumet kavramlarının yönetim şekilleri ve uyguladıkları rejimler, diğerlerine göre farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte yapılan ıslahat çalışmaları ile Devletler, bireylerinin kalkınması ve ülke adına faali olan uygulamaların sürekliliği için rol oynarlar. Toplumlarda var olan sorunlara çare olabilecek çözümler, ideolojilerden geçmektedir. Bu ideolojiler, geçmiş zamanlarda, hükumetlerde ve milletlerde ortaya çıkan sorunlar sonucunda bulunmuştur. Sosyalizm, Kapitalizm, Komünizm, Liberalizm, Faşizm bunlara örnektir. Sosyo Psikolojik olarak tanımları kişiden kişiye değişkenlik gösterse de temel tanımları incelendiği takdir de birçoğunun amacından sapmış olduğunu görebiliriz.

Latince kökenli (communis -ortak, evrensel) bir kelime olan “komünizm” in kelime anlamını kısaca ” özel mülk kavramının ve sosyal sınıfların olmadığı, bütün üretim araçları ve malların topluma ait olduğu ve herkes tarafından kullanıldığı; sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen” olarak belirtebiliriz. Bu tanımın aslında “ütopik” olduğunu kabul edebiliriz. Komünizm hakkında tüm işaretler Karl Marx’ ı gösterse de, Marx’ dan önce de benzeri yönetimler uygulanmış fakat Komünizm ismini almamıştır. Karl Marx ve Friedrich Engels’ in birlikte kaleme almış oldukları “Komünist Parti Manifestosu” nda; Kapitalist sistemle bir yere varılamayacağı ve bunun yerine Komünizm sistemine geçilmesi gerekildiğini savunmuşlardır. Tabi önce burjuvazinin ortadan kalkması gerektiğini savunan yazı da, uygun taban oluştuğu takdirde Sosyalizm’ e geçilmelidir. Sosyalizm, Komünizm’ in temel hazırlayıcısıdır. Tanımı ile birlikte kulağa her ne kadar hoş gelse de ; ya tatbikatı sırasında yahut da anlama safhasında oluşan anlaşmazlıklar sonucu birçok kişinin sadece ütopyasında kalmıştır. Dünya’ da sadece 5 ülke (Kuzey Kore, Küba, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam ve Laos) komünizm rejimi ile yönetilmektedir.

 


21 Ocak 1921 tarihinde, Antonio Gramsci ve Amadeo Bordigo tarafından; Sosyalist Parti azınlığı grubu ile Livorno’ da kuruldu, (Partito Comunista İtaliano – PCI) İtalyan Komünist Parti’ si. İdeolojik olarak; Komünizm, Marksizm-Leninizm, Demokratik Sosyalizm ve Avrupa Komünizmi’ ni seçtikleri ütopik çatılarında “sol” görüşü hakim oldu.

Kuruluşundan 1943 yılına kadar uluslararası bir komünizm derneği olan “Komüntern” e üye iken, 1947 yılında Amerikan Emperyalizminin bir aleti olan Marshall Planına tepki olarak kurulan Belgrad merkezli Komintern isimli uluslararası platforma da üye oldu. Kurucu olan Antonio Gramsci, 1926 yılında dönemin hükumeti Mussolini rejim güçlerince tutuklanarak, Sicilya yakınlarındaki Ustica Adasın’ da hapsedildi. Gramsci, ömrünün kalan 11 yılını ya hastahanede ya da cezaevinde yazarak geçirdi. Gramsci bu sürede, dil, din, sağduyu ve felsefe konularını işleyerek “Kişinin Dünya’ ya Tasavvuru” diye tabir edilebilecek 30 defterlik bir yazı yazmıştır.

 

 

Tahmini olarak 2,5 milyona yakın destekçisi bulunan parti, özellikle SSCB’ nin uyguladığı ve izlediği politiklara, tepkiler göstererek halkın daha fazla desteğini buldu. Sovyetler Birliği’ nin dağılmasının ardından, değişen ve yenilenen rejimlerle daha fazla tutunamayarak 3 Ocak 1991 tarihinde ismini değiştirerek kapandı. Bu tarihten sonra siyasetlerine Demokratik Sol Parti ismi ile aktif olarak devam eden parti, bir çok bildirinin yanı sıra eski bir binada açmış oldukları sergi ile IPC hakkında detaylı bilgi, belge ve argümanları açtılar.

Ben de, Komünizmin asıl tanımı ile birlikte, bir çok ideolojik görüş gibi “ütopik bir rüya” olduğunu savunanlardanım. Dünya siyasetinde mevcut olan birçok görüş ve yol haritasının da aslında kuruluş amaçlarından saptıklarını gözlemlemişizdir.

İdeolojiler ney olursa olsun; menfaatsiz, kansız ve renkli bir Dünya yaşamamız dileğimle…

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here