İspanya’da Cumhuriyet İlan Edildi

0
cumhuriyet, francisco franco, İspanya , tarihnedio , cumhuriyet
cumhuriyet, francisco franco, İspanya , tarihnedio , cumhuriyet

İspanya Kral’ı  XIII. Alfonso Kimdir?

XIII. Alfonso 1886-1931 yılları arasında İspanya’da hüküm sürmüş olan İspanya Kralıdır. Babası XII. Alfonso’nun ölümünden sonra doğmuş ve ardından annesi Maria Christina’nın naipliğinde kral ilan edilmiştir.

Babası XIII. Alfonso 1874-1885 yılları arasında hayatını  İspanya Kralı olarak geçirmiştir. Hükümdarlığı kısa sürmüştür. Hükümdarlığı süresince ise İspanya’da anayasal monarşi umutlarının yeşermesine neden olmuştur.

XII. Alfonso ‘nun iki tane eşi olmuştur. Birinci eşi Mercedes of Orléans evlendikleri yıl vefat etmiştir. XII. Alfonso bir yıl sonra Viktoria Eugenie of Battenberg ile evlenmiştir.

Eşi Victoria Eugenie of Battenberg’dir. Alfonso ve karısı Victoria’nın 6 oğlan 2 kız olmak üzere 8 tane çocuğu olmuştur.

Diario İntimo de Alfonso XIII adlı bir kitabı vardır.

28 Şubat 1941 yılında Roma / İtalya ‘da vefat etmiştir.

XIII. Alfonso Tahtan Neden çekildi?

1919 yılında Barcelona’da gerçekleşen geniş çaplı grev büyük bir siyasi gerginliğin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bunun üzerine Kral Alfonso ülkeyi sıkı bir şekilde yönetmeye başlamıştı. Fas Savaşı esnasında alınan yenilgiden dolayı kralı ve orduyu hedef alan bir kampanya oluşturuldu.

General Miguel Primo de Rivera darbe ile yönetime el koydu.

Primo de Rivera’nın darbe ile ele geçirdiği yönetim Fransa ile işbirliği yaparak Fas Savaşının sonu getirdiler.

1925 yılında kurulan Sivil Direktuvar uyguladığı politikalarla etrafındaki iş çevrelerinin bile tepkisini çekti.

Ülkenin yaşadığı ekonomik bunalım ve ordunun muhalefete geçmesi sebebiyle zayıflayan Primo de Rivera girek artan baskılar üzerine kralın emriyle görevinden istifa etti.

Kralın anayasal rejimi geri getirme çabaları sonuçsuz kaldı. San Sebastian ‘da toplanan Alejandro Lerroux yönetimindeki Radikaller, Katalan Solu, Sosyalistler ve Manual Azana öncülüğünde ki Sol Cumhuriyetçiler monarşiye son vermeye yönelik bir ittifak oluşturdu.

Belediyelerin başlarına Cumhuriyetçilerin geçmesiyle ülke cumhuriyetçi yanını yerine koydu. Bunun üzerine XIII.Alfonso ülkedeki hakkında feragat etmeksizin İspanya’dan ayrıldı ve cumhuriyeti ilan etti.

İkinci İspanya Cumhuriyeti 

1931 yılından Francisco Franco’nun başlattığı askeri ayaklanmaya kadar devam etmiş siyasi rejimdir.

1931 yılında İspanya Krallığının devrilmesinden sonra kurulan bu yönetimdir. Franco,kralcı olarak tanınmış olsada hem yeni yönetimi hemde rütbesinin indirilmesini kabul etti.

1933 yılında tutucu güçler yeni yönetimi ele geçirince eski görevine döndü. Tümgeneralliğe yükseldiği yılın ekim ayında  Asturiaslı maden işçilerinin ayaklanması ile ilgili görevlendirildi. Bu görevde başarılı olmuş ve ününü artırmıştır.

Merkez sağ hükumet kırsal bölgeleri denetleyemez hale gelince 1936 yılının Ocak Ayında Parlamento dağıtıldı ve yeni seçimlerin Şubat ayında yapılacağı açıklandı.

Solculardan oluşan halk cephesi Kralcı Milliyetçi cepheye karşı seçimlerde galip gelmiştir.

Franco ülkede iç karışıklıkların olduğunu öne sürerek olanüstü hal ilan edilmesini istemiştir. İsteği reddedilince genel kurmaylıktan uzaklaşarak bir adaya kamutan olarak atandı. Daha sonra ise sağcı cephelerle birleşerek ülkeye karşı darbe hazırlıklarına başladı.

İspanya İç Savaşı Nedir?

Franco’nun askeri darbesine karşın ilanı bulunduğu Kanarya Adalarında radyodan yayımlanmıştır. Fas’a giden Franco hem bölgenin hemde buradaki İspanyol ordusunun yönetimini bir gün içinde ele geçirdi.

Jose Sansurjo’nun ölümünden sonra Faşist hareketinin başına geçti. Ardından ordusuyla birlikte İspanya’ya yola çıktı ve Madrid’e doğru ilerlemeye başladı.

Madrid ve Barcelona dışındaki garnizonların çoğunun ayaklanmaya katılmasıyla 3 yıl sürecek İspanya Savaşı ortaya çıktı.

Francisco Franco Kimdir?

Francisco Franco y Bahamonde, demokratik Cumhuriyetin yıkılmasıyla sonuçlanan İspanya İç Savaşında milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol general ve devlet adamıdır.

İç savaştan sonra ülkeyi otuz beş yıl boyunca diktatörce yönetmiştir.

Franco ‘nun Diktatörlüğü 

Franco’nun hedefleri arasında ilk sırada iç savaştan önce kazandığı itibarını geri kazanmaktı ancak ikinci dünya savaşı planlarını sekteye uğratmıştır.

Franco’nun destekçileri arasında Hitler yer almaktaydı. O sıralarda Franco’nun hiç tahmin etmediği bir şey oldu Almanya ‘nın Polonya ülkesi İspanya’ya saldırıya geçti.

Franco savaşa girmekten kaçındı onun bu tavrı ülkeyi yönetmede sergilediği tavır onu iyi bir lider olarak gösteriyordu.

Franco’nun tavrı savaştan uzak kalmak ve Hitlere yakın olmaktı. Ülkeyi de bu doğrultuda yönetti.

Franco’nun Yönetiminde İspanya

Franco ülkeyi yeniden veraset yasasını kabul ettirdi. Franco’nun zor dönemi II.Dünya Savaşı’nın olduğu dönemde kurulan Birleşmiş Milletlerin İspanya Hükümetiyle itibarı kesmesiyle başladı.

Son Faşist Dikdöter  olarak anılan Franco bir dönem boyunca en nefret edilen batılı devlet başkanı oldu.

Doruk Savaş doruk noktasına ulaşınca İspanya’nın batı ile ilişkileri düzelmeye başladı.

1953’te İspanya ve ABD arasında 10 yıllık bir askeri yardımlaşma paktının imzalanmasıyla Franco’nun uluslarası kamuoyundaki konumu dahada iyileşti.

Sağcı otoriter önderliğinin çoğunun aksine Franco, yönetiminin kendi ölümünden sonrada sürmesi için önlemler aldı. 1947’de yaptırdığı reforandumla monarşi yönetimi yeniden geri geldi ve Franco yaşam boyu naip ilan edildi.

1966 yılında yürürlüğe koyduğu bir kararla devlet ve hükumet başkanının görevlerini birbirinden ayırdı. 1969’da XIII. Alfonso’nun torunu Juan Carlos veliaht ilan edildi.

Franco’nun Ölümü

1975 yılında parkinson hastalığına yakalanan ve daha çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşan  Franco 30 Ekim 1975 yılında komaya girdi ve yaşam ünitesine girdi. Aile yaşam ünitesinin fişini çekmeyi kabul etti ve 20 kasım 1975 te 82 yaşında öldü.

 

 

 

Ezgi Özuyar
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)
Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here