İspanya Kralı II. Felipe

0
İspanya Kralı II. Felipe
İspanya Kralı II. Felipe

II. FELİPE
(21 MAYIS 1527 – 13 EYLÜL 1598)

 

Habsburg hanedanından sayılan II. Felipe; 21 Mayıs 1527 tarihinde dünyaya geldi.

II. Felipe; “Kutsal Roma-Cermen İmparatoru ve İspanya Kralı” olan V. Karl’ın ve Portekiz Prensesi olan İsabella’nın tek meşru çocuğuydu. Garip ölümler ve evlilikler hem birçok alanda söz sahibi olmasını sağlamış hem de bütün aile mirasına kolayca erişim hakkı sağlayabilmesine neden olmuştur. “Aynı zamanda; Hollanda, Belçika, Malta ve Güney İtalya Dükü, Napoli Kralı, Sicilya Kralı, Portekiz Kralı ve İspanyol Amerika’sı Kralı unvanlarını da taşımıştır.” Dini inanışı Katolik olan II. Felipe, 1554 yılında İngiltere’nin ve İrlanda’nın kraliçesi Mary Tudor’ la evlenerek “Birleşik Krallık” üzerinde de söz sahibi olmuştur.

1556 yılında babası V. Karl tahttan çekilince, amcası ile toprak paylaşımında bulunmuştur.Amcası kutsal Roma Cermen İmparatoru olurken, kendisi de İspanya kralı olmuştur. Sakınmalı ve içe kapanık bir karaktere sahip olan II. Felipe, 1548 ve 1560 yılları arasında yaptığı gezilerin haricinde sarayı “El Escorial” dan hiç ayrılmadı. Tahta ilk geçtiğinde 18 bin idam gerçekleştirerek adından çok söz ettirmiştir. Üstelik idamların tek sebebi; Katolik olduğu için, Protestanlardan nefret etmesiydi.
“Evet, 18 bin kişi Protestan olduğu için idam edilmiştir.”

1558 yılında eşi I. Mary ölünce, Birleşik Krallık üzerindeki söz hakkı bitmeye başlayınca; I. Elizabeth ile evlenmek istemiş fakat başaramamıştır.

1558 ve 1560 yılları arasında Avrupa’da adından ve krallığından çok söz ettiren II. Felipe; Fransa Krallığı’na ve Hollanda Protestan prenslerine karşı büyük zaferler kazanmıştır. Ardından Kuzey Afrika’ya sefer düzenlemeye başlayan II.Felipe buradan da zaferlerle dönerek Fas’ı da vergiye bağlamıştır.
Keza bu dönemlerde Batı Akdeniz üzerinde söz sahibi olan Osmanlı Devletinin etkisini yıkmak üzere içlerinde; Venedik, Ceneviz, Papalık Devleti de bulunan ve Düklerin de oluşturduğu şövalye donanması ile Tunus açıklarında Osmanlı Donanması’na saldırı düzenlemiştir. Haçlı Donanması büyük bir mağlubiyet alarak geriye dönerken, Osmanlı Devleti ise Cezayir’de bulunan bütün İspanyol kalelerini geri almıştır. “Cerbe” mağlubiyetinin ardından 1571 yılında daha büyük bir donanma toparlayarak tekrar Osmanlı Devlet’iyle “İnebahtı Deniz Savaşı’‘ ile karşı karşıya gelmiş ve bu sefer haçlılar galibiyetle ayrılmışlardır. Bu zafer onu Batı Akdeniz’de egemen kılmış ve Papa tarafından “Hristiyanlığın Büyük Korucusu” unvanını almıştır.

Hollanda’lı Protestanlar ise Felipe’den alacakları intikam için 1588 yılında II. Felipe ile karşılaşmıştır. İspanya, Hollanda karşısında büyük bir bozguna uğramıştır ve desteksiz kalmış olan kara ordusu da Hollandalı asi Protestanlar tarafından yok edilmiştir.
Krallığının bu dönemlerinde ülke ekonomisine büyük zararlar getiren, ordusunu, donanmasını kaybeden Kral II. Felipe; ülkedeki ve kolonilerdeki isyanlara pek de engel olamamıştır. Başarısızlığını; “kendi yönetiminden ziyade, Tanrı’nın ona kötü kader bahşettiğin den dolayı olduğunu savunarak, yönetimden fiili olarak çekilmiş ve kendisini din konusuna adamaya çalışmıştır.
Tahttan çekilmesi ile birlikte, geçmişte kini olan Protestanların akımı devletçe durdurulamaz hale gelmiştir. Süregelen olayların sonucunda, mağlup olunan savaşlar, verilen topraklar neticesinde; İngiltere, Hollanda ve Fransa bölgede büyük bir güç haline gelmiştir.

II. Felipe; çaresiz ve kederli bir şekilde 13 Eylül 1598 yılında, bir manastırda hayatını kaybetmiştir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here