İslamı Özel Kılan 10 Efsane Neden

0
13
İslamı Özel Kılan 10 Efsane Neden
İslamı Özel Kılan 10 Efsane Neden

İslamiyet inancı denince kendimize sormamız gereken sorular olduğuna inanıyorum. Mesela;

İslamiyet nedir?

İslam inancı bize ne katar?

İslamiyet Musevi inancındaki teşbih yani benzetme sanatı ile Hristiyanlıktaki tenzih yani kusurdan uzak tutma inancının sentezidir. İslamiyette ikilik yoktur. Teklik vardır. Tek olmak, bir olmak Allah adıyla bildiğimiz mutlak yaratıcıyı özünde hissetmektir. Anlayış ve maneviyat dinidir. Belki de bu yüzden son zamanlarda dünya genelinde ve farklı inanışlara sahip insanlar arasında fazlaca ilgi görmektedir. Peki İslamiyeti, Müslümanlığı ve son inen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’i yeterince anlıyor ve biliyor muyuz ? Hepimiz buna evet desek de aslında cevap koca bir hayır. Neden mi? İşte cevabı:

Hepimiz zaman zaman dini konular üzerine araştırmalar yapıyoruz değil mi ? Ya da Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Ama çoğumuz sadece dini vecibeleri yerine getirmek için yapıyoruz bunları. Peki hiç beni cezbeden nedir diye sorduk mu? Yada ne öğrenmek istiyorum, biz Müslümanlara verilmek, anlatılmak istenen nedir diye sordunuz mu kendinize?Şimdi sen çok mu biliyorsun diyenler olacaktır. Tabi ki hayır. Ama bazı kesimler gibi bende sormaktan ya da sorgulamaktan korkmuyorum. Çünkü sorguladıkça öğreneceğimi ve açılımlar yaşayacağımı biliyorum. Bence sormaktan korkmayın. Alacağınız cevap sizi tatmin edene kadar  üstüne gidin. İşte o zaman İslam inancı size bir şeyler katabilir.

İslamı Özel Kılan 10 Efsane Neden

Bana göre İslam inancını özel kılan 10 efsane neden şu şekilde sıralanabilir;

1- Hz. Adem’in hermafrodit olması: Evet yanlış okumadınız. Başta sadece Hz. Adem vardı. Hem erkek hemde dişiydi. Allah kainatı yaratırken dualite kullandı. Yani iyi ve kötü, kadın ve erkek gibi. Herkesin ve her şeyin bir eşi olmalıydı. Bu yüzden Hz. Adem’den Hz. Havva’yı yarattı. Bu arada dualite nedir derseniz. Dualite: ikilikten tekliğe ulaşmak ve teklikte yok olmak, bir olmaktır.

 

2- Dna/Genetik Müdahele: Yukarıda da anlattığım gibi Allah Hz. Adem’in kaburga kemiğinden Hz. Havv’yı yarattı. Araf suresi 189. Ayette ” Sizi  bir tek candan ( Adem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini ( Havva’yı) yaratan O’dur…” Sanırım bu ayetle ne demek istediğimi anlamışsınızdır.

3- Allah inancı: Farklı inanışlara baktığımız zaman Tanrı kelimesine rastlarız. Tanrı kelimesi aslında çoğuldur. Eski yunan inanışlarını incelersek Afrodit( aşk ve güzellik tanrıçası),Eros ( aşk tanrısı) gibi çok tanrılı olduğunu görüyoruz. İşte o mutlak yaratıcı kendisini teklik kavramı ile ifade eden ” Allah” adıyla bilmemizi istemiştir.

4-Nuh Tufanı: İşte araştırmaktan bıkmadığım bir konu. Bir kere şunu iyice anlamalıyız. Kur’an-ı Kerim geçmişi değil geleceği anlatır. Aslında sembolleri çözdüğümüz zaman muazzam bilgiler bahşeder bize. Tıpkı Nuh tufanı gibi. Bu konuda şunları sorgulamamızda fayda var . Tufan geçmişte mi yaşandı? Eğer geçmişte yaşandıysa Nuh’un gemisi nerede? Arkadaşlar Kur’an-ı Kerim’de Nuh (a.s.) ve kavmi ile ilgili yaklaşık 129 ayet geçiyor. Şunu belirtmeliyim ki tufan yöresel değil tüm dünyada oldu. Tufan hadisesi Aborjinlerden tutunda Sümerler gibi toplulukların hepsinde aynı şekilde anlatılmaktadır. Gelelim Tufan gelecekte mi oldu sorusunun cevabına. Yasin suresi 41. Ayet:” ve ayetun lehum enna hamelna zurriyetehum fil fulkil meşhun” Türkçe meali şu şekilde: ” bir ayettir onlara, gelecekteki nesillerini ufuklara sığmayan ile taşımamız”. ” Fulk el meşhun” dikkat etmemiz gereken nokta burası. Fulk: Kelime anlamı felek olsa da bu ayette yörünge anlamında kullanılmıştır. Meşhun: sığmayan,taşan anlamındadır. Fulk el meşhun ise yörüngeye sığmayan, taşan anlamındadır. Acaba zaman makinesi olabilir mi? yorum sizin. Yörüngedeki gök cisimleri gibi boşlukta ilerleyen ve zamanı geldiğinde yörüngesinden taşıp başka bir yörüngeye geçen bir zaman makinesi mi? Bence düşünün derim. Allah Nuh(a.s.)’a birçok mühendislik yeteneği verdi. Ama içlerinden genetik mühendisliğini yükseltti. Bunun bir sebebi olmalıydı. Allah boş yere hiçbir şey yapmaz. Bence Nuh (a.s.) Fulk el meşhuna insan yada hayvan çiftlerini değil sadece onların genlerini aldı. Size ütopik gelebilir ama benim inandığım gerçek bu. Ayrıca dünyadaki su rezervlerinin geçmişte böyle bir tufanın gerçekleşmesi yetersiz olduğunu kanıtlıyor zaten. Nuh Tufanı başka bir paralel zamanda koptu yani gelecekte. Nuh (a.s.) ve beraberindekilerin (genlerin) yaklaşık 25.000 yıl önceki geçmiş zamana tufandan kaçarak geldiklerini ispatlar nitelikte. Çok sevdiğim bir yazar olan Serhat Ahmet Tan’ın şu sözü sizleri düşünmeye sevk etsin.” Gelecekteki torunlarımız aslında bizim atalarımızdır.”

5- Zülkarneyn: Nuh (a.s.)’ın oğlu Yasef’in soyundandır. Zü ve karneyn kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşur. Zü: sahip.  Karn ise zaman demektir. Karneyn ise iki zaman demektir. Yani Zülkarneyn ; iki zamanın sahibi anlamına gelir. Zamana hükmeden, zamanı olmayan anlamlarında da kullanılır.Bu zatın GELECEKTE yaşayan biri olabileceği ihtimali; Kehf suresinde geçen  hiç gece olmayan yer ancak iki yıldızlı sisteme sahip bir gezegen olabilir. Ayrıca kara balçıkta battığı söylenen yer karadelik çekim etkisine girmiş bir yıldız olması kuvvetle muhtemeldir. Zülkarneyn’in kimliği değil yaptığı seyahatler önemlidir. Zira kendisi zaman yolcusudur.

6-Hızır: Hızır ismi Tevrat,Zebur ve İncil’de farklı şekillerde geçer. Bu da Hızır’ın zaman yolcusu olduğunun en önemli kanıtıdır. Hz. Musa döneminde yaşadığı çeşitli kaynaklarca doğrulanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de HZ. Hızır adına rastlayamazsınız. Sadece Kehf suresinde geçen zatın Hz. Hızır olduğuna inanılır. Hz. Hızır(a.s.) konusu Buhari ve Müslim olmak üzere Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed B. Hanbel’in hadis kitaplarında Kehf suresindeki gibi anlatılır. Bir kısım İslam alimleri Hz. Hızır’ın öldüğünü savunurken diğer kısım alimler hala yaşadığını ve Deccal’i yalanlamak için Allah tarafından ömrünün uzatıldığını savunur. Benim düşüncemde bu görevi yerine getirenlerin ortak adının Hızır olduğu yönündedir.

7-Zodyak Çağı: Zodyak nedir? Zodyak eski yunancada ”yaşam çemberi” anlamına gelir. 30’ar derecelik 12 burçtan oluşur. Zodyak aslında bir takvimdir. Fakat bu takvim günümüzd falcılık gibi aslına hiç uygun düşmeyen işler için kullanılır. içinde yaşadığımız 2000’li yıllar Zodyak takvimine göre Balık Çağının sonlarıdır. Bir Zodyak çağı 25.900 yıldır. Biz 5. zodyak çağıyız.Her çağın geçişinde 72 senelik geçiş bölgeleri vardır. Zodyak takvimi sayesinde hangi çağı yaşadığımızı yada Hz. İbrahim zamanı ne zamandı gibi sorularımıza yaklaşık olarak cevaplar alırız. Mesela Kehf suresindeki Hz. Hızır ve Hz. Musa’nın buluşması olayında balık suya çarpar ve canlanarak denizde kaybolur. Buradaki balık sembolü bize Balık çağının devamındaki Kova çağı ile temas edeceğini fakat sadece 72 yıllık geçiş döneminin yaşanıp sonra tekrar Balık çağına geçiş yapılacağını anlatır. Bu geçişte çeşitli doğa olayları yaşanacaktır. Ayrıca 2100 yılında kutuplar yer değiştirecek ve güneş artık batıdan doğmaya başlayacaktır. bunlar kehanet yada benim sözlerim değil bunlar Kur’an-ı Kerim’de ve Zodyak takviminde geçen donelerdir.

8-Yedi Uyurlar: Beni cezbeden ilk şey birçok dinde ve toplumda farklı şekilde anlatılsa da genel olarak aynı olması. Ayrıca ülkemizde 4 dünyada ise toplam 33 tane Ashab-ı kehf mağarasının olması. Kur’an-ı Kerim’de olayın gerçekliği ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da Kehf suresinde anlatılan olayda bu 7 genç ve Kıtmir isimli köpekten bahsedildiği kabul görür.300+9 uyudukları bilinir. Yeni çağ düşünürleri uyudukları mağaranın aslında sembol olduğunu zaman makinesi ile zamanda 309 yıllık bir sıçrama yaptıklarını savunurlar. Bende yeni çağ düşünürleriyle aynı fikirdeyim açıkçası.

9-Cennet ve Cehennem: Hz. Adem’in yaratıldığı yerdir. Bakara suresindeki ayetler açıkça Hz. Adem’in cennetten indirildiğini bildiriyor. Tabi ki gidip görme imkanına sahip olamadığımız için tasvirlerle yetiniyoruz. Evet cennet ve cehennem var. Önemli olan bizim anladığımız yada bize anlatıldığı gibi mi? Bence cennet yada cehennem sonsuz değil. Sadece ömrün çok uzun olduğu başka bir boyut. Asıl sorulması gereken cennet ve cehennemden sonra neyin olduğu? Her şeyi bu kadar uyumlu ve birbirine denk yaratan Allah mutlaka cennet ve cehennemden sonrada başka bir boyut yaratmıştır. Sirius yıldız sisteminden bahseden Necm suresi aslında cenneti anlatıyor. Sirius yıldız sisteminin yeryüzündeki hareketlerinin anlatıldığı Necm suresi aslında bize cennetin Sirius sisteminde olduğunu mu anlatıyor?

10-Miraç: Peygamber efendimiz’in yaptığı Miraç aslında paralel bir başka zamana yapılan bir yolculuktur. Hz. Muhammed Sirius yıldız sistemine Miraç yolculuğu ile getirilerek o’na geleceğe ait tüm görüntüler izlettirilmiştir. Miraç olayının Kur’an-ı Kerim’de kaydı yok diyenlere Necm suresinin 16,17,18. ayetleri apaçık delil olarak gösterilebilir. Allah Hz. Muhammed’i gecenin bir yarısı alarak Miraç yoluyla Sirius’a götürür orada yıllarca tutar,tekrar aynı ana getirip Mekke’deki evine bırakır.Sizce de bu zaman yolculuğu değil de nedir?  Daha öncede yazdığım gibi Kur’an apaçık şekilde bize geleceği anlatır. Yeter ki anlamak için okuyalım,zihnimizi ve algılarımızı açalım bu dünyada ne kadar okur ve gerçeğe ne kadar yaklaşırsak ölünce sadece öğrendiklerimizi götüreceğiz. Eceli Allah gelmeden yapacağımız en iyi şey okumak,okumak ve yine okumaktır.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here