İslamda Kadın’ın Yeri ve Önemi

0
Birçok insan, yeterli bilgiye ve ilme sahip olmayışından kaynaklı olarak İslam'da kadına değer verilmediğini, hor görüldüğünü öne sürmektedir. İslamı hakkı ile yaşayan bir kimse kadına iyi davranır, İslamı hakkı ile yaşayan kadın huzurlu olur, İslam'a göre güzel ahlakın önemi derecesi çoktur buna uyuduğu takdirde zaten kadına hürmet gösterilmiş olunur.

İslamda Kadın’ın Yeri ve Önemi

Birçok insan, yeterli bilgiye ve ilme sahip olmayışından kaynaklı olarak İslam’da kadına değer verilmediğini, hor görüldüğünü öne sürmektedir. İslamı hakkı ile yaşayan bir kimse kadına iyi davranır, İslamı hakkı ile yaşayan kadın huzurlu olur, İslam’a göre güzel ahlakın önemi derecesi çoktur buna uyuduğu takdirde zaten kadına hürmet gösterilmiş olunur.

İslamı yaşamayan İslam ülkelerine veya Müslümanlara bakarak İslam da kadına değer verilmediğini öne sürmek doğru değildir. İslam da kadına verilen değeri bilmek isteyen Allah’ın kullarına olan merhametine baksın, buyurmuş olduğu ayetlere baksın, ve Rasulü’nün söylemiş olduğu sözlere baksın. İslamı yanlış yaşayan veya işine geldiği gibi şekillendiren insanlara bakılarak İslam’da kadına değer yoktur demek yanlıştır.

Dünya’nın birçok ülkelerinde kadınlara yönelik işkenceler uygulanır, türlü türlü vahşetler meydana gelir bunların hiçbirisi görülmez ama konu İslam olunca kadına değer yok öylemi? 

 

Birçok insan, yeterli bilgiye ve ilme sahip olmayışından kaynaklı olarak İslam'da kadına değer verilmediğini, hor görüldüğünü öne sürmektedir. İslamı hakkı ile yaşayan bir kimse kadına iyi davranır, İslamı hakkı ile yaşayan kadın huzurlu olur, İslam'a göre güzel ahlakın önemi derecesi çoktur buna uyuduğu takdirde zaten kadına hürmet gösterilmiş olunur.

 

Allah’a inancı ve güveni tam olan kimse bilir ki Yüce Allah adaletinden şüphe edilemeyecek bir adilliğe sahiptir. Kadına ve erkeğe nasıl davranılması gerektiğini en güzel şekilde bilen ve bildirendir. Bizlerin bilemeyeceği birçok hayır vardır. Bize verilen emir ve kuralların hepsi bizim iyiliğimiz içindir aksini düşünen, Allah’ın vermiş olduğu emirlerin bizim kötülüğümüze olduğunu düşünen var ise evvela imanını, inancının sağlamlığını sorgulasın! İslam da kadına verilen değeri değil.


Kadınlar ile ilgili bazı hadisler

Eşinizi üzmeyin. O, Allahü teâlânın size emanetidir. [Müslim]

 

Eşinizi üzmeyin. O, Allahü teâlânın size emanetidir. [Müslim]


En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir.[Tirmizi]


Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum. [R.Nasıhin]

 

“Kimin üç kızı yahut üç kız kardeşi veya iki kızı, ya da iki kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa (onlara haksızlık etmezse), onun için cennet vardır.” (Tirmizî, Tefsîr Sûre 9)

 

“Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” (İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ’tisâm 3; Müslim, Akdiye 11)

 

Dünya bir metâ’dır. Dünya metâının en hayırlısı sâliha kadındır.” (Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15)

 

Erkek, ailede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur.” (Buhârî, Cum’a 11; Müslim, İmâret 20)

 

“Dul kadın kendisiyle istişâre edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni alınmadan nikâhlanmamalıdır.” (Buhârî, İkrâh 3; Müslim, Nikâh 64)

 


Görüldüğü üzre dinimiz de kadına değerin önemi aşikardır. Toplumda bazı kişiler fitne çıkarmak maksadı ile İslamı karalamaya çalışma çabası içinde bazı rivayetleri saptırarak anlatmakta veya anlamaktadır. Müslüman olan bir kimsenin Allah’ın emrettiği veya söylediği her şeye itaat etmesi gerekir.  Çünkü Rabbine güveni tamdır ve bilir ki Yüce Allah bir şey emretmiş ise o boş yere değildir.  Kur’an-ı kerimde geçtiği gibi ‘bizim şer sandıklarımız da gizlenmiş hayırlar vardır bizler bilemeyiz ancak Allah bilir’  bizler itaat ederiz çünkü Allah her şeyi bilir. Küçücük aklımız ile kimden daha iyi düşündüğümüzü sanıyoruz dikkat edelim.!! 

Dinimiz bize araştırmayı, etraflıca aslını öğrenmeyi tavsiye ediyor. Bir bilgiyi dümdüz okumak yerine açıklamaları ile okumak, iyice derin manasına inmek, araştırmak daha eftal olacaktır. Kafamızı kurcalayan bizi şeytanın vesvesesine kaptıracak her türlü konuda bilen birinden destek almak ta ve Allaha’a sığınmak ta fayda vardır.


İslam’da kadına verilen değer hakkında yanlış bilinenler 

⇒ Çok evlilik hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan insanların bir kısmı "kuma da neymiş"  "kadına değer bumu" diyebiliyor. İslam'da çok evlilik bir şart  değildir sadece izindir bu izin, çok evliliğin gerekeceği durumlar göz önünde bulundurularak verilmiş bir izindir örneğin hanımından oldukça uzun süre ayrı kalan erkeğin zinaya düşmemesi için! Ve bu iznin şartları vardır hanımlar arası eşitlik ve adalet sağlanamayacaksa tek hanım ile evli kalınması tavsiye edilmiştir.

 

Çok evlilik hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan insanların bir kısmı “kuma da neymiş”, “kadına değer bumu” diyebiliyor. İslam’da çok evlilik bir şart  değildir sadece izindir. Bu izin, çok evliliğin gerekeceği durumlar göz önünde bulundurularak verilmiş bir izindir örneğin hanımından oldukça uzun süre ayrı kalan erkeğin zinaya düşmemesi için! Ve bu iznin şartları vardır hanımlar arası eşitlik ve adalet sağlanamayacaksa tek hanım ile evli kalınması tavsiye edilmiştir.

İslam’da kadın erkek ayrımı yoktur. Kadının yaratılışı gereği naifliği ve cazibesi sonucu birtakım koruma maksadı ile yapılması ve yapılmaması gerekenler vardır ancak bu hiçbir zaman kadını alçaltacak derecede olmamıştır. Erkeğin gücü kadından fazladır bu sebeple bazı konularda üstün gelebilir. Kadın erkeğe birçok anlamda ihtiyaç duyabilir ancak muhtaçlık  değildir!! Kadın ve erkek denktir, ikisinin de yaratılış amacı, dünyaya geliş sebebi Allah’a kulluk ve ibadettir başkalarına hizmet veya kölelik değil. Bazı ayetleri başka manalar ile anlayan kimseler yanlış düşüncelere kapılabiliyor ancak biraz etraflıca araştırmak ve konu hakkında doğru bilgiye sahip kişilere başvurmak faydalı olacaktır.  

Sadece bir ayeti dümdüz okumak ile anlatılmak istenilene tam manası ile ulaşamama durumu vardır bu yüzden bir önceki ayetlere veya bir sonraki ayetleri bakılması tavsiye edilir. 

İslam’ dan önce kadınlar diri diri gömülürken, değer verilmezken İslam ile bu yanlışlar ve çirkinlikler düzeltildi bu kötülükleri yapanların hiçbirisi de o zaman Müslüman değildi!

kadına değersizliğin İslam’dan kaynaklandığını düşünenlerin nasıl bir yanılgıya düştüğünü ve kimi sorgulamaya kalktığını bir düşünmeye davet ediyorum.

Erkeğin çalışması onun vazifelerinden bir tanesi iken kadına çalışma gerekliliği yoktur. Kendi tercihi ile çalışmak isterse aldığı bütün para kendisinedir!

Tesettürlü olmayı,  kadının özgürlüğünü kısıtlamak olarak algılayanlar! Yüce Allah kulunu düşünmese onu zararlardan korumak istemese bu emri vermez. Telefon alınca hemen kap almaya koşuluyor zararlardan korunması için! Soğukta sıkı sıkı giyiniliyor zarar gelmemesi için, arabaların üzerilerine varıncaya kadar kapatılıyorken kadın gibi bir şeyin korumasız kalışına akıl eriyor mu? Hangisi asıl değer vermek? 

Elbette Allah yarattığı varlığı (erkekleri) herkesten daha iyi bildiğinden, kadınları rahatsız edecek durumlardan sakınması için kadına örtünmeyi ve tesettürü farz kıldı.  Hangi akıl Allah’tan daha üstün olduğunu zannedip vermiş olduğu emrin yararlı değil zararlı olduğunu iddia edebilir?  


Kadının ve erkeğin tesettürünü ele alan bir sokak röportajını izleyelim.⇓

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here