İslam’da Ahlak.

0
53

Ahlak nedir?

İnsanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı birtakım değerleri vardır. Bu değerler insanın kalbinin derinliklerinde yer eder, maddi ve manevi varlığını etkisi altına alır, hiç uyumayıp daima iyi ve kötü arasında hakemlik yapan iç ses olan vicdanı besler.

Ahlak, insanın içinde kökleşmiş değerler bütünüdür. Kişinin söz ve davranışları da onların dışa yansıması, ete kemiğe bürünmesidir. İnsanın bağlı olduğu değer yargıları bazen iyi bazen de kötü söz ve davranışlar şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla iyi ahlak sahibi bir insan da güzel, doğru ve iyi olan söz ve davranışlar görülür. Kotü ahlak sahibi bir insan ise kötü, yanlış ve çirkin söz ve davranışlarla kendini gösterir.

İmandan davranışlara;

Dinimiz güzel ahlakı imanın bir sonucu olarak görür. Çünkü insanın değerleri ve vicdanı, bütün düşünce, söz ve davranışlarına yön verir. Bir insan bütün varlığıyla benimsediği değerlerine aykırı bir davranışta bulunacak olursa içindeki ses onu durmadan hesaba çeker.

Sevgili peygamberimiz  güzel ahlakın önemini şu mübarek sözleriyle vurgulamıştır;

”Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı ve iyi olanıdır.”

” Aranızdan en çok sevdiğim ve kıyamet günü en yakınımda bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlardır”

” Mizana konan ameller arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiç bir şey yoktur”

➡  Dünya tarlasından ahiret  hasadına;

Dinin her bir tavsiyesi birbiriyle irtibat halindedir. Mesela bir ibadet olan namaz, sadece belirli vakitlerde ve belirli şekilleri yaparak yerine getirilen bir ibadet değildir. İman etmiş kişinin yaptığı bir ibadet olan namaz aynı zaman da çirkinliklerden ve kötülüklerden vazgeçiren ahlaki bir uyarıcıdır.

Dinimizin getirdiği değerlerin kaynağı Allah’tır. Allah’ın buyrukları ahlakı kapsayıp kuşatır. Dolayısıyla dini açıdan ahlaklı olabilmek dini hükümlere uymakla mümkündür. Bu sebeple dindar insan, ahlaki görevlerini yaparken aynı zamanda sevap kazandığına, ahlak kurallarını çiğnemesi durumunda günah işlediğine inanır.

➡ Ahlak ve toplum;

Bir toplumun üyesi olan bireyden birtakım durumlarda göstermesini beklediği tutum ve davranışlar vardır. Bu toplumsal beklentiler, bireyin diğer bireylerle ailesi ile, akrabalarıyla, vb. tutumları düzenleyici işlev görür.

 

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here