İslam Ahlakının Öngördüğü Model İnsan.

2

Doğruluk;

Doğruluk insanın dudağı ile kalbi arasında bir uyumsuzluk veya çelişkinin bulunmaması; özün, sözün, amelin, ahenk içinde olmasıdır. Doğruluk, insanın kalbiyle barışık olmasının meyvesidir; güzel şahsiyetin esasıdır; makbul bir huy ve hayırlı bir süstür kişinin düşüncelerinde, sözlerinde, niyetlerinde ve amellerinde kendini gösterir.

Doğruluğun insana hem maddi hem manevi pek çok getirileri vardır. İç huzuru, korkudan ve üzüntüden uzak olunması, bereket, insanlar arasın da saygınlık, günahların bağışlanması, gelecekte büyük ecirler elde edilecek olması, cennete kavuşmak, meleklerin dostluğu  bunların sadece bir kısmıdır.

İnfak;

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin başkaları için gönülden yaptığı harcama ve bağıştır. İnfakta  bulunan kişi, bu davranışlarıyla sadece başkalarına yardımda bulunmuş ve bir ihtiyacı gidermiş olmaz. O kişi aynı zamanda hiç bir alışverişin, dostluğun ya da aracının olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bir hazırlık yapmış, Allah’ın bir isteğini yerine getirmiştir.

İyi ahlaka sahip bir mümin, infak ederken Allah’ın kendisine verdiklerinin iyilerinden seçerek verir. Kazandıklarından, bollukta ve darlıkta, gece ve gündüz, gizli ve açık başkaları için harcamada bulunur. Böylece verdiği her şeyin Allah katın da her başağında yüz tane olan yedi başak bitiren bir tohum gibi, yedi yüz kat bir bereketle karşılık bulacağnı bilir.

İnfak, insanlar arasında dayanışmayı, yoksunların ve yoksulların dertlerinin fark edilip giderilmesini sağlar. Zengin ve fakir arasında bir sevgi bağları kurar; toplumsal dengeyi korur; kıskançlık ve düşmanlıkların önünü keser. Hırsızlık ve rüşvet gibi haksız kazanç yollarına sapmaktan insanları muhafaza eder, bir şeyi malın mülkün tutsağı olmaktan kurtarır.

İffet;

Ruhun temizliği, günahtan ve kabahatlerden uzak duruşun ifadesidir iffetli olmak. Kişinin arzu ve isteklerini, şehvet ve iştiyaklarını dizginlemesi, bunlarda ölçülü olabilmesiyle kendini gösterir. Dünyada saygınlığı olan huzurlu ve mutlu, ahirette de Allah’ın hoşnutluğuna ermiş kutlu ve mesut insanların özelliklerindendir. İffet, insanın kendine karşı duyduğu saygıyı korur, başkalarının kişiye göstereceği saygıya dayanarak olur, kişisel değer ve itibarı arttırır.

İyi bir müslüman da bulunan özellikler;

”Emanete riayet eder.

”Adil olur.

”Kardeşlik bağı olur.

”Hoşgörülü ve bağışlayıcıdır.

”Sabırlıdır.

”Alçak gönüllüdür.

”Sözünde durur.

”Görgülüdür.

”İyimserdir ve güzel sözlüdür.

”Yardımlaşmayı sever.

 

 

Share

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here