İran İslam Devrimi

0
47

A)İran’da İslam Devriminin Sebepleri

 

1)İran halkının refah seviyesi çok yüksek olmasına rağmen halkın zor zamanlar yaşaması.

2)Halkın sömürülmesi.

3)Halka  baskıcı dayatılma bir rejim uygulanması.

4)Halkın zorlanması şartların çetrefilli oluşu bu devrime zemin hazırlamış.

5)Şah rejimi halkın gelenek, görenek, alışılmış düzenine ters düşmesi.

6)Şah’ın ABD ile içli dışlı olması halkın dikkatini çekmiş: yaşam standardın neden düştüğünü fark etmeleri ayaklanmanın büyümesine yol açmış.

7)Liberal, sol ve dini gruplar Şah’ı devirmek için birlik oldu.

8) Halkla örtüşmeyen; Tarım ve Amerikan’nın insan hakları politikası da bu sürecin sallantıya girmesinde etkili oldu.

9) Şah’ın yapmış olduğu yenilenme hareketleri İranın etnik kökenine ters geliyor; halk bu süreci yadırgıyordu.

10)İran Devleti Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından Mutlak monarşi ile yönetiliyordu.

Mutlak Monarşi: Yasama ve yürütmenin hükümdarın elinde bulundurduğu bir sistemdir.

11) Şah batı yanlısı bir tutumdaydı.

 

B)Şah Muhammed Rıza Pehlevi Kimdir?

 

1)1941’de tahta çıkıp 1979’da İran’ı terk eden İran Şahıdır.

2)İsmi Muhammed Rıza Pehlevidir.

3)İranda son monarşik rejim lideridir.

4) Gizli polis örgütü “SAVAK”ın kurucusudur.

5)Beyaz devrim(Ak devrim)adı verilen moderinleşme reformunu İran’a getirmiştir.

6)Şah döneminde Ayetullah Humeyni ve Şii uleması tarafından ayaklanma başlatılmıştır.

7)ABD desteği ile ayaklanma bastırılmıştır.

8)Bu ayaklanma bastırılıp Humeyni bir süre tutsak bırakıldıktan sonra sürgüne gönderildi:İdam edilmek istenmedi kötü sonuçlar doğrulacağı düşünüldü.

9)İran’da demokratikleşme adı altında bazı yenilikler getirilmiştir.

10) Kadına haklar tanınmış, peçe yasağı getirilmiş,kadının erkekle aynı ortamda bulabileceği topluma girdirmeye çalışmıştır.

11)Çoklu parti sistemini kaldırmıştır.

C)Ayetullah Humeyni Kimdir?

 

1) Asıl ismi Ruhullahtır.

2)24.09.1902 tarihinde doğmuştur.

3)Humeyn şehrinde dünyaya gelmiştir.

4)Felsefe,Ahlak,Mantık,Kelam,Fıkıh,İrfan gibi alanlarda kitap yazmıştır.

5)Batı yanlısı olan Şah’a bu benimsemiş olduğu ideolojiye tavır almıştır.

6)Avrupa tarzında yönetilmeye karşı çıktı İslam dini buyruklarına göre yönetilmek istedi.

7)Bu konuda mücadeleye girişti ve halkın sesi oldu bu tutumuyla halktan destek gördü.

8)Bu ayaklanmasının sonucu sürgüne gönderildi.

 

D) İran’da İslam Devrimin Gerçekleşmesi 

1)Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri yeni bir petrol krizi yaşamıştı.

2)Ülke içiminde yaşanan karmaşadan dolayı petrol üretimi yok denecek kadar az bir hal almıştı.

3)1964’te sürgüne gönderilen Ayetullah Humeyni: Şah’ın yanlış olan stratejilerini fırsata çevirmiş,yerinde ,zamanında tetkikler yaparak halkın gönlünü fethetti. İran’da yaşanan sosyal,siyasal,ekonomik,istikrarsızlığın etkisiyle bir “Kurtarıcı” konumunu aldı.

4)İran halkı ve Şii uleması Şah’ın gitmesi konusunda baskı kurmuş tahtan indirmiştir.

5)Şah’a artan muhalefet ,ülke içinde yapılan  gösterilerin sürmesi atık gösterilerin boyutunun kanlı bir hal alması sonucu: Bir daha dönmemek üzere tathtını bırakmıştır.

6)16 ocak 1976 İran devrimi olurken Muhammed Rıza Pehlevi İranı terk etmek zorunda kaldı.

7)1 şubat 1979’da Humeyni Cumhurbaşkanlığına getirildi.

8)Sürgünle giden Humeyni Cumhurbaşkanı olarak geri döndü.

9)İran’da yapılan referandumla :İran’ın dini,siyasi lideri seçildi.

10)Ülkede İslam karşıtı muhalifler ortadan kaldırıldı.

11)Kadınlara baş örtüsü zorunluluğu geldi.

12)Ülke şeriatla yönetilme kararı alındı yasalar hayata geçirildi.

13)Alkol tüketimine yasak geldi.

14) 4 Haziran 1989  yılında  Humeyni Tahran’da vefat etti.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here