İmparatorluğun 34.Padişahı; II. Abdülhamid

0

II.ABDÜLHAMİD

Osmanlı İmparatorluğunun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Abdülhamid , 21Eylül 1842’de doğmuştur. Babası Abdülmecid Han,annesi Tir-i Müjgan Sultandır.
Küçük yaşta annesi vefat edince Abdülhamid’in çocuğu olmayan eşi Piristu Kadın Efendi onunla güzel bir şekilde ilgilenmiş ve yetiştirmiştir. Babası ölünce ise amcası olan Abdülaziz , Abdülhamid’i hiç ayırmamış , sahiplenmiş ve diğer şehzadelerle birlikte eğitimi için elinden geleni yapmıştır. Çok bilgili ve tahsilli olan Abdülhamid Fransızcayı çok iyi biliyordu. Aynı zamanda dine ve din ilimlerine ilgi duyuyordu.Ayrıca amcası ile birlikte seyahatlere gidiyorlardı.

Daha sonra amcası Abdülaziz Han tahttan indirilip şehit edilmiştir. Tahta ise  V. Murat çıkarılmıştır. Ne yazıkki Murat’ında akli denge ve  şuuru ile ilgili sorunları üzerine birçok şart biçilerek Abdülhamid’i padişahlığa yükseltmişlerdir.Bu şartlar ise devlet düzenine asla karışılmaması ve kanun koyma hükmünün olmayıp sadece millet meclisinin kurduğu kanunlara uyacağıydı.Bir padişah için ne kadar zor olsa gerek…

Tahta çıktığında Osmanlı sıkıntılı bir dönemde geçiyordu Karadağ ve Sırbistan’da savaşta istenilen gibi gitmemiş ve birsürü zorluk çıkarmıştı. O yılda sadrazam Mithat Paşa tarafından Birinci Meşrutiyet ilan edildi. Bundan sonra Meclis-i Mebusan’ın ilk işi Rusya’ya harp ilanı olmuştur.93 harbi diye bilinir ve Osmanlı Devleti için kötü sonuçlar doğurmuştur.İlk olarak  Abdülhamid, Meclis-i Mebusan’ı kapatmış ve böylece devleti tamamen kendi kanun ve hükümlerine göre yönetmeyi hedeflemiştir.

Ayastefanos antlaşması ile Osmanlı Devleti Makedonya, Batı Trakya, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Batum’u kaybediyordu. Ancak İngiltere ile anlaşan Abdülhamid Han, Kıbrıs’ın yönetimini İngilizlere verdi ve kaybetmekte olduğu birçok yeri geri kazanmış oldu.Abdülhamid, devletin bu zor günlerinde gelebildiğince üstesinden kalmış çok başarılı zeki bir siyaset adamıdır.

Düyun-u Umumiye idaresini kurmuştur.Böylece devletin borcunun yükünü hafifletmiş ve rahat bir nefes aldırmıştır.Aynı zamanda eğitime çok önem veren bir padişahtır.

Şahsî parasından cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü olmak üzere toplam 1552 eser yaptırmış ,ülkenin birçok bölgesine demiryolu döşemiştir.Dinine çok bağlı olan Abdülhamid birçok Osmanlı padişahından daha farklı anılmıştır.

31 Mart Vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamid Han, Selanik’e gönderilmiş ve 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etmiştir. Abdülhamid Han’ın naşı Çemberlitaş’ta dedesi Sultan II. Mahmut’un türbesindedir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here