İklim Koşullarının İnsan Karakterine Etkileri

0

 

Karakterin gelişimi ve oluşumunda birçok etken vardır. Bu etkenlerden biri de iklimdir. İklim dünyanın her yerinde insanların yeryüzüne dağılışını, beslenme alışkanlıklarını, giyeceklerini, fizyonomilerini, kültürel faaliyetlerini etkiler. Ayrıca iklim bölgelerin konut tipi ve malzemesini de etkiler.

Öncelikle Karakter Nedir?

Karakter sözlükte bir nesnenin, bir bireyin ya da topluluğun kendine özgü olan, onu diğerlerinden ayıran temel belirti, onun davranışlarını belirleyen ana özellik. Literatürde bir başka anlam olarak karakter bir kimsenin veya topluluğun duygulanma ve davranış biçimi, tutumu.

Kısaca karakter kişiye özgü davranışların bütünüdür. İnsanın bedensel, duygusal ve zihinsel hareketine göre çevresinin verdiği değer olarak da düşünülebilir. Fransız yazar Bruyere bir yapıtında karakteri ” İnsanın yaşadığı çevrede geçerli olan ahlak kuralları karşısında ortaya çıkan ruhsal portresi ” olarak tanımlamıştır.

İnsan karakterinin oluşma sürecinde bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok etken olduğunu söylemiştik. Her insanın ayrı bir ruhu vardır  ve ayrı hayatlar yaşarlar. Aynı bölgede yaşayan herkes aynı hayatı yaşaması olanaksızdır. Bu da insan üzerindeki etkilerin herkeste aynı karakteri yaratmayacağının bir göstergesidir. Her insanın kendine özgü, kendine özel bir karakteri vardır. İnsanın kendine özel bir karakter oluşturmasında çevrenin etkisi, genetik özellikler, zeka seviyesi, coğrafya ve iklim koşullarının yanında doğuştan getirdiği bilinç seviyesi ve daha bir çok etken yer alır.


İklimler doğrudan insan hayatına etki eder. Çünkü iklim insanların yaşayış biçimini önemli derecede etkiler. Bu etkiler aynı zamanda sosyolojik sonuçlar doğurur. İnsanlar iklime göre giyinirler, iklim şartları onlara daha zor veya daha rahat bir yaşam sağlayabilir. Peki nedir bu iklim?

 

İklim Nedir?

İklim bir coğrafya terimi olarak hava olaylarının, yeryüzünün herhangi bir yerinde ortaklaşa olarak gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yıllar boyunca ortalamasına dayanan durumuna denir. İklim dünya üzerinde farklı bölgelerde çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik, sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak bilinirler ve kendi içlerinde de farklı özellikler gösteren iklimlere ayrılırlar.

14. yüzyılda yaşamış ve dünya ilmine önemli katkılarda bulunmuş olan İbn Haldun; Mukaddime adlı eserinin bir bölümünde iklim şartlarının insan ahlakı, huyu, mizacı, hal ve hareketleri yani kısaca karakteri üzerinde etkili olduğundan bahseder. Eserinde sıcak iklim gösteren bir ülkenin kendi devrine ait gözlemlerine dayanarak bölgenin genel karakterinden bahsetmiştir. Ülkenin sıcaktan gelen bir rahatlık gösterdiğini ve zevklerine düşkün bir toplum olduklarını dile getirir.

Deniz kıyısında yaşayan insanların sıcaklığın verdiği hararetten aldığı hafiflik, ferahlık ve rahatlığın soğuk dağlarda ve yaylalarda yaşayan insanlara kıyasla daha fazla olduğu görülür.

Yapılan araştırmalar ılıman iklimin insanlarının daha dost canlısı olduğunu söyler. Araştırmacılar, ortalama yirmi iki derece hava sıcaklığına sahip yerlerde yaşayanların daha sosyal ve dost canlısı olabileceğini öne sürdü. Birçok ülkeden bu araştırmaya katılan bilim insanları, farklı ülkelerden bir buçuk milyondan daha fazla kişiyi teste tabi tuttu. Online yapılan bu testlerin sonuçları bölgelere göre karşılaştırıldı. Ilıman iklimdeki insanların, uyumlu, sosyal, insaflı, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık olmak gibi kişisel özelliklere sahip olabileceği saptandı. Uç noktalardaki iklim değerlerinin ise duygu durumunu dalgalı ve dengesiz hale getirdiğini gösterdi.

 

İklimin insan üzerinde etkileri ile ilgili bir teori ortaya atıldı. Bu teorinin adı: İklim Teorisi.

Montesquieu’nun sunduğu iklim teorisine göre, ekvatordan uzaklaştıkça insanların çalışma şevkleri artmakta ve bundan dolayı ekvator bölgesindeki devletler az gelişmiş bir profil sergilerken ekvatordan uzak devletler gelişebilmiştir.

 

Medeniyetler Çatışması adlı çalışmasıyla tanınan Prof. Samuel Huntington da tıpkı Montesquieu gibi sıcak iklimin insanın üretkenliğini olumsuz etkilediğini düşünmekte ve az gelişmişlik  üzerinde iklimin etkili olduğunu iddia etmektedir.

Ülkemiz ise bölgelerinde farklı iklim özellikleri gösterir. Çevrenize dikkatle baktığınızda, insanları gözlemlediğinizde farklı karakterlere sahip olduklarını görebilirsiniz.

Karadenizli birini gördüğünüzde o kişinin Karadeniz dalgaları gibi hırçın bir mizaca sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Yahut Akdeniz sahillerindeki insanların daha pozitif olduklarını düşünmeniz mümkündür. Bölgenin koşulları zorlaştıkça insanlar ona uyum sağlar. Soğuk, çetin kışlar görmüş insanlar hem o soğuğa hem de hayatlarında karşılarına çıkan zorluklara göğüs gerebilir. Bu düşünce bir bakıma iklim teorisini destekler niteliktedir.

Hava Özkaran
Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here