III. Osman

0

Sultan III.Osman Kimdir?

Osmanlının 25. padişahı olan Sultan Osman aynı zamanda da 105. halifedir.

Babası II. Mustafa , kardeşi ise I.Mahmud’dur.Annesinin kökeni bilinmemekle birlikte adı Şehsuvar Sultan’dır.

2 Ocak 1699 yılında İstanbul’da doğmuştur.

13 Aralık 1754 yılında abisi I. Mahmut’un ölümü üzerine tahta geçti.

Sultan Osman,tahta geçtiğinde  daha dört yaşındaydı. Tahta çıktığından beridir sarayda hapis hayatı yaşadığı içinde çok sinirli bir yapıya sahipti.

Bütün hayatını sarayda geçirmek zorunda olan III. Osman, bu sebepten dolayı şehzadeliğini de İstanbul’da yapmak zorunda kalmıştır.

Hayatının tamamını sarayda geçirince, kendini kitaplara ve din, edebiyat ve tıp kitapları okuyarak geçirmiştir.

Ama yinede yalan ve rüşveti sevmeyen bir padişahtı.

Sultan Osman gerek yapısı gerekse içinde bulunduğu yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir takım problemlerle uğraşıyordu.

Müzisyenleri sevmez, sarayda cariyelerle karşılaşmak istemezdi. Bu sebeple ayağına giydiği ses çıkartan ayakkabılar sayesinde onun geldiğinin anlayan cariyeler ona gözükmemek için kaçarlardı.

Sultan III.Osman, yönetimi boyunca ülkede dış  ve iç huzuru sağlamıştır.

Tahta geçtiği zaman Osmanlı huzur ve barış içindeydi. Zaman Zaman isyanlar yaşansa da bastırılmıştır.

Geleneklere göre tahta geçen padişah cülüzda mukaata, tımar ve zeamet sahipleri beraat vererek vergi öderdi. Hazinede dolu olunca bu vergilerden muaf olarak vergi bağışladı.

Tahta geçtiği dönem ülke en soğuk kışını yaşamaktaydı. İstanbul’da yangın çıkmış ve bu yangın sonucu İstanbul’un üçte ikisi yanmıştı.

Sultan III. Osman Döneminde bir çok sadrazam değişikliğine gidilmiştir.

III. Osman’nın sinirli ve agrasif yapısı onun sadrazamlarla pek anlaşamamasına sebep olmuştur.

Sırasıyla;

  • Bahir Mustafa paşa azad edilerek yerine Hekimoğlu Paşa geldi.
  • Ondan sonra Naili Abdullah Paşa geldi.
  • Silahtar Ali Paşa’nın rüşvet aldığı anlaşılınca görevinden azad edildi yerine de 25 Ekim 1755’te Yirmi Sekiz Said Mehmet Efendi gelmiştir.

Uzun Yıllar boyunca sarayda hapis hayatı yaşayan Sultan III.Osman içerisinde bulunduğu agrasif ve sinirli yapısından dolayı vezir’i azamlarla anlaşamamış ve devleti sıkıntıya sokmuştur.

Sultan III. Osman, Tedbil’i Kıyafet ile gezmeyi çok severdi.

Dönemin belkide en önemli olaylarından biri gayrimüslümlere karşı alınan olumsuz tepkilerdir.

Gayrimüslümler ve müslümanlar farkı şekilde giyiniyor ve bu şekilde ayrıma tabi oluyorlardı.

III. Osman’ın kadınlara karşı olan tavrı hem sarayda hemde sokaklara da yansımıştı.

Kadınlar sokaklarda oldukça kapalı bir şekilde geziyorlardı. Süslü ve serbestçe gezmeleri yasaklanmıştı.

I. Mahmut zamanında yapımına başlanan Nuruosmaniye camisi tamamlanmıştır. Bunun dışında İhsaniye Cami ve İhsaniye Mescidini yapıldı.

Caminin yanına kütüphane, sebil, imaret gibi şeylerde yaptıran III. Osman bunların masrafı içinde vakıflar tesis ettirmiştir.

Sultan III. Osman’ın Ölümü

Sultan Osman, 29 Ekim 1757 tarihinde vücudunda çıkan çıbanın onda yaydığı hastalık yüzünden elli altı yaşında vefat etmiştir. Yeni Camide kardeşi I. Mahmut’un yanına defnedildi.

Sultan III.Osman Zamanında Çıkan Vakalar

  • Belgrad Antlaşması’ndan sonra başlayan barış devam etti.
  • Yeni Sırbiye Eyaletine Romanya’dan gelen göçmenler yerleştirildi.
  • Kölemen Devleti Mısır’a Hakimiyet sağladı.
  • Malta Korsanlarına karşı Midilli Adasındaki Siğri limanına bir kale ve bir deniz feneri yapıldı.

 

 

 

 

Ezgi Özuyar
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)
Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here