II. Bayezid, Osmanlı’nın 8. Padişahı (3 Aralık 1447 )

0
13

II. Bayezid, Osmanlı’nın 8. Padişahı (3 Aralık 1447 )

Osmanlı’nın 8.Padişahıdır. Saltanatı 1481 – 1512 yılları arasında 31 Yıl hüküm sürmüştür.

Babası Fatih Sultan Mehmed, annesi Mükrime Hatundur. Cesur ve atılgan bir şahsiyettir. Aynı zamanda halim,selim ve dinine bağlı biridir.

Babası Fatih Sultan Mehmed ilme çok önem verdiği için oğlu Bayezid’e her şeyden evvel kuvvetli bir tahsil vermeyi planlıyordu bu sebeple o devrin en meşhur âlimlerinde ders okutturmuş, bütün İslâmi ilimleri en iyi şekilde öğretmişti. Âlim bir kişi idi. Arapça ve Farsçayı gayet iyi bilirdi. İslâmi ilimlerin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de yapmıştır.

Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrenmişti. Hattat ve bestekârdı.

II Bayezid, dinine çok bağlı olduğu için kendisine (Bayezid Veli) denilirdi.

Bayezid Veli, tüm şairleri sarayda toplar onlarla sohbet ederdi. Bir divan meydana getirecek kadar şiir de yazmıştır.Avni mahlasıyla şiirlerini yazardı.

Ayrıca ilme ve sanata çok önem verirdi ulema ve sanatkârlar için ayrıca bir para fonu ayırmıştı.

Çok merhamet sahibi biridir. Sık sık fakirlere sadaka dağıtırdı.

İstanbul’da birbirinden güzel birçok mimari eser ve kütüphaneler yaptırmıştır. İmar yönü kuvvetli bir padişahtır bu açıdan.

Çok derin bir şahsiyettir. Birçok olmazı başarmış ve üstün başarılar elde etmiştir. Uzun yıllar kardeşi Cem Sultan ile savaşmıştır.

Yaşadığı tarihi olayları;

-Kilye ve Akkerman’ı fethetti.

-1484 – 1485’de Mısır Memlükleri ile harbe girdi.

-Devrinde Belgrat üçüncü defa kuşatıldı ve tarihte ender görülen Abdina Zaferi elde edildi.

-Denizden İspanya’ya sefer açıldı.

-Endülüs Müslüman Devletinin yardımına gönderilen bu donanma kıyı şehirlerine baskınlar düzenledi. Karşısına çıkacak bir devlet olmadı.

-Osmanlı Devleti tarihinde, akıncıların Avrupa’nın içlerine kadar akınlar düzenlediği devir bu devirdir.

-Venedik’i dahi bu akıncılar istila edip, ta Varşova’ya kadar gittiler.

-1483’de tarihin sayılı deniz savaşlarından olan Sapienza Deniz Zaferi kazanıldı.

-1500’de İnebahtı fethedildi. Koron, Modon ve Navarin kaleleri alındı.

-Anadolu’da baş gösteren Şahkulu isyanı bastırıldı.

Tahta çıktığında 2.214.000 km² olan Osmanlı topraklarını 2.375.000 km²’ye çıkardı.

Oğlu Şehzade Selim’in ısrarlıyla   tahtından feragat, etti.

Dimetoka Sarayında oturmak istiyordu fakat çok rahatsızdı bu yüzden Dimetoka’ya varamadan Havsa kasabasının Abalar köyünde vefat etti.

Cenazesi kendi yaptırdığı Bayezid Camii türbesine defnedildi.

62 yaşında 26 Mayıs 1512 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Şanıyla gönüllere taht kurdu.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here