Hz. İsa’nın Doğumu

0
138
Hz. İsa'nın doğumu yüce Rabbimizin mucizelerinden bir tanesi olup eşi benzeri olmayan bir doğumdur hazreti Meryem'in oğlu, aynı zamanda bizim peygamberimiz hazreti Muhammed'den önce gelen 24. peygamberdir.
Hz. İsa'nın doğumu yüce Rabbimizin mucizelerinden bir tanesi olup eşi benzeri olmayan bir doğumdur hazreti Meryem'in oğlu, aynı zamanda bizim peygamberimiz hazreti Muhammed'den önce gelen 24. peygamberdir.

Hz. İsa'nın doğumu yüce Rabbimizin mucizelerinden bir tanesi olup eşi benzeri olmayan bir doğumdur hazreti Meryem'in oğlu, aynı zamanda bizim peygamberimiz hazreti Muhammed'den önce gelen 24. peygamberdir.Hz. İsa’nın doğumu yüce Rabbimizin mucizelerinden bir tanesi olup eşi benzeri olmayan bir doğumdur hazreti Meryem’in oğlu, aynı zamanda bizim peygamberimiz hazreti Muhammed’den önce gelen 24. peygamberdir. Doğumu Allah’ın kudreti üzere gerçekleşmiş olup bakire olan Hz. Meryem’den dünyaya gelmiştir. İnsanlardan çevresinden uzakta ibadet halinde yalnız olduğu bir günde Cebrail as. Kur’an da belirtildiği üzere Ona insan kılığında gelmiş ve ayette şu şekilde belirtilmiştir.

“Hani o ailesinden kopup doğu taraflarına bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik, o da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü.” (MERYEM SURESİ 16-17)

Hz. Meryem onun Cebrail as. olduğunu bilmediğinden yabancı bir kimse olduğunu düşünerek Kur’anı Kerim’de de geçen şu sözleri söylemiştir.

“Gerçekten ben senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).” (MERYEM SURESİ 18)

“Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim; sana tertemiz bir çocuk armağan etmek için buradayım.” (MERYEM SURESİ 19)

“Meryem doğrusu Allah sana kendinden bir kelimeyi müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O dünyada ve ahrette seçkin, onurlu ve saygındır ve Allah’a yakın kılınanlardandır. (ALİ İMRAN SURESİ 45)

Hz. Meryem böyle bir durum karşısında Cebrail as. korkarak şu soruyu sormuştu  “Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz bir kadın değilken.”

“Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ‘ol’ der ve o da hemen oluverir.” ( ALİ İMRAN SURESİ 47)

Bulunduğu bölgeden daha ıssız bir yerde doğum gibi meşakkatli bir işi tek başına gerçekleştiren Hz. Meryem İsrailoğullarının yanına döndüğünde iftiraya ve sözlü tacize maruz kalır gayri meşru şekilde dünyaya bir bebek getirdiği düşünülür ve şunlar söylenir.

” Ey Meryem! And olsun ki sen çirkin bir şeyle geldin. Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi.” (MERYEM SURESİ 27-28)

Diyerek Hz. Meryemi iffetsizlik ile suçlarlar bunun ardından da Rabbimizin bir mucizesi daha gerçekleşir ve henüz yeni doğmuş olan İsa as. :

“Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak haşredileceğim gün de selamet üzerimedir.” şeklinde konuşur. (MERYEM SURESİ 29-33)

Böylelikle Hz. İsa’nın gayri meşru sekilde dünyaya gelmediği Allah tarafından yalanlanmış olur.
Hz. İsa’nin doğumunun gerçekleştiği bölge hakkında Kuran-i Kerimde net bir bilgi aktarılmamıştır. Ancak bazı rivayetlere göre Filistin topraklarında bulunduğu doğu taraflarında bir yer olarakda geçmektedir. Bundan yaklaşık 2 bin yıldan önce olan Hz. İsanin doğumunu araştıran eleştiren sırrıni bulmaya çalışanlar olsada yıllarca bir sonuca varamamışlardır.

Bunların yanı sıra tüm hristiyan alemine göre İsa, Tanrı’dır, Tanrı’nın oğludur bu şekilde kabul ederler buna inanırlar.
Yuhanna, Matta ve Luka İncillerin’deki bazı ayetlerde Hazreti İsa’nın doğumu az da olsa anlatılmaktadır aynı zamanda Luka incili Hazreti İsa’nın babasız dünyaya gelişini de kabul etmektedir Kuran-ı Kerim ile uyuşmayan en büyük farkı ise Hazreti İsa’yı ‘Tanrının Oğlu’ olarak tanımalamasıdır.
24-25 Aralık gecesi, Noel, yani Hazreti İsa’nın doğum günü kabul edilir. Bu, Papa Gregorius’un tertiplediği Gregoryen takvimine itibar eden Katolik, Protestan, Süryânî ve Rumlara göredir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here