Hz. Ali Bin Talib Aslında Kimdir?

0
HZ. ALİ BİN TALİB

HZ. ALİ BİN TALİB KİMDİR?

 

Değerli Okuyucularımız;

Hazreti Ali Bin Talib’in kişilik ve karakteristik yapısı, bir kişinin kalemi ile anlatılamayacak kadar çok boyutludur. Ali (a.s) Allah’ın has kullarından, Hakk’ın nuruyla nurlanan evliyaullahtan biriydi. Ali (a.s)’ı diğer müminlerden çok daha farklı kılan bir nokta: insanların üzerinde geçmişten bugüne gelen taptaze bir  iman gücü bahşetmesidir. Bu konuda yapabileceğimiz en büyük şey, Hazreti Ali Bin Talib’in fevkalade kişiliğini aklımız, havsalımız aldığınca sizlere anlatmak.

 


 

Hz. Ali Bin Ebu Talib Kimdir?

Ali Bin Ebu Talib, İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasındaki halifesi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Ali Bin Ebu Talib, Muhammed’in İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir.

Hz. Ali Bin Ebu Talib’in Hayatı

Doğumu

⇒ Ali Bin Ebu Talib, 599 yılı Mekke’de, Recep ayının 13.günü ya da Zilhicce ayının 7.günü Kabe’nin içinde dünyaya geldi. 

⇒ Annesi Fatıma doğumundan sonraki 4. gün dışarı çıktığında kucağında Hz. Ali ile birlikte dışarı çıkar, eşi Ebu Talib ve ailesine erkek çocuk olduğu müjdesini verir. 

⇒ Hz. Ali’yi evine kadar kucağında Hz. Muhammed taşımıştır. 

⇒ Hz. Ali’ye ismini kimin verdiği konusunda da iki görüş vardır: birincisi Ebu Talib’e bu ismin ilham olduğu, ikincisi de Hz. Ai’ye ismini verenin Hz. Muhammed olduğu söylenmektedir. 

Annesi-Babası;

⇒ Ali Bin Ebu Talib’in babası: Ebu Talib, annesi Fatıma Bin Esed Haşim’di.

Çocukluğu;

⇒ Hz. Ali’nin bebekliği, çocukluğu Hz. Muhammed’in büyüdüğü evde geçmiştir. 

⇒ İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in himayesi altında büyümüştür.

Müslümanlığı;

⇒ İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasındaki Ehl-i Sünnete göre dördüncü halifesi, Sünni İslam’a göre dört halifenin sonuncusu, Şii İslam’a göre de imanların ilki ve Muhammed’in hak varisidir.

⇒ Hz. Muhammed A.s’ın hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğludur.

⇒ Hz. Ali Müslümanlar arasında Hz. Hatice’den sonra İslam’ı kabul eden ilk erkektir. 

⇒ İslamı kabul eden ilk dört kişiden biri Hz. Muhammed’in de en yakınlarından biriydi.

⇒ Hz. Ali çocukluğundan beri Peygamber efendimizin yanında büyümüş, onun koruyuculuğu ve bakımı altında yetişmiştir. 

⇒ Bir söylentiye göre Peygamber efendimize vahiy gelmeye başladığı sıralarda Hz. Ali de onunla dolaşmaktadır ve bu sayede Hz. Ali de Allah’a olan bağlılığını bildirir, çevresindeki yakınları gibi puta tapmaz ve İslam için elinden geleni yaparmış. 

⇒ Hz Ali toprakta yatmayı çok severmiş. Bundan dolayı Hz. Muhammed de Hz. Ali’ye toprağın babası anlamına gelen Ebu Turab sanını vermiştir. 

⇒ Hz. Ali hayatını İslam’a adamıştır.

⇒ Hz. Ali kendilerine cennet vaat edilen 10 kişiden Aşere-i Mübeşşere’den biridir.

Hz Muhammed’in Kızı İle Evliliği;

⇒ Bütün yaşamı boyunca Hz. Muhammed’in yanından ayrılmayan Hz. Ali, Peygamber efendimizin kızı Fatıma ile evlenmiştir.

Hz. Muhammed’in Kızından Olan Çocukları;

⇒ Hz. Ali’nin eşi Fatıma Ali’ye İslam tarihinde de adı geçmekte olan Hasan ve Hüseyin adında iki oğlan vermiştir. Ayriyetten: Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiyye ve Mühsin İbn Ali de henüz daha Fatıma’nın karnında iken vefat etmişlerdir.

Evlilikleri ve Çocukları;

⇒ Hz. Ali: eşlerinden ve cariyelerinden olmak üzere 14 erkek çocuğu, 18 kız çocuğa sahiptir.

⇒ Hz. Ali’nin ilk eşi olan Hz. Muhammed’in kızı Fatıma vefat edene kadar Hz. Ali başkası ile evlenmemiştir. 

⇒ Hz. Ali ikinci evliliğini Ali Amir b. Klab Kabilesinden Ümmü’l Benin bint-i Hizam ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Ümmü’l Benin bint-i Hizam’dan: El-Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adında 4 çocuk dünya’ya getirmiştir. 

⇒ Üçüncü evliliğini Tenim Kabilesinden Leyle bint-i Mes’ud ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Leyla bint-i Mes’ud’dan: Abdullah ve Ebu Bekir adında iki oğlu dünya’ya gelmiştir. 

⇒ Dördüncü evliliğini Has’ami Kabilesinden Esma bint-i Umeys ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Esma bint-i Umeys’den: Yahya ve Muhammedul-Asgar (küçük Muhammed) dünya’ya gelmiştir. 

⇒ Beşinci evliliğini İslam Peygamberi’nin damadı Ebu’l-As b. Rebi’nin kızı Ümame ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Ümameden: Muhammedu’l-Esvat (ortanca Muhammed) dünya’ya gelmiştir. 

⇒ Altıncı evliliğini Havlet bin Cafer ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Havlet bin Cafer’den: Muhammed bin el-Hanifiyye adında oğlu dünya’ya gelmiştir. 

⇒ Yedinci evliliği de Urve b. Mes’ud es-Sekafi’nin kızı Ümmü Said ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Ümmü Said’den: Ümmüt-Hüseyin ve Büyük Remle adlı 2 kızı dünya’ya gelmiştir.

Halifelik Dönemi;

⇒ Ömer’in halifeliği sırasında, Hicret’in: Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

⇒ Hz. Osman döneminde çıkan karışıklıklara, ayaklanmalara karşı Osman’dan yana çıkarak onun yanında saf almıştır ve onun halifeliğini savunmuştur.

⇒ Hz. Osman öldürülünce 656 yılı 24 Haziran ayında halife ilan edildi. 

⇒ Cemel Vakası’nın yaşandığı sıralarda sahabelerden Talha ve Zübeyr, Ali’nin halifeliğine karşı çıkmışlardır.

⇒ Hz. Osman’ın öldürülmesi üzerine bu olayı kan davası olarak güden 657 yılında Muaviye ile Sıffin’deki savaşta karşılaşmaları ve tam savaşı kazanmak üzere iken, Arm’ın aldatmacası sonucu Hakem Olayı ile birlikte halifelikten uzaklaştırıldı.

⇒ Halifelikten uzaklaştırılması’nın hemen ardından Muaviye de halife ilan edilmiştir. 

Hicret-Medine Dönemi;

⇒ Mekkeli müşriklerin Hz. Muahmmed’i katletme kararı aldıkları hicret gecesinde Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’i evden göndermiş ve canı pahasına Hz. Muhammed’in yatağına yatmıştır. 

⇒ Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin bu fedakarlığı üzerine gizlice evden ayrılmış Medine’ye doğru yola çıkmıştır. 

⇒ Hz. Muhammed’in sağ salim Medine’ye vardığını öğrenen Hz. Ali gitmeden önce verdikleri emanetleri Hz. Muhammed’in yanına gitmeden önce teslim etmiş annesini, Muhammed’in kızı ayriyeten eşi Fatıma’yı ve başka 2 kadını daha yanına alarak Medine’ye doğru yola çıkmıştır. 

⇒ Hz. Ali Medine’ye vardığı gibi doğruca Hz. Muhammed’in yanına gitmiş ve yine onun safında yer almıştır. 

Savaşçılığı;

⇒ Hz. Ali Muhammed’in her katıldığı savaşta yanında yer almıştır.

⇒ Hz. Muhammed’in katıldığı tüm savaşlarda Sancaktar olarak yanında bulunmuştur.

⇒ Hz. Muhammed’in yanında saf alamadığı tek savaş da Muhammed’in emri üzerine Medine de kalması gerektiği için Tebük Seferi’nde yanında yer alamamıştır.

Hz. ‘Ali’nin Savaşları

Bedir Savaşı;

⇒ Hz. Ali Bedir Savaşı sırasında 21 kişi öldürmüştür.

⇒ Öldürdükleri kişiler arasında Muaviye’nin dedesi Utbe, dayısı Velid ve kardeşi Hanzele de vardı.

Uhud Savaşı;

⇒ Uhud Savaşında da Kureyş’in meşhur savaşçılarından dokuz kişiyle çarpıştı ve dokuz kişiyi de alt etti.

Hendek Savaşı;

⇒ Hendek Savaşı’nda Arapların savaş kahramanı olarak anılan Amr Bin Abduved’in hendeği atıyla aşması üzerine Hendek Savaşı başlatılmıştır.

⇒ Hz. Ali tarafından Amr Bin Abduved’in yenilgiye uğradı ve Medineyi kuşatan ve bu savaşa destek veren insanlar bunun üzerine ümitsizliğe uğradılar. 

⇒ Savaşın sonucunda Hz. Ali’nin de başarıları ile savaş kazanılmıştır. 

Hayber Savaşı;

⇒ Hayber Savaşını ilk yöneten Ebu Bekir ve Ömer Bin Hattab’dır.

⇒ Savaştan başarı sağlayamadıkları için Hz. Muhammed görev yetkisini (sancağı) Hz. Ali’ye vermesi üzerine Hayber Savaşı aktif hale gelmiştir. 

⇒  Hz. Ali savaşta büyük başarı sergileyerek galip gelmiş Hayber Kalesini de ele geçirmesi üzerine savaş Müslümanlar için olumlu sonuçlanmıştır. 

⇒ Savaşın kazanılması ile birlikte Şam Suriye ticaret yolunun da güvenliği sağlanmış olmuştur.

Sıffin Savaşı;

⇒ Hz. Ali Sıffin Savaşını Irak ve Şam sınırlarında Muaviye taraftarları ile gerçekleştirmiştir. 

⇒ Sıffin Savaşı tam olarak 3 ay sürmüştür. 

Nehrevan Savaşı;

⇒ Nehrevan Savaşı Hz. Ali’nin ordusu Müslümanlar tarafından gerçekleşmiş savaştır. 

⇒ Savaşta Hz Ali ve ordusu Hariciler taraftarları’nın büyük bir kısmını öldürmüştür. 

Hz. Ali’nin Ölümü

⇒ Muaviye de halife ilan edildikten sonra bunu kabul etmeyen Hariciler de 658 yılında Hz. Ali’ye savaş açtı. Savaşın galibi Hz. Ali oldu. 

⇒ Savaşın ardından Hz. Ali Kufe’ye çekildi. 

⇒ Hariciler bunu savaşta mağlup olmalarını kendilerine yediremedikleri için Hz. Ali’den öç almak istediler. 

⇒ Hariciler zehirli bir kılıç hazırlattılar ve bununla Hz. Ali mescitte ibadet ederken ağır biçimde yaraladılar. 

⇒ Yaralanmasının ardından 3 gün sonra Hz. Ali 24 Ocak 661 yılında vefat etti.

⇒ Hz. Ali savaşlardaki kahramanlığından ötürü Allah’ın Aslanı (Esadullah) adı ile de anılmaktaydı. 

Hz. Ali Sözleri;

➡ “Sözün gümüş olsa da, ey nefis sükut (suskunluk) altındır.”

“Eğrinin gölgesi ԁe eğri’ԁir.”

“Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır.”

“Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

“Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.

“İlim maldan hayırlıdır; İlim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğrenmekle çoğalır.”

“Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.”

“Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanamadım.”

“Söz ilaç gibidir azı yaşatır, çoğu öldürür.”

“Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakın.”

“Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.”

“Anadan, babadan kalanlara yetim derler, bana kalırsa asıl yetim olanlar, akıldan mahrum olan kimselerdir.”

“Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”

“Ölümü unutmak kalbi paslanmasındandır.”

“Nice kan vardır ki onu dil döker.”

“Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.”

“Eğer yoksullaşırsan, yoksulluğunu gönül zenginliğin ile tedavi et.”

“Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.”

Hz. Ali’nin Sahifesi 

⇒ Hz. Ali’nin Sahifesi:

⇒ Hz. Ali’ye ait kitaplardan biri de “Hz. Ali’nin Sahifesi”dir. Ehl-i Sünnet’in Sahih-i Buhari, Sahih Müslim, Sünen-i Ebu- Davud ve Müsned-i Ahmed gibi kaynaklarında bu kitaptan nakilleri vardır. Bu sahife çok özel olarak 1091 yılında yazılmıştır.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here