Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

0
39

Hüseyin Cahit Yalçın 1874 yılında Balıkesir’de doğmuştur İstanbullu bir aileye sahiptir .Mekteb-i Mülkiye’de öğrenim görüp.1897 yılından sonra Vefa ve Mercan liselerinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.1900 yılında Tevfik Fikret Servet-i Fünun dergisinden ayrılınca derginin yönetimini eline almıştır. Edebiyat hayatına hikâye, roman ve mensur şiir yazarak başlayan Hüseyin Cahit, daha sonra gazetecilik, eleştiri ve çeviri alanlarında eserler vermiştir. Edebiyat-ı Cedide’nin önemli isimlerinden biri olan sanatçı, Mektep ve Servet-i Fünun dergilerinde çalışmış; Meşrutiyetten sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazımla Tanin gazetesini çıkarmış ve siyasi hayata atılmıştır.Yazarın edebi hayatı servetifünun öncesinde Ahmat Mithat Efendi’yi okuyup etkilenmesi ile başlamıştır.Bu dönemde ilk romanı “Nadide” yi çıkarmıştır.Daha sonraları ilgi duyduğu ve edebî kişiliğinin oluşmasında önemli etkilere sahip olan Fransız edebiyatının da etkisiyle birçok nesir türünde eser verse de o Servetifünun Edebiyatı içinde eleştiri yazılarıyla tanınmıştır. Muallim Naci döneminden kalma eski edebiyat taraftarlarına karşı Servetifununu savunduğu için sözcü olarak bilinmiştir.Edebiyat-ı Cedidecileri Dekadanlıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi’yle de çok sert tartışmalara girmiştir. Hüseyin Cahit’in tüm yazıları elbette münakaşalardan oluşmaz. Sanatçı, Avrupa edebiyatına ait bazı yazılar kaleme alarak da bu edebiyatı tanıtmayı amaçlar. Bu münakaşa ve edebî çalışmaları 1910 yılında yayımladığı “Kavgalarım” adlı eserinde toplar.Hüseyin Cahit daha sadece ve anlaşılır bir dil kullanmıştır . Bu durum sadece yazarın eleştiri yazılarında değil, hikâye ve romanlarında da böyledir. Hüseyin Cahit’in dilindeki bu sadeliğin en önemli nedeni edebî kişiliğinin oluştuğu dönemde Arapça ve Farsça kelimelere tam anlamıyla hâkim olamamasıdır. Sanatçı bu durumu: “Rauf’un ve benim bu sadeliğimiz, doğrusunu isterseniz cehaletimizden ileri geliyordu. Cenap’ın Arapçasını, Fikret’in kamusunu bize verseniz, bak neler yazardık. En cahili Rauf’la bendim. Bundan dolayı Türkçe yazdık.” sözleriyle açıklamıştır.
Eserleri

Roman: Nadide, Hayal İçinde Hikâye: Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış Hatıra: Edebî Hatıralar, Siyasal Anılar Biyografi: Talat Paşa Eleştiri: Kavgalarım

EDEBİYATTAKİ YERİ:
-Servetifünun Döneminde eleştiri yazılarıyla tanınmıştır. Servetifünun’a yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtlarla öne çıkmıştır.
-Eski edebiyata karşı yeniliği ve yeni edebiyatı savunan yazılar yazmıştır.
-Gazetecilik yönü de vardır. “Tanin” gazetesini çıkarmıştır.
-Realizm akımının etkisinde kalmıştır.
-Romancılığa başladığında Ahmet Mithat’ın etkisindedir.
-Hikâyeleri teknik açıdan pek başarılı değildir; ancak olayların anlatımında yazar başarılıdır.
-Eserlerinin konularını Rumlar ve diğer azınlıklardan alan sanatçı, eserlerinde İstanbul dışına pek çıkmamıştır.
-Oluşturduğu tipler Batıya özenen zengin ve aydın kişilerdir. Yerli ve orta sınıf kişilerine çok az yer vermiştir.-
“Sanat için sanat” anlayışını savunmuştur. Ona göre edebiyatın amacı sanattır; edebiyat bir araç değil, amaçtır.-
İklimin insanlar üzerinde etkisi olduğunu, bunun da dolaylı olarak edebiyata yansıdığını ortaya koyar. -Edebiyat ile coğrafya arasında bir ilişki olduğuna inanır.-
Fransızcadan çevirdiği ve Fransız İhtilalı’nı konu alan “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesi, Servetifünun dergisinde yayımlanınca bu dergi kapanmış ve Servetifünun Edebiyatı sona ermiştir.
-Fransız ve İtalyan edebiyatından bazı roman ve öyküler çeviren sanatçı, çeşitli konulardaki bilim eserlerini “Oğlumun Kütüphanesi” başlığı altında yayımlamıştır.

Rümeysa Ermin
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here