Hunların Siyasi ve Sosyal Yaşamı

0

Her ülkenin bir geçmişi temellerini attığı bir kökeni, atası vardır. Bizde bize çok yakın değil ama o kadar da uzak olmayan bir topluluğa bakmak istedik.

Biliyorsunuz her zaman Osmanlı yoktu. Osmanlı ne kadar uzun süre Anadolu’da hakimliğini korusa da Anadolu aslında onlardan önce de Türklere ev sahipliği yapıyordu.

Bunun da en önemli göstergesi Osmanlı’dan önceki Avrupa Hun İmparatorluğu ve Hun topluluğudur.

Peki Hunlarda siyasi ve sosyal yaşamı nasıl işlemekteydi? Bizde bu yazımızda bunu değineceğiz ama gelin ilk önce bu bahsettiğimiz Hunları kısaca bir tanımlayalım.

Hunlar Kimdir?

Hunlar dediğimiz topluluklar Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğunu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır.

Daha sonra bu topluluklar Atilla Hun önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğunu kurmuşlardır.

Aynı zamanda bulunduğu döneme damgasını vuran Asya Hun Devletinin de kurucularıdır.

Hunların Siyasi ve Sosyal Yaşamı

Hunlar zamanında çok büyük ve kökenli bir Türk İmparatorluğunu oluşturmuşlardır.

Haliyle böyle kökenli bir topluluk yok oluşlarından yüzyıllar sonra bile eserlerini günümüze bırakmış, kurdukları kültürel anlayış günümüzdeki kültürlerimizin bir parçası olmuştur.

Siyasi açıdan bakacak olursak da Hunlar, kurdukları devleti hanedanlıklarının ortak malı olarak görmekteydi. Devlet kardeşler arasında paylaşılarak yönetilmekteydi.

Askeri olarak onluk sistem kurulmuştur ve buda günümüze kadar devam etmiştir. Savaş halinde bulunurlarken düzenlerini ve disiplinlerini korurlardı.

Sosyal olarak ise Hunlar o zamanlarda geçimlerini ve gıdalarını yaptıkları hayvancılık ve tarımla kazanmaktaydı fakat ekonomisini geçindirme açısından da bakacak olursak çömlek, demir gibi şeyleri satarak ticarette de bulunuyorlardı.

Asya Hun Devletinin hükümdarlığı Metehan Çin ile bir çok savaş yapmıştır ve bunların sonuçları ülkeyi hem kültürel hem ekonomik hemde sosyal açıdan etkilemiştir.

Savaşlarda kazandıkları ganimetlerle ülkesini zenginleştirmiş ve ticari açıdan da Çin ile savaşmıştır.

Çin prensesleriyle yaptıkları evlilikler ülkeye zarar vermiş Çin prensesleri ülkeleri adına casusluk yapmışlardır.

Bunları madde olarak ve sonuçlarına ayırarak sıralayalım;

1-Siyasi Durumu ;

 • Devletin Hanedanın ortak malı olarak görülmesi otoritenin zayıflamasına neden oldu.
 • Bununla beraber taht kavgaları çıktı.
 • Hükümdarların Çinli Prenseslerle evlenmesi devlete ajan sızmasına neden oldu.
 • Türk devleti ikiye bölünerek parçalandı.

2-Sosyal Durumu ;

 • Türk kültürü. idari, sosyal ve siyasi açıdan gelişti ve şekillendi.
 • Askeride bir düzen olması savaşçı ruhlu olan askere moral oldu.
 • Yapılan Savaşlar Sonucu elde edilen ganimetler ülkenin ve ekonominin gelişmesine neden oldu.
 • Çinli Prenseslerle evlilikler arttı.
 • Metehan Çini elde etse de kültürlerini etkileyeceğini düşündüğünden içlerine girmedi.

Ekonomik Durumu ;

 • Metehan ülkeyi yönetirken siyasi, ekonomik güç dengeleriyle yönetmiştir.
 • Askeri dengenin sağlanması savaşlarda galibiyetleri arttırdı ve bunun sonucunda da ganimetler elde edildi ve ülkede halkta zenginleşti.
 • Zenginleşen ülke ticari yoldan da Çin ile savaşmaya başladı.

Askeri Durumu ;

 • Hunların kurduğu Asya Hun Devleti Metehan ile en parlak zamanını yaşadı.
 • Askeri birlikler Metehan tarafından M.Ö 243′ de kurulmuşlardır.
 • Askeriyeye onluk sistem ilk bu zamanda gelmiştir.
 • Aynı zamanda bu tarih  Türk Silahlı Kuvvetlerin başlangıcı olarak sayılır.

 

Ezgi Özuyar
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)
Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here