Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)

1
80

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Nedir? 

Hilal-i Ahmer ( Kızılay ) , topluluk halinde yaşayan insanlar arasında zengin , fakir ayırmaksızın savaş anında yardıma muhtaç ve sakatlanan insanlara yardımda bulunan bir yardım kuruluşudur.

Kızılay, 1876 yılında Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 yılında ki Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin içinde olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar yardımıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce askerimizin, dost ve düşman askerinin tedavisine ve bakımına yardımcı olmuştur.

Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken yardımını esirgemeden yapmış,  savaştan etkilenen sivil halka yardım etmiş, 1. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen doğal afetlerde yardıma muhtaç insanların bakımını, barınması için yerini ve beslenmelerini sağlamıştır.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini ele alır. Bu ilkeler;

İnsanlık, ayrım gözetmeden, tarafsızlık, bağımsızlık, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

 

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ne Zaman Kuruldu?

22 Ağustos 1864 ‘te Cenevre’de yapılan uluslararası toplantıda 1.Cenevre Konvansiyonu imzalanmıştır ve bu anlaşmayla Uluslarası Kızılhaç Örgütü’nün önü açılmıştır. 5 Temmuz 1865 tarihinde Osmanlı Hükümeti anlaşmayı onaylamıştır fakat derneğin durumu ilk 40 yıl belirsiz kalmıştır.

İlk başlarda Osmanlı Devleti yöneticileri arasında bu konu tartışılmış fakat cemiyetin bir yarar sağlamayacağı düşüncesine varılmıştır. Bu düşüncelere rağmen 1867 yılında Mekteb-i Tıbbiye öğretmeni Dr.Abdullah Bey, Paris’te yapılan ilk Kızılhaç kongresine delege olarak gönderilmiştir. Yapılan bu kongrede Türkiye delegesi olarak, Milletlerarası Sıhhi Yardım Komitesi için Abdullah Bey seçilmiştir. Abdullah Bey, Osmanlı Devleti içinde savaş halindeki yaralılara yardım etmek amacıyla dernek kurmak istemiş ve Milletlerarası Yardım Komitesi Başkanlığı’ndan vekaletname almıştır.

Abdullah Bey Paris’ten döndükten sonra bu konuda girişimler yapmıştır fakat teşkilat için kullandıkları sembol haç işaretinin Hristiyanların sembolü olduğu için teşkilata güvensizlik sorunu yaşamıştır. Abdullah Bey’in ısrarı sonucu Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ‘nın desteğini almıştır. Kırımlı Dr. Aziz Bey’in de yardımıyla Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa başkanlığında “ Mecruhin ve Marza-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti “ kurulmuştur. Uzun uğraşlar sonucu kurulan bu dernekte herhangi bir işaret ve sembol kullanılmamasına karar verilmiştir. Dernek 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmuştur.

1868 yılında “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” ,

1877 yılında ” Osmanlı Hilali Ahmet Cemiyeti ” ,

1923 yılında ” Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti ” , 

1935 yılında ” Türkiye Kızılay Cemiyeti ” ve

1947 yılında ” Türkiye Kızılay Derneği ” adlarını kullanmışlardır. Kuruluşa ” Kızılay ” adını, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. 

 7 Şubat 1929 tarihinde Hilali Ahmer yani Kızılay günü ilk defa kutlanmıştır.  

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kurucuları

 

Dr. Marko Paşa

 

 

 

 

 

 

 Dr. Abdullah Bey

 

 

 

 

 

Dr. Kırımlı Aziz Bey

 

 

 

 

 

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa

 

 

 

 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Kuruluş Nedenleri

  •  ➡ 12 Ağustos 1949 tarihinde imzalanan antlaşmada ve savaşlarda zor durumda kalan insanları korumak, yaralılara yardım etmek amacı taşıyan Cenevre Sözleşmesiyle, Kızılay görevlerini yerine getirmektedir ve insanlara yardımcı olmaktadır.
  •  ➡ Savaşta barış durumu olursa ülke içerisinde ve dışarısında her türlü afet vb. gibi durumlarda görevini yerine getirir, insanlara yardımda bulunur.
  •  ➡ İnsaniyet yararına davranış sergiler ve insan hukukuna göre hareket eder.
  •  ➡ Dünyada Kızılay gibi kuruluşlara ve bunlara bağlı olan kollarla iş birliği yaparak çalışır ve hizmetini sürdürür.

 

Kızılay Sembolü

Kızılay’ın sembolü, beyaz düz zemin üzerine karşıdan bakılınca sola doğru, açık ve kırmızı “ay”dır. Dikkat edilmelidir ki “ay”’ın açık tarafı bayrak direğinin tersine doğrudur. Kızılay simgesi, Devlet Hukuku’nun yargısı gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleriyle o yargıların belirlediği kişiler ve kuruluşlar için ” koruyucu ve belirleyici işaret ” olarak kabul edilmiştir. Bu kişi ve kuruluşlar  dışında kalan hiçbir kişi ve kurum  bu işareti kullanamaz.

Kızılay Faaliyetleri 

 

 ➡ Ulusal Afet 

Türk Kızılayı, dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden biridir.

Türk Kızılayı, yurt içinde yaşanan doğal afetler sonrasında afetzedelere acil beslenme hizmeti vermektedir. Acil barınma konusundaysa, devletin yardımla ilgili kurumlarının yanında yardımcı rol üstlenmektedir.

Türk Kızılayı, 8 bölgesel ile 25 yerel afet müdahale ve lojistik merkezleri sayesinde en kısa sürede afet alanına ulaşmaktadır.

Türk Kızılayı, afet sonrası bölgede beslenme alanında mobil ekmek fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçlarıyla afetzedelere yardımda bulunur. Ankara ve Erzincan’da çadır işletmesi bulunur. Üretim atölyesi de olan Türk Kızılayı’nın uzun süreli kullanılan ve afet çadırlarının yanında ihtiyaca yönelik özel çadırlar da üretir.

 ➡ Kan Hizmetleri

Türk Kızılayı, her bölgede kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış
araçlarıyla kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamaktadır.

Türk Kızılayı, ülkemizin ihtiyacı olan kanı toplamak için “Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürütmektedir. Ülke genelinde 17 bölge kan merkezi, 64 kan bağış merkezi ve 150’den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet vermektedir.

Türk Kızılayı, hastaların sağlığı açısından kendisine bağışlanan her kanı laboratuvarlarda testlerden geçirir. Testlerden geçirilen kanlar, hastanelere ulaştırılır.

 ➡ Uluslararası Yardımlar

Türk Kızılayı, son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal afetlere ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiştir ve kuruluşundan bu yana 137 ülkeye yardım eli uzatmıştır. İhtiyaç sahiplerinin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.

 ➡ Sosyal Hizmetler

Türk Kızılayı, ülke genelinde hizmet vermekte olan şubeleriyle yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım eder.

Türk Kızılayı, sosyal yardım çalışmaları da yürütür. Kurban kesimi kampanyası, adak kurban kesimi, zekât, sevgi bohçası, özel eğitim sınıfları projesi, hayırsever bağışçıların bağışlarıyla hazırladıkları gıda paketleri ile şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyu yardım ederler. Ülke çapında faaliyet gösteren şubeleriyle, 13 aşevi, 3 huzurevi, 8 öğrenci yurdu, 5 giyim yardım merkezi ve kimsesizler evi ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çözümler üretmektedir.

 ➡ Sağlık Hizmetleri

Türk Kızılayı, modern teknolojilerin hizmet verdiği hastaneler ve tıp merkezlerinde uzman sağlık kadrolu çalışanlarıyla hizmet vermektedir.

Türk Kızılayı, kurulduğu günden bugüne sağlık hizmeti vermiş, Konya ve Kayseri’deki hastaneleri, İstanbul’daki 3 Tıp Merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarımıza uygun bütçeyle modern sağlık hizmeti sunmaktadır.

Türk Kızılayı, olası bir doğal afetin ardından ortaya çıkabilecek sağlık alanında temel ihtiyacı da tıp merkezleri ve hastaneleri aracılığıyla karşılayabilecektir.

 ➡ İlk Yardım

Türk Kızılayı, insanların acil durumlar karşısında doğru ve hızlı ilk yardım müdahalesini yapabilmelerini hedefler. Bu doğrultuda şubeleri bünyesindeki 33 ilk yardım merkeziyle eğitim programları düzenlemektedir. Bugüne kadar 100.000’den fazla insana ilk yardım eğitimi vermiştir.

Türk Kızılayı, toplumda ilk yardım bilincini yaymak için, farkındalık projeleri yürütmektedir.

 ➡ Eğitim ve Gençlik Hizmetleri

Toplumda kızılaycılık ve yardımlaşma kültürünün yaygınlaşması için eğitim çalışmaları yapan Türk Kızılayı, afet zararlarını azaltmak ve afetlerden korunmak için kişi ve toplum sağlığı vb. gibi bir çok konuda kurumsal ve toplumsal bilinci artırmak için eğitim programları gerçekleştirmektedir. Toplumu afetler konusunda bilinçlendirmeyi , güvenli bir yaşam ve afet zararlarından korunmayı ve farkındalığını artırmak amacıyla “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” projesini yürütmektedir.

Türk Kızılayı, gençlik hizmetleri alanında şubeleriyle beraber kamp ve burs hizmeti sunmaktadır.

Türk Kızılayı, kendi imkanlarıyla tatil yapamayan öğrenciler için yurdun çeşitli bölgelerinde “Gençlik Kampları” düzenlemektedir. Gençlik kolları, üniversite kulüpleri-toplulukları aracılığıyla gençlerde kızılaycılık kültürünün yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

 ➡ Göç ve Mülteci Hizmetleri

Türk Kızılayı, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ajansları gibi göç alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan, yardıma muhtaç durumda olan tüm yabancılara hizmetleri verilmesi, yardım yapılmasından sorumludur.

Kızılay‘ın akıllı kartları, çocukları koruma, toplum merkezleri ve sınır yardımları faaliyetlerinin yanı sıra barınma olarak sunulan hizmetler Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü desteğinde gerçekleştirilir.

 ➡ Mineralli Su İşletmeleri

Kızılay doğal maden suyu, 17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi amacıyla ve kamu yararına kullanılması amacıyla Ulu Önder Atatürk tarafından Kızılay’a bağışlanmıştır. Afyon mineralli su fabrikası’nda, klasik maden suyu, meyve aromalı maden suyu ve meyveli maden suyu üretilir. Afyon’dan sonra Erzincan’da kurulan sineralli Su fabrikasıyla Türk Kızılayı, kendini geliştirmektedir. Satışından gelen gelirle, Türk Kızılayı’nın faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

You may also like

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here