Hilafet Makamının En Büyük Yardımcısı MELİKŞAH’ın Ölümü (19 Kasım)

1
67

 

Nizâmülmülk’ün de söylediği gibi,

“Melikşah, Alp-Er-Tunga neslinden olup dindâr, âlimlere hürmet, zâhidlere iyilik, fakirlere şefkat ve halka adâlet gibi dünyada kimsenin hâiz olmadığı yüksek vasıflara sâhip bir cihân hâkimidir.”

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan oğlu Melikşah 1055 yılında dünyaya geldi.  20 yıllık Selçuklu  saltanatında ilim ve adalet güneşi devlet semalarından inmeyen bir idareci.

Babası Alparslan tarafından yetiştirilmiş, her türlü silahı profesyonelce kullanan usta bir askerdi. 8 yaşında devlet idaresiyle yakından ilgilendi. 10 yaşında babası ile Gürcistan seferine çıktı. Bizansların müdafaa ettiği kaleyi fethetti.

İslama bağlılığı ve cesareti ile dikkat çeken Melikşah’ı kendinden büyük erkek kardeşleri olmasına rağmen  babası Alparslan veliaht olarak düşünüyordu. Malazgirt seferi öncesinde bu düşüncesini ilan etti.

Babası vefat ettiğinde 17 yaşında olan Melikşah sultan oldu. Saltanatının ilk iki senesinin iç karışıklıklarla uğraştı. Sonrasında Karahanlı ve Gazneliler’e karşı mücadele etti ve bu iki devleti mağlup etti.  Babasının da son derece güvendiği mahir bir idareci olan Nizamülmülk’ü kendisine vezir olarak tayin etti.

En büyük amacı bütün islam alemini tek bayrak altında toplamaktı. Dönemin halifesi Halife Kaim bi Emrillah Melikşah’a “hilafet makamının en büyük yardımcısı” anlamına gelen Kasım Emirel Mü’minin adını verdi.

Melikşah’ın azmi ve inancı Anadolu’nun fethinin tamamlanmasına hız kazandırdı. Süleyman Şah’a ve Türkmen Beylerine yaptığı yardımlarla Anadolu islam beldesi haline geldi. Verdiği emirle Anadolu Selçuklu kuruldu. Kutalmışoğlları Süleyman Şah, Mansur, Artuk Bey ve Tutak gibi önemli komutanlarla zaferden zafere koşuyor Bizans ordularıyla mücadele ediyorlardı.

Anadolu’daki Hristiyan halk Bizans’tan bunalmıştı. Derebeylerin baskılarına maruz kalıyorlar ve her yere barış ve refahı getiren Müslümanlara karşı hayranlık duyuyorlardı. Türkmen birlikleri Yeşil Irmak Kelkit ve Çoruh havzalarını ele geçirip Alşehir’i fethederek Ege kıyılarına kadar uzanmışlardı. Bir koldan Urfa ve Nizip civarı fethedilerek Güneydoğu da fethedildi. Süleyman Şah İznik’i fethetmiş Üsküdar’a kadar ilerleyip bütün boğaz içini kontrol altına almıştı. Kısa zamanda Mardin, Diyarbakır ve bu civarda 30 dan fazla kale işgal edildi. Ayrıca Siirt, Bitlis ve Ahlat gibi mühim yerlerde fethedilerek büyük Selçuklu İmparatorluğuna katıldı. Musul, Kudüs, Dimesk, Laskiye, Halep, Gence, Oltu, Erzurum, Kars, Kafkasya gibi Gürcü Kralı tarafından fethedilen yerler 1088 yılında Selçuklu topraklarına katıldı. Trabzon, Buhara, Semerkand, Hicaz Yemen ve Azerbaycan da Selçuklu topraklarına katıldı.

19 Kasım 1092 de 37 yaşında vefat eden Melikşah devletin en parlak dönemini yansıttı. Büyük Selçuklu devletini Kaşgar’dan Boğaziçine, Kafkaslardan Yemen ve Adene kadar genişleterek devrin en geniş sınırlarına ulaştırdı. Adaleti mülkün temeli yapmaya muvaffak olmuştur büyük hükümdarMelikşah’a   Sultan’ül Adil” denilmiştir. Saltanatı boyunca mağlubiyet yüzü görmediği için ise “Ebul Feth” lakabı verilmiştir. Nizamülmülk’ün de desteği sayesinde kurduğu divan teşkilatı muntazamdır. Yarım milyonu aşkın daimi ordusu olmuştur. Fakirleri ilim ve sanat adamlarını korumak için ayrı devlet bütçesi ayırmış. Alimlere ve sanatkarlara büyük önem vermiş şahsiyetlerine son dere hürmetli davranmıştır. Devrinde İmam-ı Gazali, Kaşgarlı Mahmut, Düccani gibi büyük zatlar yetişmiştir. Nizamiye medreselerini kurmuş yollar çeşmeler medreseler ve camiiler inşa etmiş huzur ve refah içinde şaşalı bir imparatorluk tesis etmiştir.

 

Merve Nazlı
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

1 YORUM

  1. Ellerinize sağlık. Günümüzde halen osmanlicilik akımını devam ettirilsede unutulmaması gereken önemli devlet adamlarimizdan birini hatırlattığın için teşekkürlerr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here