Her Yönüyle; Ali Fuat Cebesoy

0

Hepimiz bilmesek de bir çoğumuzun kulak aşinalığı vardır bu isime. Peki ama bu değerli kişinin sadece ismini duymuş olmak yeterli mi?  Mustafa Kemal Atatürk gibi değerli kişilerle aynı havayı soluması bile yeterlidir tanımak için. Özgün kişiliği,azmi,yetenekleriyle bir başarı hikayesidir hayatı. O zaman imkanımız elverdiğince tanımaya çalışalım;

Ali Fuat Cebesoy 23 Eylül 1882 tarihinde İstanbul Salacak’da doğdu.Türkiye Cumhuriyeti ilk Bayındırlık Bakanı E. Korgeneral İsmail Fazıl Cebesoy’un oğludur. İlk öğrenimini Erzincan’da, orta öğrenimini İstanbul’da  Saint Joseph Lisesi’nde tamamlamıştır. Evlenmemiştir.  Babasının isteksizliğini geride bırakarak Harp okuluna girdi. Mustafa Kemal Atatürk ile aynı sınıfta okudu. Daha sonra 11 Ocak 1905’de akademiden 8. olarak mezun oldu. Beyrut’ta kıta hizmetinde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Muharebeleri’nde yer aldı. 1. Dünya Savaşı zamanında gerçekleşen Kanal Harekatı’nda büyük başarılar kazandı. Milli Mücadele döneminde Doğu Anadolu cephesinde 16. kolorduda 5. Tümen’in komutanlığını yaptı. Bunun yanında Batı Cephesi’nde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele etti. Atatürk’le bazı anlaşmazlıkları oldu özetleyebilirsek; Ali Fuat Paşa’nın Batı Anadolu Genel Kuva-yı Milliye Komutanlığı sırasında, Genelkurmay Başkanlığı Gediz taarruzunun yapılmamasına ısrar ettiği halde bu taarruzu yapması ve yenilgiye uğrayıp astlarının güvenini kaybetmesiyle başladı. Atatürk yine her zamanki gibi analizleyici tavrıyla, vefa duygusuyla bu olayı da çözüme kavuşturdu. Eski hizmetlerini dikkate alarak onu Moskova Büyükelçiliği’ne gönderdi. Dönüşünde de 1’nci Ordu Komutanlığı’nı kabul etmemesine rağmen, büyük zaferde görev alan komutanların rütbelerinin yükseltilmelerinden bir süre sonra Ali Fuat Paşa’nın da Korgeneralliğe yükseltilmesini ve 2’nci Ordu Komutanlığı’na atanmasını sağladı.

Ali Fuat Cebesoy 10 Mayıs 1921 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içerisinden biri oldu ve siyasi alanda çalıştı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde başkanlık yaptı. Ayrıca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasında öncü oldu. Çok yönlü kişiliğini de konuşturarak Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı da yaptı. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Demokrat Parti’ye katıldı. 1950’de Eskişehir, 1954 ve 1957 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçildi. Siyasi,askeri kişiliğinin yanında yazarlığıyla da hayatını dolu dolu yaşadı ve bizlere de çok iyi bir örnek oldu. Fransızca ve Almancada biliyordu.

Ali Fuat Paşa’nın eserleri:

Milli Mücadele Hatıraları, Moskova Hatıraları, Birüssebi – Gazze Meydan Muharebesi ve 20’nci Kolordu, Sınıf arkadaşım Atatürk, Siyasi Hatıralar, Mustafa Kemal Milli Lider’

Ali Fuat Cebesoy 10 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Geyve civarındaki Ali Fuat Paşa beldesinde bulunan Merkez Camii’nin avlusundadır.

Çabası,azmi,çok yönlü kişiliği onu Ali Fuat Cebesoy yapanlardandır!.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here