Hayvan Hakkının Önemi

0

İsmi Uysal’mış. Bir sokak köpeği ama en uysalından, en sakin olanındanmış.

Kapısının önüne, arda kalan yemekleri koymadığına bir şey demiyoruz ama, gece gece ona tecavüz edip bir de çelik telle karın bölgesini kesmeye ne diyelim?

Bu sapkınlar; onlar sokak hayvanları diye rahatça başlarını yastığa koyup uyumuşlar da ben sadece fotoğraftan rahatsız olup ağlıyorum, tadım tuzum kalmıyor.

Onun dili yok diye şikayet edeceği kimsesi yok mu sandınız ?

Öyle bir yere gitti ki şikayetleri cezası belki sonsuza kadar azap içinde kıvranmak! Lakin benim gibi pek çoğunuz, henüz yaşarken cezaların en büyüğünü çeksin istiyorsunuz değil mi ?

Hayvanları sevmek zorunda değilsiniz ama merhamet etmek zorundasınız !

Gözümdeki yaşları silerken peygamberimizin hadisi geliyor aklıma:

“Her kim haksız (boş) yere bir serçe öldürürse, Cenâ’b-ı Allah kıyamet gününde onun hesabını kendisine soracaktır.”(s.a.s)

Her ne kadar hesap gününün rahatlığını hissetsek de ne olur anneler, babalar; çocuklarınıza canlılara merhamet etmeyi öğretin, yaşatın. Dokunamasalar bile sevgiyle bakmak mümkündür.

Hayvan beslemek isteyen çocukalarınıza titizlik, temizlik diye kızmak yerine, nasıl bakılacağı veya neden evde bakılamayacağını anlatın.

Anlatın ki UYSAL’a yapılan bu işkenceleri gerçekleştiren kişilerden biri de sizin evladınız olmasın.
Yazıma bir sokak köpeğinin başına gelenler için yaşadığım üzüntüyle başlamak istedim. Şimdi biraz bakalım dinimizde hayvanların değeri neymiş, hakları için neler denmiş?

İslamdan önce zayıf insanlara ve kadınlara bile değer verilmiyordu. Böyle bir toplumda hayvanların hiç değerinin olmayacağı zaten ortada. Zavallı hayvanlar hem insanlara hizmet ediyor hem de bin bir çile ve ısdırap içinde yaşıyorlardı. İslam dini yayılmaya başladıkça yavaş yavaş onlar da zulümden kurtulup rahata erdiler.

Hayvanlar; Allah tarafından bizim emrimize verilmiştir. Büyük nimetlerdendir. Ayrıca kainatta yaratılan her şey Allah’ın bir delili (ayet) olarak ifade edilir. Kuran’da Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Ve sizin yaratılışınızda, her yana yaydığı canlılarda, kesinliği yakalayan bir   topluluk için ayetler vardır”. (Casiye Suresi, 4)
Bir başka ayette de şöyle buyuruyor:
“Tüm çiftleri de yaratan O’dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi; Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra oraya kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayıp da şöyle diyesiniz: Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin! Yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık. “(Zuhruf Suresi, 12 ve 13)

Görüldüğü gibi hayvanlar insanlara Allah tarafından boyun eğdirilip, onlardan yararlanmamız için gönderilmiştir.

Etinden, sütünden, postundan, tüyünden ve gücünden faydalanmak üzere bizim hizmetinize sunulmuştur. Ancak tek şartla ! Haşerat bile olsa canlıya zulmetmeyi ve acı çektirmeyi yasaklayan dinimiz, merhameti emretmiştir.
Bizler hayvanlara eziyet deyince onlara yapılan akıl almaz işkenceleri düşünerek Allah’tan korkarken, bir de Allah’ın bizim faydamız için yarattığı bu canlılıları yemenin canilik olduğunu düşünenler var. Bütün bir yıl boyunca etle beslenip, kurban bayramının bir katliam olduğunu ileri sürenler ya da Budizm gibi dinlerin etkisiyle, hayvan eti yemenin zararlı olduğunu iddia edenler var. Oysa Peygamberimiz ette sağlık olduğunu bildirmiş, yememiz için tavsiye etmiştir.

İslam dininde her hayvanın eti yenmez, bunun şartları kuralları vardır. Ancak eti yenmediği için hiç bir hayvan da lanetli değildir. Kuran’a göre bir canlıya insan olsun ya da olmasın durduk yerde eziyet edemezsiniz. Çünkü tıpkı kul hakkı gibi hayvan hakları da vardır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor : “Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler. “(Enam Suresi, 38)

“Hayvanlara eziyet, can yakmak, fazla yormak haram ama tecavüzle ilgili bir ayet yok” diyerek işi pişkinliğe vurduranlar için söylemek lazım, hayvanın fiziksel ve biyolojik yapısı bir insanla birleşmek için uygun yaratılmamıştır. Kendini zeki sanan bu insanların bunu düşünemeyecek kadar da gözleri dönmüştür.

İslam dini hayvanlar için de bir hukuk getirmiştir. Cahiliye devrinde insanlar, hayvanların da bir hakkı olduğunu ve onlara iyi davranmak gerektiğini unutmuşlardı. Hele hayvanlara merhamet edince sevap kazanacaklarını hiç tahmin edemiyorlardı.
Bir gün Peygamberimizin şöyle anlattığı rivayet olunur.
“Vaktiyle bir kişi yolda giderken çok susamış Bir kuyu bulup içine iner, su içer ve dışarı çıkar. Bir de bakar ki; bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine;
“Bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış!”diye düşünüp hemen kuyuya iner ayakkabısını su ile doldurup onu ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Allah Teâlâ râzı olur ve günahlarını affeder”
Sahabeler hayretler içinde:
“Ey Allahın Resulü ! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır?” diye sorarlar.
Peygamber Efendimiz:
“Her canlı sebebiyle sevap vardır.” buyurur. (Buhârî, Şürb, 9; Müslim, Selâm, 153)

Yaratılmışaların en üstünü insandır. İnsan bunun bilincinde olup doğanın dengesini bozacak her türlü işten uzak durmak zorundadır. Zira doğanın halifesi insandır. Hayvanlar ise Allah’ın varlığının delillerinden olduğu için ona yapışacak her türlü haksızlık cezasız kalmayacaktır. Hayvana karşı tavrından dolayı insanın hesaba çekileceği düşünüldüğünde, hayvanın sahip olduğu varlık değerinin daha rahat anlaşılacağını düşünebiliriz.
En küçüğünden en büyüğüne kadar hayvan, Allah’ın kıymetli yarattıklarındandır ve Peygamberimiz para için veya zevk için onların dövüştürülmesini de yasaklamıştır.

Bu dünya bir denge içinde yaratıldı. Bitkiler, hayvanlar büyün canlılar bu dengenin bir parçası. İnsana verilen görev ise bu dengeyi bozmadan her türlü canlıdan yararlanmaktır. Aslında buna görev değil, lütuf desek daha doğru olur.

Allah’ın bize verdiği nimetlere şükredelim. Çocuklarımıza merhamet duygusunu verebileceğimiz en güzel varlıklar hayvanlarken, onlara eziyet edenlere de sessiz kalmayalım.

En başta bahsettiğim UYSAL köpeğin başına gelenler hiç bir hayvanın başına gelmesin efendim…

Özge Güneş

Yazmak zamanı durdurmaktır ....
Özge Güneş

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here