Haşim Kılıç Kimdir ?

0

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak bilinen Haşim Kılıç 1950 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat’ta gören Kılıç, daha sonrasında 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi. Buradan 1972 yılında mezun olmuştur.

GÖREV ZAMANLARI VE GÖREVLERİ

1974 yılında ilk görevi olan Sayıştay Bakanlığında denetçi yardımcı olarak olarak başladı ve daha sonrasında denetçi, başdenetçi ünvanları alınca Sayıştay üyeliğine atandı. Beş yıl üyeliği süren Kılıç, daha sonrasında Turgut Özal (Türk bürokrat, siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı) tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi’nde 7 Aralık 1999 günü yapılan toplantıda açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başvekilliğine seçildi.

Başvekil olarak seçilen Haşim Kılıç, 7 Aralık 2003 tarihinde ikinci kez Başkanvekilliğine seçilmiştir. Başkanvekilliği görevini yeniden devralıp, Tülay Tuğcu’nun yaş haddinden (yaş sınırı) dolayı emekliliğe ayrılmasıyla 22 Ekim 2007’de Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla 2011 yılında yeniden yapılan başkanlık seçiminde 17 oydan 13’ünü alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Hayatını Gönül Kılıç’la birleştirmiştir. Haşim Kılıç ile eşinin 4 çocukları vardır.

YENİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI
ZÜHTÜ ARSLAN

25 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Haşim Kılıç görevini yeni Anayasa Başkanı olan Zühtü Arslan’a devretti. Kendi isteği ile Yaş haddine 1 ay kala emekliliğe ayrıldı.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Yeni Anayasa Başkanı olan Zühtü Arslan 1 Ocak 1964 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Arslan, Yüksek Lisansını İngiltere’de olan Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinin “İnsan Hakları” ve ” Sivil Özgürlükler” alanında yaptı. Hemen ardından da aynı fakültede “Anayasa Hukuku” alanında yaptı. 2002 yılında Doçent ünvanını alan Arslan 2007 yılında da Profesör ünvanını aldı.

POLİS AKADEMİSİNDE DERSLER VERDİ

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. 2007 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, ” İnsan Hakları” ve “Devlet Kurumları” gibi dersler verdi.

KİTAPLARI

● Anayasa Teorisi
● Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din özgürlüğü ve Türk Parlamentosu Tarihi (1957/1960) (3 Cilt) adlı kitapları vardır.

Evli ve 4 çocuk babası olan Arslan Yüksek Öğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

ANAYASA NEDİR?

Devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbiriyle olan ilişkilerini, şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne Anayasa denir.

ANAYASANIN ORTAYA ÇIKIŞI

Devletin olduğu bir yerde şüphesiz ki Anayasa da vardır. Anayasanın ortaya çıkmasında birçok neden vardır. Bunlardan biri, kurum ve kuruluşların bir çerçeve içinde bulunması,diğer bir nedeni ise liberal demokrasinin temel taşı olması durumudur. Anayasa sözcüğü İngilizce ve Fransızca’daki “constitution” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kelime İngilizce’de ” to constitute “, Fransızca’da ise ” constituter”
fiilinden türetilmiştir.

ANAYASANIN AMACI

Anayasa devletin şeklini, yapısını oluşturduğundan, devletin işleyişi bakımından Anayasaya aykırı kararlar alınamaz. Anayasanın kabülü ile devlet artık yetkisinin istendiği herhangi bir organıyla değil, Anayasanın gösterdiği organları kullanmak zorunda kalmıştır.

İLK ANAYASA TEŞKİLAT-I ESASİYE

Atatürk yeni bir devlet kurduğu zamanlarda bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Bu sırada hala Kurtuluş Savaşı devam ederken özel bir gündemle Teşkilat-ı Esasiye kanunu yani diğer adıyla 1921 Anayasası kabul edildi. Bu anayasada Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtildi. Bu kanun 1924 anayasasına kadar yürürlükte kaldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra artık daha kapsamlı bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. 1924’te bu amaçla yine Teşkilatı-ı Esasiye adında bir anayasa daha hazırlandı.

YAPILAN ANAYASALAR

▪ Teşkilat-ı Esasiye
▪ 1924 Anayasası
▪ 1961 Anayasası
▪ 1982 Anayasası

ANAYASA MAHKEMESİ NEDİR?

Türkiye’de yasaların ve yasa gücünde kararnamelerin, işlemlerin yürürlükteki anayasaya uyup uymadığı konusundaki savları kesin karara bağlayan, gerekli durumlarda Yüce Divan olarak da görev yapan yüksek mahkemedir.

Anayasa mahkemesine seçilebilmek için bazı kriterler vardır. Bunlar; kırk beş yaşını doldurmuş olması kaydıyla Yüksek Öğretim kurumları öğretim üyelerinin Profesör veya Doçent ünvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olması, birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az 20 yıl çalışmış olması gibi şartlar göz önünde tutulur.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLARI

1) Sünuhi Arsan
2) Ömer Lütfi Akadlı
3) İbrahim Hilmi Senil
4) İsmail Hakkı Ketenoğlu
5) Muhittin Taylan
6) Kâni Vrana
7) Şevket Müftügil
8) Ahmet Hamdi Boyacıoğlu
9) Hasan Semih Özmert
10) Orhan Onar
11) Mahmut Cuhruk
12) Necdet Darıcıoğlu
13) Yekta Güngör Özden
14) Ahmet Necdet Sezer
15) Mustafa Bumin
16) Tülay Tuğcu
17) Haşim Kılıç
18) Zühtü Arslan

18. Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Zühtü Arslan hala görevine devam etmektedir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here