Habeşistan’a Hicret

0
58

Resulullah, Mekke’ de yaşanan sıkıntı ve işkencelere bir çözüm yolu bulamayınca müslümanlara şu tavsiyede bulundu. ” İsterseniz ve yapabilirseniz, Habeşistan’a sığının. Zira orada ülkesine kimseye zulüm edilmeyen bir hükümdar var. Orası bir doğruluk ve hakikat ülkesidir. Allah işler de bir kolaylık verene kadar orada kalın.”

Bu Resulullah’ın belirttiği geçici bir hicretti, yeni bir yurt edinme girişimi değildi. Böylece nübüvvetin beşinci yılında müslümanların bir kısmı, Bir kaç ay arayla, kafileler halinde bulunmakta idi. Daha sonra göç edenlerle birlikte toplam muhacir sayısı yüzü aştı. Habeşistan’a gidenler arasında Hz. Peygamber’in kızı rukiyye ve eşi Osman b. Affan da vardı.

Bu arada Kureyşliler Habeşistan’a elçiler göndererek müslümanların iade edilmesini istediler. Habeşistan Necaşisi Ashame adil bir hükümdardı. Müslümanları dinlemeden kararını vermedi. Bu görüşmede Ca’fer b. Ebu Talib, müslümanların sözcüsü oldu. Büyük bir cesaret ve açıklıkla İslam inançlarını açıkladı, müslümanların yurtlarını ne için terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Sonunda Kureyş elçileri Mekke’ye eli boş döndüler.

➡ Boykot;

Mekke’de kalan müslümanların yaşadıkları güçlükler devam ediyor ve onları daha çetin günler bekliyordu.

Müslüman olsun ya da olmasın, bütün Haşimoğulları, kabileci geleneğin bir gereği olarak Hz. Muhammed’e destek veriyordu. Müşriklerin Hz. Muhammed’le mücadele edebilmeleri için bu desteği kırmaları gerekiyordu. Müşrikler, Haşimoğulların’dan Hz. Muhammed’i kendilerine kendilerine teslim etmelerini istediler. İstekleri yerine getirilmez ise Haşimoğulları ile müslümanlarla bütün ilişkilerini keseceklerini bildirdiler. Haşimoğulları bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine müşrikler, bundan böyle kendilerinden hiç kimsenin onlarla konuşmayacağını, alış veriş etmeyeceğini, onlardan biriyle evlenmeyeceğini ilan ettiler. Bu kararlarını yazarak Kabe’ye astılar. Bu yazıyla başlayan boykot iki üç yıl devam etti. Bu süre boyunca Haşimoğulları ve müslümanlar Mekke’nin mahallelerinden birinde kuşatma altında tutuldular, sadece haram aylarda dışarı çıkabildiler.

Nihayet müşrik de olsa insaflı bir kaç kişi çıktı ortaya. Hedefleri boykotun kaldırılmasıydı. Bu kişilerden biri olan Züheyr, bir sabah Kureyi’in ileri gelenlerine şöyle söyledi.: ”Ey Kureyi topluluğu! Yaptığımız şey, insanlığa yakışmaz. Biz her imkandan yararlanırken kabilemizin bir kolu olan Haşimoğulları’nın aç bırakılması insafa sığmaz. Bu karar bozulmalıdır. Andolsun ki bu zalim ahitname yırtılmadıkça buradan ayrılmayacağım.”

Kureyşliler bu konu üzerinde tartışırken Hz. Peygamber boykot kararını içeren, Kabe’deki yazının kurtlar tarafından yendiğini haber verdi. Müşrikler, bu haber kendilerine ulaşır ulaşmaz, yazının aslı olduğu yere gidip baktılar ve gördüler ki söylenen doğruydu. Baştaki ”Bismikellahümme” sözü dışında ki bütün yazılar yenmişti. Kabe’ye asılan yazı indirildi. Böylece boykot sona ermiş oldu.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here