Fransa Cezayir’i İşgal Etti

0

 

Fransa Cezayir’i 1830 yılında işgal etmeye başlamıştır. Cezayir o zamanlar Osmanlı topraklarında yer almaktaydı. O yıllarda Osmanlı’nın zor durumlarda olması Cezayir’i güçsüz kılmaktaydı.

Cezayir’in başında o zamanlar İzmirli Hasan Paşa bulunmaktaydı. Fransa ve Cezayir arasındaki savaşın ilk kıvılcımın da Hasan Paşa’nın rolü bulunmaktaydı.

Hasan Paşa’nın Fransız elçisinin yüzüne yelpaze ile vurması ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Cezayir’in o zaman ki durumu ise işgalin güçlenmesine yardımcı olmuştur.

O zamanlar Osmanlı ‘da yeniçeri kaldırılmış ve donanmalarda yangınlar çıkmıştı. Osmanlı Cezayir’i savunacak kuvvette ve güçte değildi.

Aynı zamanlarda Fransızlarında durumunun iyi olduğu söylenemezdi fakat 14 Haziran da başladıkları işgallerden sonra 5 Temmuzda zafer kazandılar ve kalıcı olarak Cezayir’e yerleştiler.

 

İşgalin Sebepleri 

İşgalin sebeplerini arasında iki önemli sebep sayabiliriz. Bunlar;

-Fransa ile İzmirli Hasan Paşa arasında yaşanan gerginlikler

-Cezayir’in o dönemdeki  savunmasının güçsüz olması

Birinci sebebi ele alacak ve kısaca bahsetmek istersek Hasan Paşa’nın Fransa Elçisinin yüzüne yelpaze atması olarak açıklayabiliriz.

Fakat olay sebepsiz yere gerçekleşmemiştir.Olayın o raddeye gelmesinde farklı hususlar vardır.

Olay Fransa hükumetinin Cezayir’li iki Yahudi’den borç almasıyla başlamıştır.Fransa hükumeti bu borcu ödeyeceğini belirtse de bir süre sonra yerine yeni bir hükumet geçince onlar bu borcu ödemeyi kabul etmemiştir.

Borcu veren iki kişi olayı Hasan Paşa’ya iletmiş araya onu sokup meseleyi çözmesini istemiştir.

Hasan Paşa bunun üzerine olaya el atmış  ve bazı Fransa Gemilerine el koymuştur.Daha sonra bu mesele konuşmak için elçiyle masaya oturan Hasan Paşa konuşma esnasında elindeki yelpaze ile elçinin yüzüne vurmuştur.

1827 yılında gerçekleşen bu olayla birlikte Fransa sinirlenerek Cezayir’in sahillerini işgal etmeye başlamıştır.

O esnada Yunanistan ile meşgul olan Osmanlı Devleti olaya müdahale edememiştir.Cezayir savunma açısından güçsüz bir durumdaydı bu sebeple o esnada olayı diplomatik yollarla  halletmek istedi.

Fakat avantajlı durumda olan Fransa bunu kabul etmek istemedi ve İngiltere,Rusya ile işbirliği yaparak Osmanlı Donanmasını yaktı.Bu olaydan sonra ise Osmanlı ve Rusya arasında gerginlikler başladı ve Osmanlı Rusya ile savaşa girdi.

Cezayir bu durum karşısında iyice yalnız kalmıştı.Bu duruma rağmen Fransa Cezayir’i kolay işgal edemedi.

5 Temmuz 1930 ‘da yardım aldığı güçlerle Cezayir’in başkentini işgal etti.Fakat tamamın ele geçiremedi çünkü o esnada Emir Abdülkadir komutasındaki donanma gerilla tekniğiyle Fransa’ya zorluklar yaşattı.

Emir Abdülkadir komutasındaki isyan 1947 yılına kadar sürdü.Fransa da ülkenin tamamında ancak bu isyan sona erdiğinde hakimiyet sağlayabildi.

 

Cezayir İşgali’nin Sonuçları

Fransa Cezayir’i ele geçirdiğinde halk buna karşı durmuş ve isyanlarda bulunmuştur.Bu isyanlar yeri geldiğinde güçlü ve zorluluk yaratabilen türden olabilmiştir.

Halkın bu tutumuna karşın Fransa’nın tutumu oldukça kanlı olmuştur.

Kayıpların verildiği bu karışıklıklar içerisinde Fransa Halka bazı yaptırımlarda bulunmak istemiştir.

Dini olarak müslümanların bulunduğu Cezayirde sömürgeleştirme politikasını uygulamıştır.

Orada yaşayan Arap halkını kültürel açıdan değiştimek ve Fransa hakimiyeti altına almak istendi.

Dini yönden hıristiyanlığa geçiş yapmaları için uğraştılar.

İşgalde bulunanların arazilerine el koyarak ekonomik baskıda bulundular.

Ülkenin güzel yerlerine sömürge kurdular.

Cezayir uzun zamanca Fransa ile içinde bulunduğu çatışmayı İkinci Dünya savaşında fırsata çevirerek bağımsızlığını ilan ederek kazandı.

Cezayir, Fransa ile yaptığı bağımsızlık savaşı esnasında bir çok vatandaşını kaybetmiştir.

 

Emir Abdülkadir Kimdir?

 

 

Emir, Fransa ve Cezayir halkı arasındaki savaşta büyük rol oynayan bir komutandır.

Emir, 1807 yılında Cezayir’in Maskara Şehrinde doğdu.  At binme ve silah kullanmada eğitimler aldı.

Emir Abdülkadir Fas Sultanı’nın halifesi sıfatıyla daha sonra Cezayir’in işgal edilmesiyle birlikte Fransızlara karşı savaşa başlamıştır.

Komutan olarak Fransa’ya direnen Emir, onlara yeri geldiğinde çok büyük zorluklar yaşatmıştır. 1837 yılında Tafna Antlaşmasıyla ülkenin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Aynı zamanda getirtmiş olduğu silahlarla ülkede düzenli bir ordu kurdu.

1841 yılında Fransızların Cezayir’in büyük kesimlerini ele geçirmesiyle yenilgiye uğradı. 23 aralık 1847’de teslim oldu. Daha sonra 1852 yılında Napolyon tarafından bir daha olaylara karışmamak şartıyla serbest kaldı.Bunun üzerine Osmanlıya gitti ve Bursa’ya yerleşti.

26 Mayıs 1883’te vefat etmiş daha sonra ise naaşı Cezayir’e götürülmüştür.

Ezgi Özuyar

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here