Fillerin Kutsallaştırılma Sebepleri

1

Fillerin Kutsallaştırılma Sebepleri

Kutsal sayılan her hayvan her zaman insanlar tarafından özel ilgi görmüşlerdir. Kutsal hayvanlar dinlerin bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Ve bu hayvanlar, onları kutsal kabul edenler tarafından saygı görmüşlerdir. Tıpkı bir Tanrı gibi görülmüş ve Tanrı’ya ait özellikler onlara yüklenmiştir. Daha çok eski çağlarda hayvanlar insanlar tarafından kutsallaştırıldı. İnsanlar toplu yaşama geçtikten egemen olan günün farkına varmaya başladılar. Doğayı tanıdılar ve doğayı yaratanı aramaya başladılar.

İnsanların hayvanları kutsallaştırmaları konusunda çok farklı nedenleri vardı. En başta hayvanların doğanın bir parçası olduğunu biliyorlardı ve doğaya bir denge bir güç kazandırdıklarını düşünüyorlardı. Hatta hepimizin de bildiği şöylede bir söz vardır Yeryüzü güçlü bir filin ve öküzün başı üzerinde durduğuna inanılırdı. Hayvanlar topluluğu temsil ederlerdi ve asla öldürülmezlerdi. Her Tanrı’nın kendisine ait bir simgesi olurdu. Mezopotamya’dan günümüze ka­lan tabaklarındaki işlemeler, hayvan figürleri bize kutsal hayvanların hangileri ol­duğu konusunda işaret eder, bilgi verir. Kutsallaştırılan her hayvan toplumların bakış açılarına göre güç ve iktidar simgesi olarak görülüyordu. İlk çağlarda insanlar, dünyanın çok güçlü olan fillerin sırtında asılı durduğuna inanıyorlardı. Bugün bazı medeniyetler çağdaşlaşırken bazı medeniyetlerde yerinde saymaya devam ediyor. Pek çok kültürde bazı hayvanlar ayrıcalıklı bir mu­amele görüyorlar. Çünkü bu ayrıcalıklı hayvanlar onlar için kutsaldır. O kültürün kutsal inançlarında önemli bir yer tutar. Ve o toplumlar bu kutsallaştırdıkları her hayvanı birer dini sembol olarak görülüyorlar. Bü­tün bunlar belki eski efsanelerdir, inanışlardır. Fakat bu inanışlar geçmişte mi kaldı hala devam ediyor mu bilinmez…

 

Fillerin kutsallığı konusuna değinmek gerekirse:

Hindistan’da M.Ö 4. yüzyılda fil başlı Tanrı Ganesa ortaya çıkmıştır. Ganesa, Orta Çağ’dan bu yana hep saygı duyulan Tanrı halindeydi. Hindistan’daki işadamları ve tüc­carların en çok saygı duydukları Tanrıydı. Kendisine ibadet edilirdi. Fil de krali­yete ait kutsal bir hayvan olarak bu şekilde kabul edilmişti.

Kutsallaştırma konusuna birde İslam açısından bakalım:

İslam’da “kutsal hayvan” kav­ramı yoktur. Kurbanın değeri ise hayvanın kutsallığından kaynaklı bir durum değildir. Allah’ın bir emridir, insanların Allah’a yakınlaşması için bir fırsat ve yoksullara yardım edebilmek açısından önemlidir. Burada önemli olan kurbanın kesilmesi ile et elde etmek değildir, Allah için kan akıtmaktalar. Bunun kutsallıkla bir ilgisi yoktur. İslamın gereklerinden biri, Allah’ın emridir.

Sonuç olarak;

İnsanlar yaşadığı zaman ve çevreye göre her toplulukta kendine göre bir veya birden çok hayvanın gücünden, farklı özelliklerinden, verdiği faydalardan yararlandığı için o hayvanı kutsal kabul etmişler. Yani yaratana şirk koşmuşlardır.

Bu kutsallıktan da bütün hayvanlar nasibini almıştır. Hemen hemen farklı bölgelerde farklı farklı hayvanlar olmak üzere tüm hayvanlar kutsallaştırılmıştır.

Ve birde sizlerle şu bilgiyi paylaşmak isterim:

? Fillerin o cüsselerinin altında inanılmaz bir duygu bolluğu vardır. Siz onların heybetli görünüşüne bakmayın. Onlar özel hayvanlardır. Aynı insanlar gibi mutlu olurlar, üzülürler ve  ağlarlar… ?

Son olarak şu söz beni hep etkilemiştir:

  • Filler duygusal hayvanlardır, üzüldüklerinde ölebilirler.  🙂
Share

1 YORUM

21-28 Şubat Tarihnedio Güncel Konuları | TarihNeDio için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here