Felsefe nedir? Filozof kime denir? Kısaca Felsefenin Özellikleri

0

Felsefe ve filozof ne demektir?

Varlık, evren, hayat, bilgi, güzellik, ahlak, ve benzeri konularda ileri sürülen düzenli düşünceler…
Bu düşünceleri derleyip toplayan bilim yani hikmetin düşünce yoluyla aranması.
Felsefe sevgi anlamına gelen ‘filia’ile hikmet anlamına gelen ‘sofia’ kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış terim. ‘Filozofi’ diye de telaffuz edilir. ‘Hikmet sevgisi’ anlamına geliyor. Filozof ‘hikmeti seven’ demektir. Bölgelere isim olmuş.
Hikmet teriminin “gaye, neden, fayda, bilim, sır, faydalı söz, akıl kuvvetinin uygun mertebesi, söz eylem uygunluğu “gibi anlamları vardır.
Hikmet görünür olanın arkasında ki sırdır. Güzel ahlakı tanımlayan özlü sözdür, sonucun ortaya çıkışına aracılık eden sebeptir, bir eylemin yapılmasına neden olan amaçtır. Hikmet sahibi kimseye ‘hakim’ ya da ‘bilge’ denir.

Felsefe tarihi;
Mazideki filozofların düşüncelerini, ekollerini ve felsefe sistemlerini inceleyen tarih dalı. Bir bakıma tefekkürün yani düşünmenin de tarihi budur. Düşünme.
Tefekkür; Kişinin, öğrenme süreci içinde kazandığı kelimeler, kavramlar, terimeler, fikirler, imgeler ve simgeler aracılığıyla gerçekleştirdiği zihinsel faaliyet.

Düşünce.
Fikir. İnsana özgü olan düşünme faaliyetinin ürünü olan şey. Bilinenlerden yapılan hareketle yapılan bir zihinsel yolculuk sonucunda elde edilen veri.

Tanım;
Tarif. Bir şeyi, kendi özelliklerini eksiksiz anarak ve kendinden olmayan özelliklerden arındırarak açık seçik anlatma. Açık.
Bir düşüncenin bir bütün olarak ve hiçbir tutarsızlıklar olmaksızın dile getirilmesi ya da kavranması durumu.

Seçik;
Bir düşüncenin başka bir düşünceyle karıştırılmaması durumu. Felsefe metinlerinde bulunması istenilen niteliklerdir açıklık ve seçiklik.

Analiz;
Tahlil. İncelemek üzere bir bütünü parçalarına ayırma. Parçaların özelliklerini, birbiriyle ilişkisini ve parçaların bütünle olan ilişkisini anlamak üzere bütün olanı ayrıştırma işlemi.

Sentez;
Terkip…Bireşim… Ayrı düşünceleri ya da düşüncenin ayrı parçalarını bir araya getirme, bu bir araya getiriş sonucu oluşan şeye verilen ad.

Analoji;
Felsefede, nesnelerin görünüşleri, özellikleri ve birbirileriyle ilişkileri arasında benzerlik kurularak belli bir sonuca varma işlemidir.

İlke;
Temel düşünce, temel kanı, umde, prensip, düstur. Başka şeylere kaynaklık eden ilk madde, ilk unsur. Titizlikle uygulanması gereken kural.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here