Eleştiri Şairi Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)

0
56

1875 yılında Balıkesir’de doğan Hüseyin Cahit Yalçın İstanbullu bir aileye mensuptur. Edebiyat hayatina hikaye,roman ve mensur şiir yazarak atıldı.Hikaye,roman ve mensur şiirle yetinmeyen Hüseyin Cahit gazetecilik,çeviri ve eleştiri alanında da eserler vermiştir.Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli isimlerinden birisidir.Meşrutiyetten sonra Tevfik Fikret ile birlikte Tanin gazetesini çıkarmış ve böylece siyasi hayatı da başlamıştır.

Aslında Hüseyin Cahit Yalçın’ının edebi hayatı ilk olarak Ahmet Mithat Efendi’nin telif ve tercümelerini okumasıyla başlar.
“Nadide” adlı ilk romanını bu dönemde okuduğu hikâye ve romanlardan ilham alarak yazmıştır.
Daha sonraları ilgisini çeken ve edebi kişiliğinin oluşmasında büyük etkilere sahip olan Fransız edebiyatının etkisiyle bir çok nesir türde eser vermiştir.Ancak Hüseyin Cahit kendi adını serveti Fünun edebiyatında yazdığı eleştirilerle duyurmuştur.

İlk olarak Muallim Naci döneminden kalma eski edebiyat taraftarlarına verdiği keskin cevaplarla adeta Serveti Fünun edebiyatının sözcüsü olmuştur.Daha sonraları ise edebiyatı Cedidecileri gericilikle (Dekadanlık) suçlayan Ahmet Mithat ile çok sert tartışmalara girmiştir. Bu münakaşa ve edebi çalışmaları 1910 yılında “Kavgalarım” adlı eserinde toplamıştır. Hüseyin Cahit in edebi hayatının tamamı böyle münakaşalar dan oluşmaz tâbi sanatçı Avrupa edebiyatına ait bazı yazıları kaleme alarak bu edebiyatı tanıtmaya çalışmıştır.

Hüseyin Cahit in edebi dili serveti Fünunun diğer sanatçılarına göre daha sade ve yapmacıksızdır.
Hüseyin Cahit in dilindeki bu sadeliğini sebebi edebi kişiliğinin oluştuğu dönemde benimsediği Fransız edebiyatından dolayı Farsça ve Arapça kelimelerle haşır neşir olmamasıdır. Sanatçı bu durumu: “Rauf’un ve benim bu sadeliğimiz, doğrusunu isterseniz cehaletimizden ileri geliyordu. Cenap’ın Arapçasını, Fikret’in kamusunu bize verseniz, bak neler yazardık. En cahili Rauf’la bendim. Bundan dolayı Türkçe yazdık.” sözleriyle açıklar.

Hüseyin Cahit kısaca açıklayacak olursak;

• Serveti Fünun edebiyatı döneminde eleştirileriyle ün salmıştır.
• ‎Eski edebiyata karşı yeni edebiyatı savunmuş yeni edebiyatı savunan yazılar yazmıştır.
• ‎”Tanin” isimli gazeteyi çıkarmıştı.
• ‎Realizm akımının etkisinde kalmıştır.
• ‎Romanları teknik açıdan pek iyi değildir ancak olayların anlatımında yazar oldukça başarılıdır.
• ‎”Sanat İçin Sanat” anlayışını savunmuştur.
• ‎Fransızçadan çevirdiği Fransız ihtilalini konu alan “Edebiyat Ve Hukuk” adlı makalesi serveti Fünun dergisinde yayımlanınca dergi kapanmış ve servetifunun edebiyatı sona ermiştir.

Eserleri;
-Nadide ve Hayal İçinde adında iki tane romanı bulunmaktadır.
-Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri ve Niçin Aldatırlarmış adlarında üç tane hikâyesi bulunmaktadır.
-Edebi Hatıralar ve siyasi anılar adında iki tane Hatırası bulunmaktadır.
-Talat Paşa adında bir Biyografisi ve belki de en önemli eseri olan “Kavgalarım” adında bir eleştiri kitabı bulunmaktadır.

18 Ekim 1957’de hayatını kaybetmiştir.

Cihat Horanoğlu
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here