Efsanevi 10 Varlık

0

1. Basilisk

Yılanların Kralı diye betimlenen efsanevi yılan. Devasa ölçülerde, binlerce yıl yaşayabildiğine inanılır. Zehirli dişleri ve bakışlarıyla öldürebilir. Basilisk genellikle bir yılan, bazen de başı horoz, kuyruğu yılan şeklinde betimlenir.

Harry Potter ve Sırlar Odası kitabında büyük bir yılan olarak bahsedilmiştir.

2. Ejderha

Ejder olarak da bilinen bu efsanevi varlık, yarasa kanatlı, dikenli kuyruklu, derisi pullu, ağzından ateş saçan dev kertenkele ya da yılan şeklinde betimlenir.

Ejderha hemen hemen her kültürde vardır. Batıda kanatlı betimlenen bu varlık, doğuda kanatsızdır. Aynı şekilde ejderha batı kültüründe uğursuzluğu temsil eder. Doğu kültürüne göreyse uğur, ejderhadır.

Türk kültüründe Evren olarak geçmektedir adı.

Efsanelere göre ejderhalar, yumurtlar, hazine biriktirir. İnsanlar tarafından varlığı çokça tartışılsa da genel olarak kanı dinazor iskeletlerinin eski çağlarda ejderha olarak yorumlanması şeklindedir.

3. Siren

Yunan mitolojisinde geçen bu varlıklar, bir adada yaşadığı düşünülen deniz canlılarıdır. Söylediği şarkılar ile denizcileri büyüleyip, yollarından çevirdikleri ve avladıkları anlatılmıştır. Sirenlerin, deniz kızlarından farkı çift kuyruklu olmalarıdır.

4. Hüma Kuşu

Bir diğer adıyla cennet kuşu diye adlandırılan bu efsanevi kuşun çok yükseklerde uçtuğuna, hiç yere konmadığına inanılır.

Başına konduğu kişiye mutluluk getirdiği inancı nedeniyle talih kuşu, devlet kuşu olarak da adlandırılır. Bu inancın nedeni ise, eskiden bir hükümdar öldüğünde halkın meydanda toplanması ve Hüma’nın başına konduğu ya da gölgesinin vurduğu kişinin hükümdar olmasındandır.

5. Anka

Simurg ya da Zümrüdü Anka olarak da bilinir. Fars kaynaklarında görülen bu efsanevi kuşun Kaf dağında yaşadığına, devasa kanatlara sahip olduğuna inanılır. Perslere göre Simurg, dünyanın üç kere yıkılışına tanık olacak kadar yaşlıdır, bu yüzden çok bilge bir kuştur.

Anka’nın iyiliksever bir kuş olduğuna ve kanatlarının sayısız hastalığı iyileştirdiğine inanılır.

Ölümsüzdür ve küllerinden doğduğuna inanılmaktadır.

6. Kerberos

Yunan mitolojisinde, Hades’in yönettiği, ölülerin bulunduğu Yeraltı Dünyası’nın girişini koruyan üç başlı, devasa köpek.

Dev zincirlerle bağlı köpeğin asıl görevi, ölülerin Yeraltı Dünyası’ndan kaçmalarına engel olmaktır.

Harry Potter ve Felsefe kitabında Fluffy adında üç başlı bekçi köpeği olarak betimlenmiştir.

7. Maran

Güney, orta ve doğu Anadolu kültürlerinde geçen, başı insan, bellerinden aşağısı yılan olarak betimlenen varlıklardır. Türk halk inancında Erbüke ya da Erböke olarak bilinirler.

Maranların başında bir Yılan Ana bulunur. Yeraltında yaşayan iyi niyetli ve bilge maranların başında Şahmeran olarak bilinen bir de ece vardır. Şahmeran bir ihanet sonucu insanlarca katledilmiştir. Söylenenlere göre, Şahmeran’ın öldüğünü bilmeyen maranlar, bu gerçeği öğrendiklerinde Meran Ülkesi’nden çıkıp, insanları katledeceklerdir.

8. Pegasus

Yunan mitolojisinde bulunan uçan at. Efsaneye göre rengi bembeyazdır ve iki büyük kanadı vardır. Uçarken havada koşan at gibi görünür. Bu atın görevi Zeus’un yıldırımlarını getirmektir.

Türk kültüründe adı Tulpar olarak geçmektedir.

9. Sentor

Yunan mitolojisinde gövdesi insan, bacakları at olan efsanevi varlıklardır.

Sentor efsanesinin doğuş nedeni olarak, atlı askerler gösterilmektedir. Atlar savaşırken başlarını mümkün olduğunca eğerler ve erlerin başları, atların bellerinden yukarıda gözükür. Bu görüntü insanları çok korkutur. Bu yüzden böyle bir efsanevi varlık türer.

10. Tekboynuz

  • Diğer adıyla Unicorn. Kafasının ortasında düz bir boynuzu olduğuna inanılan atlardır. Saf ve masum yaratıklar olarak bilinen tekboynuzların, kanının içildiğinde kişiye ölümsüzlük verdiğine bu nedenle onları öldürmenin lanet getireceğine inanılır.

Türk mitolojisinde Kilin olarak geçmektedir.

Bugün insanlar, Tekboynuz’ların gerçekte yaşamadığına hemfikirdir. Bu efsanenin, antilopların yandan görünüşüyle tek boynuzlu at gibi gözükmesinin sonucu olduğu iddia edilir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here