Dünya’ya İlk Kadın Hakları Gününü Türkler Getirmiştir..

0
102

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanımıştır..Ama bu durumun ortaya çıkmasının bir nedeni vardır o da Afet İnan’ın tarih öğretmenliği yaptığı sınıfta yaptığı bir  uygulamadır..Bu uygulama şudur: O günkü kanun maddelerine göre tüm sınıflarda uyguladığı Belediye kanunlarına göre bir seçim yaptırır sınıfta..Bütün kurallar o günkü şartlar yerine getirilerek  sınıfta bir kız öğrenci  Belediye başkanı seçilir..Bunun üzerine bir erkek öğrenci itiraz eder ve der ki: Var olanın yasanın bize öğrettiğine göre kadınların oy verme hakkı olmadığı gibi, seçilemezler de deyip karşı çıkmıştır..Öğrenci haklıdır fakat Afet İnan Hoca ona şu cevabı verir: Bu öğrendikleriniz ilerisi için sizlere gerekli olacaktır. Kadınlarımız da yakında oy hakkı kazanacaktır deyip konu kapansa da Afet İnan hocayı bu durum rahatsız etmiştir, ve bu konuyu Mustafa Kemal Atatürk’e açarak kadınlarında oy hakkı seçme ve seçilme hakkı olmasını istemiştir.. Atatürk’te konuyu hem mecliste hem toplumda tartışmaya açarak istemeyenler neden istemiyorum da bildirilmesini istemiştir..Ve mecliste karşı çıkanlar olmuştur  bir yıl geçtikten sonra kadınlara mecliste seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır..

   Burada Afet hocanın geleceği görme yetisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir..Ve bunu Atamızla işbirliğine girerek daha önce hiçbir millette böyle bir  hakkı  yokken kendi ülkesinde yasalaştırıp tarihte ilk yaratıcı ve ölümsüz atılım gerçekleştirmiştir..

Bütün insanlar, bir sosyal bedenin üyeleridir ve bu sebeple birbirlerine bağlıdırlar. Hiç bir insan tek başına bir şey yapmamıştır toplum ve şartlar oluştuğunda neler başarılacağı ortadır.. Diğer ülkeler ne zaman kadınlara özgürlük tanımıştır bir bakarsak:

 Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da kadınlar 1944,

İtalya’da 1945,

Yunanistan’da 1952,

Belçika’da 1960,

İsviçre’de 1971 yılında kavuşmuşlardır..

               Bizim modern dediğimiz ülkeler bile ne zaman sonra kadınlara hak tanımıştır  durum ortadadır..Bizler daha gelişken ve atılımı güçlü olan bir milletken sonradan çok değer kaybetsekte birgün yeniden yükseklere çıkarak zirveyi yeniden kuşatacağız.. Gerek kadınlarımızı korumak olsun gerek iş dünyasına atılmasını sağlayacak ortamlar yeniden oluşturulup sahnede kadın yerini alacaktır.. 

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here