Dünya Sivil Havacılık Günü

0

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu(ICAO)  kurulması ile kabul edilen bir gündür. Chicago Kovansiyonu’na Amerika Birleşik Devletlerinin yapmış olduğu çağrı sonucunda katılan 54 ülke temsilcisi ile yapılmış bir konferansdır.Konferans amaçları kısaca;

➡ Dünya havayolu rotaları ve hizmetleri temellerinin kurulabilmesi için çeşitli düzenlemelerin yapılması

➡ Uluslararası sivil havacılık üzerine veri toplanması,kayıt altına alınması,incelenmesi ve gelişim içinde tutulması

Yapılan konferans sonucu bu örgütlenmenin kurulumu ile sonuçlanmış ve günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.Bu örgüte üye olmanın tek şartı BM üyesi olmak veya BM’in onayını almaktadır.Bu konferansın yapıldığı ve örgütlenmenin kurulduğu gün ise “Dünya Sivil Havacılık Günü” olarak anılmaktadır.Günümüzde örgütlenme içinde olan 190 ülke bulunmaktadır.

Dünyadaki sivil havacılık  tarihi 17 Aralık 1903 yılında Wright kardeşlerin ilk ağır motor ile uçuşuna kadar dayanmaktadır.Aynı zamanda uçak teknolojisinin mucitleridir.Daha önce şahsi uçma girişimleri olmuştur.Her ne kadar insanlar uçmaya 1900’lerin başında başlandığını sansa da o yıllardan yaklaşık 200 yıl önce insanlar uçma çalışmalarını başlatmış ve başarılar elde edilmişti.

İlk insanlı uçuş,Fransa – Paris’de iki kardeşin yapmış olduğu sıcak hava balonu 8 km yol alması ile yapılmıştır.Yapılan balon,odun ateşi ile ısıtılmakta ve dümeni bulunmamaktaydı.Rüzgar yönüne göre kendisi hareket ediyordu.Balonculuk 18.yüzyılın sonlarına doğru çok yaygın bir uğraş oldu.Kumanda sisteminin de yapılması ile zeplin dediğimiz ulaşım aracı yapıldı.

Türk Sivil Havacılık Tarihi ise günümüzden 1000 yıl öncesine uzanmaktadır.İmam İsmail Cevheri’nin 1002 yılında Türkmenistan ( Nişabur )’da kollarına yerleştirdiği tahta plakalarla minareden atlayışı kaynaklara geçen ilk olaydır.

1630 yılında Hazarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesinden Üsküdar – Doğancılar’a kadar olan 6 km’lik mesafeyi kendi yapımı olan planör kanatlarla uçarak,dünya tarihine ilk uçan insan olarak ismini altın harflerle yazdırmıştır.

18.Yüzyıl’da iki kardeşin yapmış olduğu balon icadından bahsetmiştik.Bu icattan sonra Osmanlı Devletinde balonculuk yer edinmeye başladı.Bu yüzyılın sonlarında kişisel denemeler hız kazandı.Oflu Uzun Hasan ve Oflu Veli Direko kuşlardan esinlendikleri planörle kısa mesafeli uçuş gerçekleştirdiler.1861 yılında Bebekli Atıf bey,kendi tasarladığı kanat,kuyruk ve pervane donanımlı uçakla başarısız bir uçma deneyiminde bulundu.20.Yüzyıl’da ise savaşın başlaması dünya ve Türk havacılığına hareket kazandırdı.

1909 yılında belgesini Fransız Hava Kulübünden alarak ilk Bröveli pilotumuz olan Fesa bey,1911 yılında dünyanın ilk hava saldırısını gerçekleştirip,imparatorluk sınırları içerisinde bulunan Trablusgarb’ı bombaladı.Bu saldırının ardından kişisel deneyimlerin ötesine geçmeyen havacılığın önemi devletçe anlaşıldı ve ordu içerisinde havacı birliklerin oluşması sağlandı.İmparatorluk tarafından havacılık komisyonu ilk bu bombalama sonrası kuruldu.

Fransiz REP fabrikasında Türk pilotlar,Teyyare Mektebi kurmak için görev almıştır.Fakat Balkan Savaşının başlamasıyla inşaatı durdurulmuştur.Türklerin uçakla ilk katıldığı savaş Balkan Savaşlarıdır.Yedek parça ve yakıt ve tecrübe eksikliği ise bu savaşta sadece uçaklar keşif görevinde bulunmuştur.

Balkan savaşının bitmesi ile Yeşilköy Teyyare Mektebi tamamlanmıştır.1913 yılında eğitimi tamamlayan Ali YAR,dünyanın ilk uçak mühendislerinden oldu.1914’de hava postası taşındı ve aynı yıl da Mithad Nuri ” Vasıta-i Teyyare” isimli ilk Türkçe havacılık kitabı yazıldı.I.Dünya Harbinde farklı uçak parçaları toparlanarak bir uçak yapıldı.Keşif ve saldırı görevlerini bu savaşta üstlenmiştir.

Cumhuriyetimiz ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk‘ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü ilke edinilmiş,havacılık ve sivil havacılık sektörü gelişmeye başlamıştır.16 Şubat 1925 yılında Atatürk’ün emri ile Türk Hava Kurumu adını alacak olan Türk Teyyare cemiyeti kurulmuştur.1928 yılında Fransa ve Almanya’ya uçak mühendisliği öğrenimi için öğrenciler gönderildi.

Eskişehir’de bir tamirhane kuruldu.Motorlu uçak ve planörlerin onarım ve revizyonu amacıyla kurulan bu tamirhane daha sonradan planör imalathanesi halini aldı.Burada 1938 – 1939 yıllarında 150 adet planör üretildi.

6 Ekim 1928 tarihinde ise resmen üretime geçen Kayseri’deki fabrika Türk ve Alman ekipleri birlikte çalışmaya başladı.Bu ikmal biriminde de bir çok uçak üretilmiş ve Fransa’nın satın almak istediği ve sipariş olarak istediği uçaklar mevcuttur.Daha sonradan Kayseri’de bulunan fabrika ikmal merkezi olarak kalmıştır ve günümüzde Hava ikmal merkezi olarak aktif çalışmaktadır.

1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı,1987 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adı altında yeniden teşkilatlandırılmıştır.SHGM,havacılık personelinin lisanslarının düzenlemesi ,havacılık faaliyetlerinin ruhsatlandırılması ve Türk Hava Sahası içinde olan tüm uçuş hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli kuruluştur.

Dünya ve Türk Sivil Havacılık Günü Kutlu Olsun…

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here