Dünya Mitleri

1

Dünya Mitleri

Mit Nedir ?

Mit kuşaktan kuşağa anlatılan ve toplumun düş gücünün etkisiyle zaman içerisinde biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu, savaşlar, komutanlar ve kahramanların anlatıldığı halk öyküsüdür.

Bir başka anlamı da söylence durumuna gelmiş kişi yada ülkesel kavramdır.

Mit ile eş anlamlı kelimeler ise efsane, söylence ve mitos’tur.

Halk arasında dolaşan bu hikayeleri bir araya getirerek toparlamak ise kolay değildi. İşte bu işi yapmak adına adanmış bazı insanlar görevlendirildi. İşte bu yeni bir bilim alanının doğmasına neden oldu mitoloji.

Mitoloji Nedir ?

Mitoloji bir din veya halkın kültüründe evrenin yaratılışı, tanrılar, kahramanlar ve insanın yaratılışına dair geçmişten gelen tüm yazılı belgelerin veyahut da sözlü birikimlerin araştırılması ve bulunan belge ve bilgilerin yorumlanarak inceleyen ve sınıflandıran çalışmaların bütününü kapsayan bilim dalıdır. Bulunan bu metinler özellikle Yunanca ve Latince’dir.

Mitolojinin ile eş anlamlı kelime ise ”söylence bilimi”dir.


Dünyaca Ünlü Mitolojiler:

Mısır Mitolojisi

Eski Mısır imparatorluğu tarihi boyunca bir çok tanrıya inanmıştır.  Ve devlet tarihi boyunca pek çok tanrı değiştirmiştir. Eski Mısır Uygarlığı tanrılarını o kadar sık değiştirmiştir ki her köyde ayrı bir tanrıya inanılmaya başlanmıştır.

Mısır tarihinin en bilindik tanrıları ise Osiris, karısı İsis ve bu ikilinin oğlu Horus’tur.

Mısırlılar Osiris’in öldükten sonra da dirileceğine inanmış ve bu yüzden ona görkemli bir mezar yaparak mezarının yanına yiyecek ve çeşitli araç gereçler de yerleştirmişlerdir.


Roma Mitolojisi

Romalılar ise doğadaki veya yaşadıkları yerdeki her şeyin içinde yaşayan bir ruh olduğuna dair bir inanca sahiptir.

Buna bir örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Mesela tarımı ele alalım tarımın her evresini bir tanrı inşa etmekteydi. Bir tanrı toprağın sürülmesinden, bir tanrı ekiminden diğer bir tanrı ise hasatından sorumluydu. Ayrıca her evi de ayrı ayrı tanrıların koruduğuna inanılırdı.

Romalılar Yunanlılar ile karşılaştıktan sonra zaman içerisinde tanrılarına insan özellikleride vermeye başlamıştır.


Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisini en önemli tanrısı Zeus’tur gökleri ve yeri onun yönettiğini inanılır. Ayrıca Zeus’un iki erkek kardeşi vardır. Bunlardan biri Hadestir. Hades ölülerin dünyası olan yer altını yönetir. Diğer kardeş Poseidon ise denizlerin yöneticisidir.

Zeus’un çocuklarının her birisinin de ayrı bir tanrı görevi vardı. Zeus’un karısı ise Hera’dır.

Hephaistos: Demirciler Tanrısı
Apollon: Güneş Tanrısı
Artemis: Ay Tanrıçası
Athena: Savaş ve Akıl Tanrıçası
Afrodit: Güzellik Tanrıçası
Ares: Savaş Tanrısı
Dionysos: Şarap Tanrısı
Henres: Tanrıların Habercisi idi.

Eski Yunan’da aynı zamanda yarı tanrı inancı da bulunmaktaydı. Tanrıların sıradan insanlarla ilişki kurdukları ve bu ilişkiden dünyaya gelen insanların yarı tanrı doğdukları düşünülmekteydi. Bazı ünlü kahramanların da bir tanrı ve bir ölmlüden doğduğuna inanılmaktaydı. Ayrıca tanrıların insanların davranışlarını da yönettiğine inanılırdı.

 

Dünyaca Ünlü Mitler

1- Eski Dünyanın Efendileri

2- Atlantis Efsnesi

3- İstanbul Efsaneleri

4- Ergenekun’un Yeri

5- Hızır, Ak Sakallı İhtiyar, Boz Atlı İhtiyar

6- Karanlık Zamanlar Kayıp Uygarlık

7- İç Dünya Uygarlıkları

8- Ağartma ve Dabbet’ül-Arz

9- Talos

10- Kali Yuga

11- Yada Taşı Efsanesi

12- Amazonlar

13- El Dorado Efsanesi

Kerem Aşıgül

Kerem Aşıgül

Marmara Üniversitesi / İşletme
Okur ve Yazar
Kerem Aşıgül

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here