Dünya Gümrük Günü

0
84
Dünya Gümrük Günü

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

 

Türkiye'nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü ilk defa 26 Ocak 1953 tarihinde toplanmıştır. 

 

Dünya Gümrük Günü Hangi Gün, Ne Zaman?

⇒ Türkiye’nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü ilk defa 26 Ocak 1953 tarihinde toplanmıştır. 

⇒ Bu sebepten ötürü her yıl 26 Ocak tarihinde Dünya Gümrük Günü kutlanmaktadır. 


Dünya Gümrük Günü

→ Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze kadar önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren adı Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization-WCD) olarak değiştiren Gümrük İşbirliği Konseyi (Conseil de Cooperation Douaniere CCD) ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü, Dünya Gümrük Günü olarak ilan etmiştir. 


Dünya Gümrük Örgütü’nün Kuruluş Amacı

⇒ Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacı ile kurulmuş bağımsız, hükumetler arası bir kuruluştur. 

⇒ Dünya Gümrük Örgütü’nün kuruluşu, 1947 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’nde yer alan 13 ülkenin bir Çalışma Grubu kurmalarına dayanmaktadır. 

⇒ Çalışma Grubu, 1948 yılında Ekonomik Komite, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün, Gümrük Komitesi de daha sonra Dünya Gümrük Örgütü adını alacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin temelini oluşturmuştur.

⇒ Gümrük İşbirliği Konseyi’ni oluşturan sözleşme, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1952 yılında da yürürlüğe girmiştir. 

⇒ İlk Konsey toplantısı 26 Ocak 1953 tarihinde 17 Avrupa ülkesinin katılımı ile Brüksel de yapılmıştır. 

⇒ Günümüzde 171 üyesi bulunan bu kuruluş, 1994 yılındaki Konsey toplantısında, çalışmalarını ve fonksiyonlarını daha iyi yansıtacağı konusunda çalışmalarında Dünya Gümrük Örgütü adının kullanılmasına karar verilmiştir.


Gümrüğün Tarihi

→ Gümrük kavramı, ilk çağlardan itibaren uzun yıllar, mali nitelikli bir vergi türü olarak anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Ancak başlangıçta ulaşım imkanları elverişli şehir ve bölgeler arasında yapılan ticaret ve mal mübadelesi, milli nitelikli devletlerin kurulması ile uluslararası ekonomik ilişkilere dönüşünce, eski anlayış ve yorumlar zaman içinde geçerliliğini yitirmiştir. Özellikle sanayi devriminden sonra gümrük rejimlerinin: ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin, uluslararası ticaretten daha fazla pay almasında, ulusal sanayinin gelişmesinde ve faaliyetlerin teşvik edilmesinde, etkili bir araç olduğu ortaya çıkmış, gümrük vergisi ve kavramı da ekonomik bir içerik kazanmıştır.


Dünya Gümrük Örgütü’nün Temel Amaçları

“Sınırlar ayırır, Gümrükler birleştirir.” vizyonu çerçevesinde hareket eden Dünya Gümrük Örgütü’nün amaçları şunlardır;

➡ Adil, verimli ve etkin gelir toplama=Gelir Paket Teşviki

➡ Toplumu, halk sağlığını ve güvenliğini korumak=Uyum ve Uygulama Paketi 

➡ Kapasite geliştirmenin güçlendirilmesi=Uyum ve Uygulama Paketi

➡ Tüm paydaşlar arasında bilgi alışverişi teşvik edilmesi

➡ Gümrüklerin performansını ve profilini yükseltmek 

➡ Araştırma ve analiz yönetmek


Dünya Gümrük Günü’nün Kutlanmasındaki Amaç;

Dünya Gümrük Örgütü’nün ilk toplantısı yaptığı 26 Ocak günü, üye ülkeler arasında ve DGÖ merkezinde Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır.

Örgüt, dünya ticaretinin ve gümrüklerin gelişmesine katkıda bulunmak ve ortak akıl gücünden yararlanmak için her yıl 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde bir tema belirlenmektedir. 

Belirlene tema ile ilgili olarak devletler, gümrük idareleri ve gümrüklerin paydaşları çalışmalar yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. 


Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Gümrük Örgütü’nün ticaretteki rolü en çok, gümrük idarelerinin uluslararası ortamda seslerini duyurabildiği ve işbirliği içinde ilerleyebildiği bir ortam yaratma gayesi ile birlikte kendini gösterme çabasıdır. 

Dünya Gümrük Örgütü, dünya ticaretinde faaliyet gösteren ve ticaretin %98’ine hakim 179 üyeye sahip olan uluslararası bir örgüttür. 

 

KEYİFLİ BİR ULUSLARARASI GÜMRÜK GÜNÜ DİLEĞİYLE

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here