Doğu Cephesi’nin Kapanması ve “Erzincan Muharebesi”

0
44

 

DOĞU CEPHESİNİN KAPANMASI VE “ERZİNCAN MUHAREBESİ

Cihan devletinin ya var olma yada yok olma mücadelesi verdiği bir savaş olan 1. Dünya savaşı destanlara, masallara ve kahramanlıklara konu olmuş bir savaş.  Şairlerin uğruna şiirler yazdığı annelerin oğullarına kına yakarak askere gönderdikleri bir savaş ya var olacak yada yok olacaktı. Nitekim bazı askeri stratejiler vardır, bunlara uyulmadığı zaman zayiatınız birken  yüz bin olur işte Kafkas cephesi de bunlardan biriydi. Çünkü Libya, Tunus, Mısır dan gelen ve sıcak ilklime alışan ordu Enver paşanın ihtirasları nedeniyle ve sırf ideolojisini gerçekleştirmek istemesi yüzünden 100 bin şehit verdiğimiz cephe Kafkas cephesi.. yaşar kemal’in “Fırat nehri kan ağlıyor baksana” adlı eserinde o savaşta yer almış bir gazinin ağzından diyor ki “sanki insan ormanı vardı ova da çünkü herkes donmuştu ve o insanlar o şekilde kalmıştı. Anlatılmaz bir acıydı”. Diye bahsettiği o kanlı cephe…

Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu birçok cephe içerisinde mücadele veriyordu. Bu cephelerden bir tanesi olarak ön planda yer alan Kafkas Cephesi’nde de Ruslara karşı mücadele etmeyi sürdürüyordu. İlk başlarda sadece Ruslara karşı mücadele verilen Kafkas Cephesi’ne daha sonraki süreçlerde Ermenistan, Britanya ve Merkezi Hazar Diktatörlüğü de yer almaya başlamıştı. Bu 4 ülkenin ordularına dayanamayan Osmanlı kuvvetleri; Erzurum şehrine kadar da çekilmek zorunda kalmıştı. Yalnız Osmanlı’nın elinde olmayan durumlar Osmanlı ordusunun lehine gelişecek olan sonuçları da doğuracaktı. Çarlık Rusya rejiminin içerisindeki çalkantılar; iç isyan ile sonuçlanmış ve Rusya’nın monarşik rejimi son bulmuştu. Ekim Devrimi ya da Bolşevik Harekâtı ile ilgilenmek durumunda kalan Rusya İmparatorluğu yöneticileri de Kafkas Cephesi’nden çekilmek durumunda kalacaklardı. Bu yüzden de bir nevi ateşkes durumu ortaya çıkacaktı.

Rusya İmparatorluğu içerisinde bulunduğu durumdan dolayı; İttifak Devletleri ile antlaşmalar imzalamış olup; böylelikle de savaştan kesin olarak çekilmiştir. Resmi olarak savaş dışı kalan Rusya; Osmanlı Devleti ile ilk olarak Erzincan Mütarekesi’ni imzalamıştır. 18 Aralık 1917 tarihinde imzalanan Antlaşma ile Rusya İmparatorluğu’na bağlı birlikler silah bırakarak; iç karışıklıklarına yönelmişlerdir. Erzincan Mütarekesi sonrasında Anadolu coğrafyasında Rusya tarafından ele geçirilmiş olan topraklar da boş kalmayarak; Erzincan Şurası tarafından yönetilmeye başlanacaktı. Ancak bu yönetim süreci pek fazla uzun ömürlü olmayarak; Kuva-yı Milliye kuvvetlerinin Erzincan bölgesinde aktif olması ile beraber son bulmuş bir hareket olarak kendini gösterecektir. Erzincan Mütarekesi ile Osmanlı ve Rusya arasında bazı uzlaşmalar gündeme gelmeye başlamış olsa da kesin temeller 3 Mart 1918 tarihinde Brest -Litowsk Antlaşması ile kesin çözümler üretilmeye başlamıştır. Böylelikle Rusya tarafı kesin olarak ateşkes ilan ederek savaştan çekilmiştir.

 

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here