Dinlerin Beşiği:Kudüs

0
39

Kudüs’ün Tarihi

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs, Akdeniz ve Ölü deniz arasında olup Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık için kutsal sayılır.  Bazı arkeologların görüşlerine göre Kudüs’te M.Ö. 2600 yıllarında yerleşim alanı kurulduğu yönünde. Bunun yanında Kudüs tarih boyunca defalarca saldırıya uğrayıp işgal edilmiştir. 

Tarihler M.Ö 1000’leri gösterdiğinde bölgede Kenani topluluğu olan Yahudiler ve Filistinliler yaşıyordu.Bu dönemde Mısır İmparatorluğunun bir parçası olan Kudüs, Hz.Davud tarafından işgal edilir ve Hz.Davud, Kudüs’ü “Birleşik İsrail Krallığı“nın başkenti yapar.Geçen yılların ardından M.Ö. 587’de Babiller (Pers) akınlar düzenleyip Kudüs’ü yerle bir eder ve ardından şehir Pers yönetimine geçer. Şehrin Pers yönetimine geçmesinden sonra bölgedeki Yahudiler Babil’e sürülür. Fakat Yahudilerin Kudüs ile gönül bağı kopmaz. Tevrat‘ta “Seni unutursam Kudüs, sağ elim hünerini unutsun” beyiti bu gönül bağının en önemli göstergelerindendir. Yahudiler bu sürgünlerin ardından Persler ile bir anlaşma yapar ve yılda bir kere kutsal tapınağa gelip onun dibinde ağlarlar. Günümüzde bu ibadet halen devam etmektedir.

M.Ö. 587’de Musevi liderler Kudüs’ü yeniden vatan toprağı yapmak için Kudüs’e dönerler ve Persler’in yıkıp tahrip ettiği kutsal tapınağı 2.kez inşa ederler.

M.Ö. 63’de Romalılar, Kudüs’ü ele geçirir ve M.S. 70’de çıkan Musevi isyanlarını cezalandırmak için 2.kez inşa edilen Süleyman Tapınağını yıkarlar. Bu dönemde Yahudilere büyük bir baskı uygulanır ve bu baskıların neticesinde Yahudilerin kurban kesmeleri, sünnet olmaları yasaklanıp kutsal kitapları yakılır.

Tarihler M.S. 132’ye geldiğinde yine bir Musevi başkaldırısından sonra Romalılar, Musevileri Kudüs’ten uzaklaştırıp ülke dışına sürerler.

M.S. 313’de Kudüs’e Roma İmparatoru Büyük Konstantin kiliseler yapar ve Kudüs Katolik bir şehre dönüşerek Hristiyanlık alemi içinde kutsal bir merkez haline gelir. Hristiyanlar Hz.İsa‘yı Yahudilerin bu kentte çarmıha gerdiklerine inanırlar.

Tarihler 634’ü gösterdiğinde Kudüs, Halife Hz.Ömer tarafından İslam topraklarına katılır. Bu dönemden sonra şehrin demografik yapısının büyük bir kısmını göçmen Medineliler ve Müslümanlaşmış Araplar oluşturur.

1095’e kadar bir çok Müslüman İmparatorluğa ve krallıklara ev sahipliği yapan Kudüs, Papa 2.Urban‘ın Hristiyanları bir çatı altında toplayıp sefer düzenlemesinin ardından bölgede Müslümanların hakimiyetine son verilip Kudüs Krallığı kurulur.

1517’de Yavuz Sultan Selim tarafından fetih edilen Kudüs’de 400 yıllık Osmanlı egemenliği başlar. 1.Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun dağılması ile bölgede bir kaos ve huzursuzluk ortamı oluşur. Birleşmiş Milletler kararı ile İsrail devletinin kurulması ve ardından yaşanan Yahudi-Arap iç savaşı günümüzde halen devam etmektedir.

Kudüs’ün Yahudiler İçin Önemi

M.Ö. 950 yılında Hz.Süleyman tarından inşa edilen “Süleyman Tapınağı” Kudüs’tedir. Ustası Hiram Abiff olan bu tapınak Yahudi inanışına göre ayakta kalan tek bir duvarı bile olduğu sürece kıyamet kopmayacak ve ne zaman ki tapınak tamamen yıkılacak kıyamette o vakit kopacaktır. Süleyman Tapınağı tanrı tarafından Hz.Davud’a verilen  özel bir plan temel alınarak yapılır. Rivayete göre Hz.Davud tapınağı inşa etmekte çok isteklidir fakat tanrı Hz.Davud’un çok fazla kan dökmesinden dolayı tapınağı Davud’un oğullarından birinin inşa edeceğini Hz.Davud’a söylüyor. Yine bir rivayete göre Hz.Süleyman tapınağı inşa ettirmeden önce rüyasında tanrının meleklerinden birini görür ve “Tanrının adını onurlandırmak için yapacağın bu tapınağa tüm halkın kendi olanakları dahilinde katılımını sağlayacaksın”sözlerini işitiyor. Nitekim Süleyman Tapınağının inşasında bütün Yahudi halkın katkısı bulunuyor.

Kudüs’ün Hristiyanlar İçin Önemi

 

Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsal olmasının en önemli nedeni Hz.İsa’nın hayatında ki öneminden dolayıdır. Yeni Ahit‘e göre doğumundan hemen sonra Kudüs’e getirilen Hz.İsa, 2.tapınağı temizlerdi. Bunların yanında Hz.İsa’nın son akşam yemeğini Kudüs’te yemesi ve burada çarmıha gerilmesi Kudüs’ün Hristiyanlar için kutsal yapmıştır.

Kudüs’ün Müslümanlar İçin Önemi

Kudüs Müslümanlar için 3 kutsal topraktan(Mekke, Medine, Kudüs) biridir. M.S 610 yılında ilk kıble olan Kudüs, İslam dininde kutsal sayılır. Bunun yanında Hz.Muhemmed‘in 620 yılında Miraç‘a bu şehirden çıktığına inanılır.

Cihan Akhan
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here