Dev Romancı ”Kemal Tahir”

0

KEMAL TAHİR KİMDİR ?

Kemal Tahir, 13 Mart 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur. Soyadı Demir’dir. Babası Tahir Bey deniz yüzbaşısı ve 2. Abdülhamid’in yaverlerindendi. İlkokulu muhtelif okullarda rüştüyeyi ise Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi’nden okumuştur. Rüştiyeden sonra girdiği Galatasaray Sultani’sindeki eğitimini annesinin vefatından dolayı yarıda bıraktı ve çalışmaya başladı. Avukat katipliği ve Fransızların elindeki  Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu yapmıştır. İstanbul’da Vakit, Haber, Son Posta Gazetelerinde musahhilik, röportaj yazarlığı,çevirmenlik yapmıştır. Yedigün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik, Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaparken” kitaplar vasıtasıyla fikri telkinlerde bulunduğu ve bu suretle askeri isyana tahrik ve teşvik ettiği” gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanmıştır ve on beş yıl hüküm giymiştir. Bu mahkemede Nazım Hikmet ile birlikte yargılanmıştır. Aslında sol görüşlü bu iki yazar ”komünistlik”lerinden ötürü yargılanmışlardır. Ama gerçek şu ki Kemal Tahir o dönem Komünist olmamakla beraber aksine tam ateşli bir Kemalist’ti. 1939 yılında İstanbul’da mahkum edilmiştir ardından Çankırı, Malatya ve Nevşehir’de devam etmiştir. Mahkumiyet döneminde Anadolu insanını yakından tanımış ve meşhur sarı defterlerinde eserlerinin taslaklarını hazırlamıştır. 1950 yılında ilan edilen genel afla tahliye olmuştur. Edebiyat yaşamına toplumsal konuları işleyen şiirler yazarak başlamıştır. Kemal Tahir romanlarını ise iki başlık altında toplamıştır birincisinde kendisinin köy yaşamını ele aldığı konular, ikinci kısımda ise tarihsel denemeleri olan romanlarıdır.

İstanbul’a döndükten sonra, bir süre İzmir Ticaret gazetesinin İstanbul mümessilliğini yapmıştır. Takma adlarla İktisadi konularda yazılar yazmış, çeviriler yapmıştır. 1955 yılında hikaye kitabı ”Göl İnsanları” ve kendi adını kullandığı ilk romanı Ankara’ya çalışmaya giden bir gencin köyüne döndükten sonraki yaşamını anlatan ”Sağırdere” yayımlanmıştır. 6-7 Eylül olayları sırasında gözaltına alınmış ve 6 ay hapis yatmıştır.1957 yılında  Esir Şehrin İnsanları, bir yıl sonra Kör Duman ve Rahmet Yolları Kesti yayımlanmıştır. Daha sonra Aziz Nesin ile Düşün Yayın evini kurmuştur. Bu dönemde zamanının önemli bir kısmını romanlarını yazmaya vermiştir hatta ölene kadar roman yazmıştır. Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Bozkırdaki Çekirdek, Devlet Ana, Kurt Kanunu, Büyük Mal ve Yol Ayrımı bu dönemde yazılmış önemli eserlerindendir. Yorgun Savaşçı 1967 yılında Yunuz Nadi ödülü’nü, Devlet Ana 1968 yılın Türk Dil Kurumu Ödülü’nü almıştır.

1970 yılından akciğer kanserinden ameliyat olmuştur lakin sarı defterlerindeki taslaklarını tamamlayamadan 1973 yılında  Kadıköy Şaşkınhbakkal’daki evinde vefat etmiştir ve Erenköy Sahrayı Cedit Mezarlığı’na gömülmüştür.

KEMAL TAHİR ROMANCILIĞI HAKKINDA

Kemal Tahir’in romanlarında köy sorunlarını sosyal gerçekçi anlayışla anlatır. Romanların genellikle eşkiya-ağa-köylü üçlüsü vardır. Köylerde kurulan eşkiya-ağa sistemini irdeler. Bu yapılanmanın köylüden kaynaklandığını tüm bunlara ses çıkarmadığı için kaynaklandığını anlatır ve sorun köylünün eğitilmesi – gelişimi olarak gösterir. Çoğunlukla da Çankırı, Çorum ve Orta Anadolu’nun köy ve kasaba kesimini baz alır Kemal Tahir. Roman kişilerine önem verir ve kadroyu çok zengin tutmaya çalışır. Şehir ve köy düzenindeki hemen her şahıs onun romanlarında yer alır ve çoğu köy romanını bilimsel yöntem ve metodlarla yazmıştır. Roman kişilerini yörelerinin ağzıyla konuşturur.

Ve ayrıca bana göre önemli bir detay; Kemal Tahir eserlerinde ”Türk insanı ve Türkiye özeli” olgunu ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Türk insanının ve toplumunun Batı insanına ve toplumuna benzemediği gibi Türk romanınında Batı romanına benzememesi gerektiğini vurgulamıştır. Ona göre Türk romancısı eserlerinde Türk toplumunun tarihi, kültürü, sosyolajik yapısını incelemelidir.

KEMAL TAHİR ROMANLARI

DEVLET ANA

Kemal Tahir’in en önemli ve en popüler romanıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini ve gelişimi anlatır. Bu büyük İmparatorluğun nasıl kurulduğunu, nasıl geliştiğini nedenleriyle beraber ve entrikalar ekleyerek sürükleyici bir şekilde aktarır bize yazar. Osmanlı’nın Adalete dayalı sistemiyle her halkın sığınmak istediği devlet olma olgusunu anlatır. Tarihi olayların yanında toplumsal olayları da aktarmıştır bu romanla yazar. Ayrıca bu roman Kemal Tahir’in düşünce yapısını bize tamamen anlatmaktadır. 1967’de yayımlanmıştır ve 1968 de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü almıştır.

YORGUN SAVAŞÇI

Yorgun Savaşçı bir bocalama dönemini ele almaktadır. Mondros Antlaşması’ndan İstanbul’un işgaliyle Anadolu’da başsız, lidersiz milli kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı başlatana kadar olan dönemi anlatır. Yani yazar Cumhuriyet ilan edilmeden önce İstanbul ve Anadolu’da yaşanan gelişmeleri anlatmıştır bu tarihi romanında. Bu olaylar genellikle Kuvay-ı Milliye hareketiyle ilgilidir. Milli mücadeleden önce halkın durumunu en iyi şekilde anlatır.

İşgal altındaki İstanbul’da Yüzbaşı Cemil’in teyze kızı Neriman’la aşkını, evlenmelerine ramak kala başlayan olayları, yorgun savaşçıların Anadolu’ya geçmeleri, Ankara Hükümeti, Mustafa Kemal saflarını, Kurtuluş Savaşı gibi olayların hepsi bu kitaptadır.

YOL AYRIMI

Savaştan galip çıkan ama yorgun olan bir milletin siyasi manevralarla yeni düzene geçişini anlatır. Milli Mücadele başarılı bir şekilde sona ermiştir. Artık ülke olarak yeni bir düzene geçiş söz konusudur. Ancak cephede birlikte savaşan kişilerin siyaset arenasında birbirlerine rakip olmaya başlaması ve ortaya çıkan fikir çatışmaları bu romanın ana konusudur.

 

ESİR ŞEHRİN İNSANLARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemini anlatır. İşgal altında olan İstanbul’da yaşayan insanların hayatlarına dokunan roman, bu insanların hayat mücadelesini ve vatanı korumak için yaptıklarını en güzel şekilde anlatmaktadır. Tahir’in en önemli romanlarındandır.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here