Çocukluğumuzda Oynadığımız 10 Efsane Oyun

5
Çocukluğumuzda Oynadığımız 10 Efsane Oyun

     Devir değişiyor ve artık çocuklar eskiden olduğu gibi eğlenceli oyunlar oynamıyorlar. Maalesef ki hepsinin elinde birer telefon, tablet ya da bilgisayar var. Oysa ki zaten ileride isteseler de istemeseler de işleri gereği yeterince monotonlaşıp kafalarını ekranlardan kaldıramayacaklar… Şimdi biraz eski günlerin mutluluğunu hissettireceğim size.

 

     İşte o güzel günlerde oynanan 10 efsane oyun;

SAKLAMBAÇ

     Hepimizin zamanında en az bir kere oynadığı bir oyundur. En zevkli kısmı ise ebeyi kandırmaktı… Oyuncular birbirlerinin kıyafetlerini giyerdi, ebe de sobeleyeceği kişiyi karıştırırdı vee “Çanak çömlek patladı.” diye gayet coşkulu bir biçimde bağırılırdı. Bunun sonucunda ebe tekrar yummak zorunda kalırdı.

     Birazda bilmeyenler için oyunu anlatalım:

 1. En az 4 kişi ile oynanan bu oyunda, bir kişi ebe seçilir duvara ya da çevreyi göremeyeceği herhangi bir yere kollarını bağlar ve kafasını arasına alıp gözlerini kapatarak en az 50’ye kadar sesli bir şekilde sayar.
 2. Ebe sayarken diğer oyuncular da sessiz bir şekilde bulunamayacaklarını düşündükleri yerlere saklanırlar.
 3. Ebe saymayı bitirince saklanması gereken kişilere haber vermek maksatlı, “-Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Saklanmayan ebe.” der ve cümlesi bittiğinde gözlerini açar. Saklanamayan bir oyuncu varsa direk ebe olur ve oyuncular yeniden saklanır.
 4. Eğer herkes saklandıysa ebe yumduğu yerden çok ayrılmadan aramaya başlar.
 5. Ebe saklananları ararken yumduğu yerden uzaklaşmasını bekleyen oyuncular (yumduğu yere) sobelemek için koşarlar ve “SOBE!” diye seslenirler. Sobeleyen kişiler o el için ebe olmazlar.
 6. Ebe herkesi bulana kadar aramaya devam eder. Bulduğu kişilerin adını söyleyip yumduğu yere sobeler.
 7. Oyunun akışı ebe sobelediği kişinin adını yanlış söylerse değişir. Diğer oyuncular “Çanak çömlek patladı.” diye sevinçle bağırırlar. Herkes tekrar saklanır ve ebe tekrar yumar.
 8. Ebe bir oyuncu hariç bütün oyuncuları sobelediyse ve son oyuncuyu uzun süre aradığı halde bulamadıysa “-Kurt!” der. Oyuncu saklandığı yerden tek ayak üzerinde çıkar, sekerek ebenin yumduğu yere gitmeye çalışır. Bu arada ebe onu sobeleyemez. Eğer dengesini kaybedip düşerse ya da yere iki ayağı değerse sobelenir. Başarıp sobeler ise ebe olmaktan kurtulur.
 9. Sobelenen oyuncular arasında sayılır. Ya ilk çıkan kişi ya da sona kalan kişi ebe olur. Oyun da bu şekilde devam eder.

 


İSTOP

     İşte geldik o müthiş heyecanlı oyuna… Acaba benim ismim mi söylenecek? Ne tarafa kaçsam daha rahat olurum? Eğer beni söylerse topu nereye atar? Ve bunun gibi tatlı heyecanların yaşandığı eğlence küpü oyun:

 1. En az 6 kişiyle oynanır.
 2. Oyuncular bir çember oluştururlar. Ortaya bir oyuncu geçer ve ilk ebe olacak kişinin ismini söyleyip topu havaya atar.
 3. İsmi söylenen kişi topu tutmaya çalışır. Eğer yere değmeden tutabilirse o da isim söyler.
 4. Topu yere değdikten sonra tutan oyuncu ise bir renk söyler.
 5. Diğer oyuncular oyun alanının dışına çıkmadan rengi bulmaya çalışırlar ama aynı zamanda ebe olan oyuncudan da kaçmak zorundadırlar.
 6. Ebe rengi bulamayan herhangi bir oyuncuyu vurmaya çalışır.
 7. Vurulan kişi yeni ebe olur ve başka bir renk söyler.
 8. Oyun, herkesin rengi bulması ve ebenin kimseyi vuramamış olması durumu dışında bu şekilde devam eder.
 9. Bu durumda ise oyun en başa döner. 

 


YAĞ SATARIM BAL SATARIM

     Genellikle İlkokulda beden derslerimizin neşesi o güzel oyunu anlatalım birde:

 1. En az 10 kişi ile oynanır. Fakat ne kadar fazla kişi ile oynanırsa o kadar eğlenceli olur.
 2. Bir kişi ebe olarak seçilir. Diğer bütün oyuncular yerde bir çember oluşturarak otururlar.
 3. Ebenin eline bir mendil verilir. Oyuncuların etrafında sekerek belli bir hızda ve aynı yönde ilerlemeye başlar.
 4. Bu sırada oturan oyuncular oyunun tekerlemesini melodik bir şekilde söylerler.
 5. Ebe tekerleme söylenirken seçtiği oyuncunun arkasına elindeki mendili sessizce bırakır. Ve dolaşmaya devam eder.
 6. Oturan kişi mendili fark ettiği anda mendille birlikte ebeyi kovalamaya başlar.
 7. Ebe yakalanmadan önce onun yerine oturursa, mendili alan oyuncu ebe olur.
 8. Oyun bu şekilde devam eder.

Söylenen tekerleme:

Yağ satarım, bal satarım,
Ustam ölmüş, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır,
Satsam on beş liradır.
Zam-bak Zum-bak
Dön arkana iyi bak!

 


YERDEN YÜKSEK

Kaldırımların arasında arabalar değilde cıvıl cıvıl bizler vardık o zamanlar. Belki bilmeyenlerde oynamak ister:

 1. En az 5 kişi ile oynanır.
 2. Bir kişi ebe seçilir ve o kişi ortada durur. Diğer oyuncular karşılıklı olan kaldırımlardan birine yan yana dizilirler.
 3. Daha sonra ebenin yakalayamayacağını düşünen oyuncular oradan daha farklı ama yine yüksek olan bir yere kaçmaya çalışır.
 4. Eğer ebe ayağı henüz yerdeyken oyuncuyu ebelerse artık o kişi ebe olur.
 5. Maksat yerdeyken ebeye yakalanmamaktır.

 


EBELEMECE

    Koşmaktan dalağımızın şiştiği o yorucu ama bir o kadarda zevkli oyun işte böyle oynanıyor:

 1. En az 3 kişi ile oynanır.
 2. Bir kişi ebe seçilir. Diğer oyuncuları kovalar.
 3. Yakaladığı oyuncuya dokunarak “ebe” diyen ebe artık diğer oyuncular gibi kaçmaya başlar.
 4. Yeni ebe ise kovalamaya başlar. Oyun bu şekilde devam eder.

 


BEŞ TAŞ

 En teknikli ve yetenek gerektiren o oyunu şöyle anlatabiliriz:

En az 2 kişi ile oynanır.

Beş tane ele sığacak ve kolay tutulacak çakıl taşıyla oynanır.

Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler ve kamalar olarak bölümlere ayrılan bu oyunda oyuncular belli bir sıraya göre oynarlar.

Her bölümde seçilen taş yere düşmediği ve almaya yeltendiği taşı tek seferde aldığı taktirde oynayan oyuncu kamaların sonuna kadar oynar.

Eğer yanarsa sıra yanındaki oyuncuya geçer. Oyunun temel yapısı bu şekilde ilerler.

BİRLER

Taşlar zemine fazla uzağa olmayacak şekilde atılır.

Bir taş seçilir ve havaya atılır.

Taş havadayken zeminden bir taş alınır ve atılan taş ile birlikte tutulur. Yerden alınan taş kenara konur.

Diğer 3 taş da aynı şekilde tek tek yerden alınıp tutulur. Bu şekilde birler bitmiş olur.

İKİLER

Taşlar zemine fazla uzağa olmayacak şekilde atılır.

Bir taş seçilir ve havaya atılır.

Taş havadayken bu sefer zeminden iki taş birden alınır ve atılan taş ile birlikte tutulur. Yerden alınan taşlar kenara konur.

Diğer 2 taş da aynı şekilde tek seferde yerden alınıp tutulur. Bu şekilde ikiler bitmiş olur.

ÜÇLER

Taşlar zemine fazla uzağa olmayacak şekilde atılır.

Bir taş seçilir ve havaya atılır.

Taş havadayken zeminden ilk seferde bir taş alınır ve atılan taş ile birlikte tutulur. Yerden alınan taş kenara konur. Diğer taş tekrar havaya atılır.

 

Taş havadayken bu sefer zeminde kalan 3 taş birden alınır ve atılan taş ile birlikte tutulur.

Üçler bitmiş olur.  

DÖRTLER

Taşların 4 tanesi avuç içine bir tanesi işaret ve baş parmağının arasında tutulur.

Parmakların ucunda olan taş havaya atılır.

Avuç içindekiler ise zemine dağıtmadan konur, ardından atılan taş tutulur.

Taş tekrar atılır. Bu sefer zemindeki 4 taş birden alınır ve havadaki taş da aynı elle tutulur.

Dörtler böylece bitmiş olur.

 

BEŞLER

Orta parmak işaret pamağın üstüne konur. Elimizi açık bir şekilde zemine konur.

Taşlar zemine fazla uzağa olmayacak şekilde atılır.

Bir taş seçilir ve havaya atılır.

Diğer oyuncular zeminde kalan 4 taştan birini seçer.

Seçilen taş en son kaleden geçirilmelidir.

Elindeki taşı havaya atıp ve bu sırada zemindeki taşlardan sadece birini sürükleyerek kaleden geçirir. Bu şekilde seçilen taşı sona bırakarak kalan 2 taşı da geçirir.

Seçilen taşı tek seferde kaleden geçirmek zorundadır. Diğerlerine de en fazla 3 kere dokunabilir.

KAMALAR

5 taş bir elde tutulur.

Hepsi belli bir yükseklikte havaya atılır ve el düz bir şekilde ters çevrilir.

O şekli bozmadan kalan taşları tekrar atıp düz bir şekilde tutmaya çalışılır.

 

 

 Elde kalan taş sayısı kişinin o elden aldığı puandır. Not alınır. En son toplanır ve en yüksek puanı alan kazanır.

 

 

 

 

 

 

 


YAKAN TOP

 1. En az 3 kişi ile oynanır.
 2. İki kişi belirli bir mesafeyle karşılıklı durur. 
 3. Ortaya geçen kişi veya kişiler o iki kişinin attığı toplardan kaçarak değmemeye çalışırlar.
 4. Eğer 3 kişi oynuyorsa ortadakini vuran kişi geçer ortaya.
 5. Daha fazla kişi varsa direk vuran kişiler geçer.
 6. Sona kalan oyuncu vurulduktan sonra kamalara kalır. 
 7. Kamalar: 7 veya 10’a kadar sayılabilir.

SEKSEK

 

     Ne çok kanadı dizlerimiz hoplayıp zıplarken. Birde kurallarına bakalım:

  1. Resimdeki şekil tebeşir yardımıyla yere çizilir.
  2. En az 2 kişi ile oynanır.
  3. Belirli bir büyüklükte taş alınır ve ilk oyuncu 1’in olduğu kutuya taşı dik bir pozisyonda atar.
  4. 1’in olduğu kutuyu atlayarak tek ayak üstünde 3’e kadar gider.
  5.  4 ve 5’e birer ayağıyla beşliğini açarak basar. 6 da yine tek ayağa geçer.
  6. Ve 7-8’e de diğer ikilinin pozisyonu uygulanır.
  7. Ayaklarının arasındaki mesafeyi bozmadan zıplayarak geri döner.
  8. Aynı şeyleri dönüşte de yapar. 2’nin üzerinde tek ayak üstünde iken eğilip taşı alır ve yine basmadan başladığı yere atlar.
  9. 4’e gelene kadar aynı şekilde devam eder. 
  10. 4’e taşı atar ve ilerler, bu sefer 4-5’e aynı anda basmaz sadece 5’e tek ayakla basar ve devam eder. Dönüşü ve 5-7-8 de de aynı şekilde gider.
  11. Çizgilere basan oyuncu yanmış olur sıra diğerine geçer.

MİSKET

 Aslında bir çok seçeneği vardır misket oynamanın. Tek ürün bir çok oyun.  İşte o güzel oyunlardan biri:

DİZMECE:

 1. En az 10 misketle ve iki kişiyle oynanır.
 2. Oyunculara birer misket verilir ve kalanlar düz bir zemine yan yana dizilir.
 3. Oyuncular aynı mesafeden sıralı bir şekilde dizili olan misketleri vurmaya çalışır. 
 4. Vuran vurduğu misketleri alır.

 


DOKUZ TAŞ ÜST ÜSTE

Çocukluğumuzun en hareketli ve hararetli oyunu bizlere ekip ruhunu kattı. Bilmeyenler için anlatalım:

 1. İki grup olacak şekilde en az 4 kişiyle oynanır.
 2. Birbirlerinden farklı boyutlarda düz 9 adet taş üst üste duracak şekilde dizilir.
 3. Taşların başına 1. gruptan biri geçer.
 4. Topu taşlara atmak için belli bir mesafe bırakarak karşısına 2. gruptan biri geçer.
 5. Az miktarda taş düşürmeye çalışarak en fazla 3 kere topu atabilir.
 6. Taşlar devrildiği anda 2. oyuncular kaçışır.
 7. 1. oyunculardan ise biri topu alır, diğerleri karşı grubun oyuncularını vurabilecekleri yerlere geçerler.
 8. Eğer 3 ve 3’ten az taş devrildiyse öylece kalır 2. grup o taşları yerine koymaya çalışır. Ancak daha fazla taş devrildiyse hepsi yıkılır ve kuleyi baştan yapmaya çalışırlar.
 9. 2. grupta bu aşamada kuleyi dizdirmemek için onları topa vurmaya çalışır, kendi aralarında paslaşma yapabilir. 
Share

5 YORUMLAR

 1. Emeğinize , gölünüze sağlık 🙂 daim olsun başarınız 🙂
  Ben çocukken şu sarı kürklü ustayı söylerken USTAMIN KÖKÜ SARIDIR derdim 🙂 Hep öyle bilmiştim ???

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here