İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI Hz. Muhammed Dönemi Hz. Muhammed’in Hayatı: Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de Dünya’ya geldi. Kureyş Kabilesinin Haşimoğulları

Share
Devam

Paranızla Ödev Yaptıracağınız 5 Değerli İnternet Sitesi   

Ödev hazırlamak her öğrencinin eğitim hayatı boyunca saatlerini harcadığı yorucu bir süreçtir; bu nedenle ödevlerimizden elde edeceğimiz başarı akademik kariyerimizde oldukça önemlidir. İyi hazırlanmış bir ödev güzel bir kariyer için atılmış önemli bir adım demektir. Ve biz Tarihnedio olarak; sizler için Türkiye’nin en iyi ödev yapan 5 internet sitesini, sizlere sunabilmek adına araştırıp detaylı bir çalışma haline getirdik. Şimdi hep beraber inceleyelim.

Share
Devam

Toplum ve Kültür

TOPLUM VE KÜLTÜR KÜLTÜR KAVRAMININ ANLAMI Kültür kelimesinin aslı Latincedir ve “tarlaya ekin ekmek ve süt mayalamak“ anlamına gelmektedir. Kültür

Share
Devam

Ekonomik Faaliyet Türleri

  EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ İnsan, temel ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, barınma vs.) karşılamak ve geçimini

Share
Devam

Tuna Nehri

  TUNA NEHRİ     ➡ Tuna Nehri; Nehirler’in Kraliçesi’dir. Bir Avrupa Amazonu gibi akarak Kıta’nın yarısını kat eder.   ➡

Share
Devam

Şehirlerin Fonksiyonları

  ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI   ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI Şehirler; nüfuslarının fazla olması, kapladıkları alanın daha geniş olması, ekonomik ve sosyal

Share
Devam

İlk Uygarlıklar

  İLK UYGARLIKLAR Bir milleti veya topluma ait maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir. Birden fazla kültürün bir araya

Share
Devam
Scroll Up