Çalışma Saatleri Ve Mesailer

0
Çalışma saatleri 7 saat olarak tanımlanmıştır..
Çalışma saatleri 7 saat olarak düzenlenmiştir.

Herkes çalışmak zorundadır. Kimisinin borcu vardır, kimisinin hobisidir işini severek yapar çalışır saatleri önemsemez, fakat toplumda bir düzenleme yapılması gerektiğinden bir sınır getirilmiştir. İlk önce çalışma saatlerini düzenleyen devlet  Rus İmparatorluğu’nun Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi’yle yıkılmasından sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet  Sovyetler Birliği devleti  çalışma süresi 7 saate indirirek herkesi bir düzen içinde çalışmasını sağlamıştır.

 

 

 

Türkiye’de de çalışma süreleri ayarlanmasına karşın uygulamada sıkıntılar yaşanır. Ama diğer ülkelerde de aynı sıkıntılar oluşmaktadır, örnek verirsek,

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) bağlı 37 ülkede yapılan araştırmada Türkiye’de her dört çalışandan birinin haftalık 60 saati aşan mesaide kaldığı ve buna ek iş yapanların ilave edilmediği belirlenmiştir.

Çalışanların yüzde 23.3’ünün haftalık 60 saatin üzerinde mesai harcadıkları kaydedilen raporda kalkınmış ülkelerde daha az mesai yapıldığı da ifade edilmiştir.

Türkiye’yi takip eden ülkelerde ikinci sırayı yüzde 22.6 ile Güney Kore yer alır.. Güney Kore ve Japonya’da resmi olarak haftalık 54 saat çalışılıyor.

60 saat üzerinde mesai yapan ülkeler sıralamasında Türkiye, 23.3, Güney Kore 22..6, Kolombiya 18.9, Endonezya 14.3, Hindistan 13.6, Yunanistan 11.2, Japonya 9.2, Avustralya 6.1, Çin 5.8, İngiltere 5.2, Fransa 4,9 ve Avusturya 4.9 oranında 60 saatin üzerinde mesai yaptığı belirlenmiştir.

En az mesai yapan ülkelerin başında ise 0.4 oranı ile Lituanya, 1.8 oranı ile Norveç, 1,9 oranı ile İsviçre ve 3.3 oranı ile Almanya yer alır..

Türkiye’de çalışma süresi yönetmeliğinden muaf olan meslek grubu var mıdır?

Türkiye’de çalışma ve iş kanunlarında çalışma süresi muafiyeti diye bir şey yoktur. Bir insanın 12 saat boyunca ayakta durması ya da yüzmesi, hastanede ışınlara maruz kalması, madenlerde sürekli olarak karanlıkta çalışması mümkün değildir. Normal çalışma esası kapsamında değerlendirilen meslek gruplarının aksine muafiyet, çalışanın dezavantajı olarak değil avantajı olacak şekilde 4857 sayılı İş Kanunu ya da daha önce geçerli olan mülga çalışma kanunları hakkında da koruma altına alınıp insan bedeni ve onuru muhafaza edilmiştir. Aksi durum ortaya çıktığında ise çalışanları kanunlarla korumak sosyal hukuk devletlerinin en temel görevleridir.

Gece çalışanların farklı hakları var mı?

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler.

Çalışma şartları bazı ülkelerde normal bazısında çok olsa da önemli olan verimliliktir..Hangi ülke ne kadar verimlidir diye bakılırsa bir değerlendirme yapılarak düşünülmesi gerekmektedir. Çok çalışmak maarifet görülse de iş sırasında yapılan aksaklıklar hatalar işin gücünü düşürme  ve uzamasına neden olur birde bunun yanında stres ve kaygılar eklenince iş sırasında bazı sorunlar çıkabilir.

En iyi iş, kişinin kendisinin severek çalışacağı bir işte yer almasına ortam hazırlandı mı hem psikolojik hemde verimli olarak çalışmasına ve çok başarılı işlerin doğacağına inanıyorum. Herkesin yolunu yönünü bularak mutlu yaşamlar sürmesi en içten arzumuzdur.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here