Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Ders Notları

0
138

Takım Performansı Nedir ?

Altyapıları, beklentileri ve uzmanlıkları farklı olabilen birden fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir çalışma biriminde bütünleşmeleriyle oluşturulan bir yapıdır.

Kurumsal Performans Nedir ?

Kurumun önceliklerini belirlemesi ve bu önceliklerin istenen sonuca ulaştırılması sürecine denir.

Amaç ve Hedef Kavramları ve Farkları Nelerdir ? 

Amaç : Organizasyonun ulaşmak istediği uzun dönemli ve genel kavramsal sonuçlardır. Ölçmeye dayalı olmayan ve zaman sınırı belirtilmeyen genel ifadelerdir.

Hedef : Amaçlara ulaşmak için ölçülebilir, daha kısa dönemli ve zaman sınırı belirli olan alt amaçlardır.

Yönetim Nedir ?

Organizasyonun maddi ve beşeri kaynaklarını, organizasyonun amaçları doğrultusunda yönlendirmektir.

Fonksiyonları :

 • Planlama
 • Koordinasyon
 • Organizasyon
 • Denetim

Performans Yönetimi Nedir ?

Temel olarak organizasyonun insan kaynaklarının bireysel ve takım kapasitelerinin arttırılması ve performanslarının arttırılması sonucunda başarıya ulaşmayı sağlayan yaklaşıma denir.

İlkeleri :

 • Verimlilik
 • Ekonomiklik
 • Etkinlik

Yönetim Türleri :

 • Kurumsal performans
 • Takım – grup performansı
 • Bireysel performans

Stratejik Yönetim Nedir ?

Organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için fonksiyon üstü kararların değerlendirilmesidir.

3 temel unsuru vardır :

 1. Çevre Analizi
 2. Vizyon
 3. Misyon
 • (Amaç
 • Hedef
 • Faaliyet)

Modern Yönetim Nedir ?

Klasik ve neoklasik yaklaşımların ileri sürdüğü fikir, görüş ve varsayımları ele alan yönetimdir.

Neoklasik Yaklaşım Nedir ?

İnsanların makine olmadıkları, onların verimliliklerinde bir takım sosyo-psikolojik faktörlerin rol oynadığı, verimin artması için işe değil işçiye önem verilmesi gerektiği anlayıştır.

 

Bürokratik Yaklaşım Nedir ?

Geniş bir alana yayılmış toplumsal fiil ve hareketlerin rasyonel ve objektif esaslara uygun olarak düzenlenmesine denir.

Organizasyon Nedir ?

Belirli bir amaç doğrultusunda insanların birlikte iş yapmalarına denir. İnsanların yeteneksizliğinden veya yetersizliklerinden meydana gelir.

Amaçları :

 • Üretim
 • Pazarlama
 • Muhasebe
 • Finans

Sınıflandırması :

 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Dernek
 • Vakıf

Kalite Nedir ?

Önceden belirlenmiş standartlara uygun mala denir.

Faktörleri :

 • Pazar
 • Maliyet
 • Yönetim Anlayışı
 • İnsan

Bileşenleri :

 • Tasarım Kalitesi
 • Uygunluk Kalitesi
 • Tüketici Odaklı
 • Pazar

Bir kalitenin olması için şunlar gereklidir :

 • Maliyet
 • Emek
 • Zaman
 • Kalite

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here