Bedir Savaşı

1

BEDİR SAVAŞI

BEDİR NEREDEDİR VE NASIL BİR YERDİR ?

Bedir Medine’nin Güneybatısı’nda, Kızıldeniz’e 20 km uzaklıkta Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabaydı. Halkı ise burada konaklayan kervanlardan aldıkları para ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bedevilerdir. Ayrıca her yıl Zilkade ayında kurulan panayır bu halka önemli bir geçimlik sağlardı. Bedir Hz Peygamber’in Mekkeli müşriklerle olan mücadelelerinde önemli bir yer tutar.

BEDİR SAVAŞI

Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 yılında yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş İslamiyet açısından oldukça önemlidir çünkü Müslümanların buradan zaferle ayrılması İslamiyet’in yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bedir’in savaşçıları Ashabı Bedir ve ya Bediruyn olarak bilinir ve bunlar oldukça kıymetlidir. Söylenenlere göre savaştan önce Hz. Muhammed secdeye kapanarak ” Ey Allah’ım savaşta bu küçük ordu eriyip biterse, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır.” demiştir. Ayrıca Bedir Savaşı Kadir gecesiyle aynı geceye denk gelmiştir.

Yukarıda da söylendiği gibi, Bedir halkı kervanlara verdikleri hizmetlerle geçimlerini sağlıyorlardı. Mekkeli müşrikler ise buradaki müslümanlara sürekli saldırıda bulunuyorlardı. Hicretin altıncı ayından sonra cihad izni Müslümanlara verilince Müslümanlar hem  kendilerini hem de İslam Devleti’ni koruma imkanı bulmuşlardır. Bu sırada müşrikler bir askeri birlik ile Medine’nin çevresini sarmışlardır, Cemma denilen yere gelip buradaki Müslümanların sürülerini yağmalamışlardır. Bunun üzerine Resulullah bir ordu toplayıp Sefevan vadisine gelmiştir ancak düşmanların izini bulamayıp geri dönmüştür.

Müslümanların her şeylerini bırakıp Medine’ye hicret etmeleri, Medine ‘de bir İslam Devleti kurmaları müşrikleri epey kızdırmıştır. Bu süreçte Medine’de Abdullah b. Übey b. Selül Medine’nin kralı olmak üzeredir lakin şehrin çoğu Müslüman olup burada İslam Devleti kurulunca kral olamamıştır. Fırsatcı Mekkeli müşrikler Übey’e mektup yazarak Hz. Muhammed’i öldürmesini ister. Bunun üzerine Übey müşriklerle anlaşma yaparak Medine’deki İslam Birliğini yıkmaya çalışmıştır. Bunu öğrenen Medineli müslümanlar çok titiz çalışmaya başlamışlardır. Düşmandan gelecek her saldırıya hazır konuma geçmişlerdir. Son olarak Ebu Sufyan ile anlaşan müşrikler onun önderliğinde Suriye’den mallar getirtip, Müslümanlara saldıraya geçeceklerdi. Bunu öğrenen Hz. Muhammed ashabını topladı ve bu kervanın Mekke’ye ulaşmasını engelleme kararı aldı. Bunu öğrenen Ebu Sufyan Kureyş’ten yardım istedi. Ebu Cehil bunu kabul ederek Mekke’de müslümanlara karşı savaş ilan etti.

Bunun üzerine Peygamberimiz hicretin ikinci yılında Rabiü’l evvel ayında bu sefere tekrar çıkmıştır ve bu ordu da toplam 305 kişi vardır. 16 Mart 624 Cuma sabahı her iki ordu Bedir’e doğru hareket etti. Hz Peygamber  Bedir’e ilk ulaşan ordu oldu. Habbab b. Eret’in tavsiyesi üzerine, düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla doldurttu. Savaştan önce Hz. Peygamber; Hz. Ali’yi Kureyşlilere göndererek savaştan çekilmelerini söylettirdi. Fakat Kureyşliler savaşmakta ısrar etti. Arap adetlerine göre Kureyşlerden Abdülesed Müslümanlardan da H. Hamza meydana çıktılar, Hamza karşısındaki düşmanı öldürdü. Bunun üzerine Kureyşliler’den Utbe, Şeybe, Velid, İslam ordusundan Ubeyde b. Haris, Hamza, Ali meydana çıktılar. Bu karşılaşmada İslam ordusundan olanlar karşısındaki düşmanlarını öldürdüler. Sonra başlayan savaşta Ebu Cehil de olmak üzere 70 düşman öldürüldü ve savaşı İslam Ordusu kazandı. Müslümanların bu savaşı meleklerin yardımıyla kazandığı Kuran’da açıkça ifade edilmektedir.

SAVAŞIN NEDENLERİ

En önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret sonrası geride bırakın malları yağmalamalarıdır. Müslümanlar mallarını kullanamadıklarından sıkıntı çekiyor, çareyi ticaret kervanlarına saldırıyorlardı. Yağmalanan kervanlardan dolayı maddi kayıplara uğruyorlardı. Bunun haricindeki neden ise İslamiyet’in hızlı yayılmasını kabullenemiyorlardı.

SAVAŞIN SONUÇLARI

Müslümanların açısından en büyük manevi etkisidir. Bu zaferle Hz.  Muhammed’in Müslümanların nüfusu oldukça artmıştır. Medinelilerden putperest olanlar da, bu zaferle birlikte İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır. Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir. Mekkeli esirler, okuma yazma bilmeyen Medinelilere okuma yazma öğretmişlerdir.

KUR’AN-I KERİM’DE BEDİR SAVAŞI

Bedir Savaşı ile İlgili Ayetler;

”Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi.Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” (Hacc 39 )

”And olsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti.O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.”(Ali-i İmran 123)

” Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız , şüphesiz o toplulukta bir yara almıştır. İşte (iyi veye kötü) günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez.” (Al-i İmran 140)

”Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.” ( Enfal 39)

 

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here