Batı Edebiyatı Tarihi

0
32

ESKİ YUNAN EDEBİYATI

Batı edebiyatının temel kaynakları, eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır. Milattan önce 9. yüzyıl ile 2. yüzyıl arasında ürünler veren eski Yunan edebiyatı, en parlak devrini 5. yüzyılda yaşamıştır.

Eski Yunan edebiyatının en önemli ürünü, Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı destanlarıdır. Bu destanlarda anlatılanlar ve Yunan mitolojisi, sonradan ortaya konulan bir çok eser için esin kaynağı olmuştur. Günümüz Batı edebiyatında bile söz konusu ürünler, türlü sanatçılar için kaynak olma niteliği sürdürmektedir.

HOMEROS (MÖ. 9. YÜZYIL)
* Homeros’un yaşamı hakkında az çok bilgi vardır. Onun hakkındaki bazı bilgileri tarihçi Heredotos’tan öğreniyoruz.

* Homeros’un kör ve ihtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak şiir okuyup ekmeğini kazandığı, uzun yıllar Ege
adalarında yaşadığı söylenir.

* Homeros’un en önemli eseri İlyada ve Odysseia adlı bu destanlar, bütün Yunan
kültürünün temelini oluşturmaktadır.

 

 

 

HESİODOS (MÖ. 8. YÜZYIL)
* Didaktik şiirin kurucusudur. Yunan halkının şiir yoluyla eğitmeye çalışmıştır. Köy yaşamını ve insanların günlük
işlerini anlatan ilk şairdir.

* Hesiodos’un en önemli eseri İşler ve Günler‘dir.

SAPPHO (MÖ. 6. YÜZYIL)
* Eski Yunan edebiyatının en büyük lirik sanatçılarındandır. Şiirlerinde daha çok aşk temasını işlemiştir. Bu kadın sanatçı, lirik şiirin kurucusu sayılmaktadır.

* Sappho’nun şiirlerinden geriye bazı küçük parçalar kalmıştır.

AİSOPOS (MÖ. 6. YÜZYIL)
* Anadolu’da Frigya’da doğmuş, gençliğinde uzun süre tutsak kalmıştır. Özgürlüğe kavuşunca bir çok ülkeyi gezmiştir.

* Aisopos, fabl türünün kurucusu sayılmaktadır. Anlattığı masalların konularını, gezileri sırasında uğradığı doğu
ülkelerinden aldığı sanılıyor. Fransız şairi La Fontaine, Aisopos’tan çok etkilenmiştir.

* Aisopos’un tek eseri Fabllar‘dır.

AISKHYLOES (MÖ. 525-456)
* İlk büyük tragedya şairidir. Tragedyanın gelişmesini sağlamış, tragedyaya ikinci bir aktör katmıştır.

* Eserlerinde gelenekleri ve ahlakı savunmuş, ahlaksızların Tanrılarca cezalandırılacağını söylemiştir.

Eserleri:
Yalvaran Kızlar
Persler
Thebai’ye Karşı Yediler
Zincire Vurulmuş Prometheus

SOPHOKLES (MÖ. 495-406)

* Aiskhyleos’tan sonraki en büyük tragedya şairidir. Tragedyayı daha da geliştirmiştir.

* Sophokles’in eserlerinde insanlar alın yazılarına boyun eğmezler, sürekli mücadele ederler. Onun eserlerinde seyirci baştan sona merak duygusu yaşar.

Eserleri:
Kral Oidipus
Oidipus Kolonos’ta
Antigone
Elektra
Trakhisli Kadınlar

 

 

 

EURİPİDİES (MÖ. 480-460)
* Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük tragedya şairidir. Çağdaşları tarafından çok eleştirilmiş, özellikle komedya
yazarlarından Aristophanes’in hücumlarına uğramıştır.

* Euripidies’in eserlerinde anlatılan kişiler tutkularına her zaman yenik düşerler. Bu eserlerde diyaloglara daha çok yer
verilmiştir.

Eserleri:
Medeia
Hippolytos
İphigeneia Aulis’te
Orestes
Elektra
Andromakhe

ARİSTOPHANES (MÖ. 445-385?)
* İlk büyük komedya şairidir.

* Eserlerinde devrin tanınmış kişilerini ve bazı toplum olaylarını yermiştir. Bu eserlerde kaba şakalar, küfürler, argo sözler bolca yer alır.

Eserleri:
Atlılar
Eşekarıları
Kuşlar
Kurbağalar
Bulutlar
Barış

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here