Babil Nedir?

0
57
Mezopotamya’da bulunan Bağdat’ın güneyinde kalan, eskiden ortasından Fırat nehrinin geçtiği söylenen eski bir şehirdir. Fırat’ın doğusunda kalan bölgelerde hala daha kalıntıları mevcuttur. Bulunan yazı tabletlerine göre şehir milattan önce 275 yılında terk edilmiştir.

? Mezopotamya’da bulunan Bağdat’ın güneyinde kalan, eskiden ortasından Fırat nehrinin geçtiği söylenen eski bir şehirdir. Fırat’ın doğusunda kalan bölgelerde hala daha kalıntıları mevcuttur. Bulunan yazı tabletlerine göre şehir milattan önce 275 yılında terk edilmiştir.

? Şehrin kurulmasıyla ilgili pek çok efsane vardır. Kimi efsaneler şehrin Kral Nabukadnezar tarafından inşa edildiğini söylese de kimi efsanelere göre şehrin kurucusu Asur Kraliçesi Semiramis. Ayrı bir efsanede ise Ninova Kralı’nın yaptırdığını anlatmaktadır.

? Babil adının kökeni Akad dilindeki Tanrılar Geçidi manasından alır.

? Babil’den ilk Akad kayıtlarında bahsedilir. Kral Sargon’dan bahseden bu tabletlerde şehrin Sargon tarafından ihtişama kavuşturulduğu yazar. Ama kimi kaynaklara göre o Sargon, Asur Kralı II. Sargon’dur.

 Babil’in en görkemli ve ünlü zamanı Kral Hammurabi zamanında olmuştur. Kanunlar çıkarmış, şehri bilim ve kültür başkenti yapmıştır. Öyleki şehir “masallar şehri” diye anılır olmuştu.

? Babil’in en görkemli ve ünlü zamanı Kral Hammurabi zamanında olmuştur. Kanunlar çıkarmış, şehri bilim ve kültür başkenti yapmıştır. Öyle ki şehir “masallar şehri” diye anılır olmuştu.

? Şehir zamanla Asurlar, Persler ve çeşitli uygarlıkların saldırısına uğrayıp, zayıf düşmüştür. Bir ara İskender’in egemenliğine giren şehir yeniden canlansa da İskender’in ölümüyle iyice dağılmış ve en sonunda terk edilerek tarihe gömülmüştür.

? Bağdat tarafında hala kalıntıları olan bu şehrin en son yapılan Amerikalıların saldırılarıyla iyice yıpranıp, yok olduğu söyleniyor. O zamandan bu zamana istilalar değişmemiş sadece adlar değişmiş görüyoruz ki!

Kuran’da bu şehirden Bakara Suresi, 102. ayette bahsedilmektedir. Harut ve Marut isimli iki melek insanları sihirle imtihan etmek için Babil’e gönderilir.

Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler.”


Babil Kuleleri

 Dünyanın yedinci harikası sayılan Babil’in Asma Bahçeleri’nin içine dikilmiş bu kule. Amacı Tanrı’ya ulaşmakmış.

? Dünyanın yedinci harikası sayılan Babil’in Asma Bahçeleri’nin içine dikilmiş bu kule. Amacı Tanrı’ya ulaşmakmış.

? Kuleden Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da da bahsedilir.

? Sümerliler kuleyi Tanrı Marduk için yapmışlardı. Tanrıdağı denilen bu kule bilinen en büyük ziggurattır.

? Kule 90 metre genişliğinde ve aynı yükseklikte yedi katlı bir yapıydı. Denilene göre her yapı başka bir şeyi temsil ediyordu. Bir insanın tüm bunları tek tek öğrenip, sindirip yükseleceği ve Tanrı Marduk’a ulaşabileceği düşünülmekteydi.

? Dönemin işgalcileri kuleyi yıktılar. İskender’in emriyle kule onarıma girmiş fakat ölümlüyle tamamen terk edilmiştir.

? Efsaneye göre Tanrı insanların yaptıkları kule ile ona ulaşabilecekleri düşüncesini küstahça bulmuş ve kızarak kuleyi yıkmış ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dilini bölmüştür.

Tevrat’ta ve İncil’de Babil Kulesi

Aynı hikaye anlatılmaktadır. Tufandan sonra Nuh’un oğulları bir kule yapmak istemişler, Tanrı’da kendisine ulaşmaya çalışan insanların küstahlığına kızarak onların dilini bölmüştür.

Kuran’da Babil Kulesi

Kuran’da Babil Kulesi’nden farklı bahsedilir. Çünkü adı geçen kule Babil’de değil Mısır’dadır. Kimi kaynaklara göre Kuran’da piramitlerden bahsediliyor bu kısımda ama piramitlerin şekli asla kule gibi değildi.

Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı. (Kasas 8)

Firavun ise şöyle dedi: “Ben, sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey haman, haydi benim için çamur üzerine bir ocak yak da bana bir kule yap; belki Musa’nın tanrısına çıkarım; ama ben kesinlikle onun yalan söyleyenlerden olduğunu sanıyorum.” (Kasas 38)

Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.” (Mümin 36-37)


Babil’in Asma Bahçeleri

Cennet bahçeleri olarak da bilinen bu bahçeler, Eski Dünya’nın yedinci harikası olarak geçmiştir tarihe.

? Cennet bahçeleri olarak da bilinen bu bahçeler, Eski Dünya’nın yedinci harikası olarak geçmiştir tarihe.

? Bahçeler hakkında kesin bir kanıt yoktur. Yapılan araştırmalarda herhangi bir arkeolojik buluntulara rastlanmasa da kalıntılarının Fırat Nehri’nin altında olabileceği düşünülüyor. Ama gelin görün ki nehir altında yapılan kazıların, kalıntılara zarar getirebileceği ihtimali ile böyle bir çalışma yapılmamakta.

? Babil bahçelerini kimin yaptırdığı hakkında çeşitli rivayetler vardır. Kimilerine göre Asur Kraliçesi Semiramis yaptırmıştır. Kimi görüşe göre ise Babil İmparatoru II. Nebukadnezar tarafından karısı Kraliçe Amytis için yaptırmıştır.

Babil’in Asma Bahçeleri Nerededir?

 Babil şehri Irak, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’nin kuzeyini kaplayan bölgedeydi.

? Babil şehri Irak, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’nin kuzeyini kaplayan bölgedeydi.

? Asma bahçeleri Irak’ın şimdiki Hillah yakınlarındaki Babil’in eski şehrinde inşa edildiği düşünülmektedir.

Babil Asma Bahçeleri’nin Mimari Yapısı

M.Ö.’ ki pek çok metinlerde geçmektedir Babil bahçeleri. Özellikle Yunan coğrafyacı Strabon’un anlattığına göre bahçe her katında bitkilerin, ağaçların olduğu teraslardan oluşuyor, kübik şeklindeki direklerden meydana geliyordu. Yapımında pişmiş tuğlalar kullanılmıştı.

? M.Ö.’ ki pek çok metinlerde geçmektedir Babil bahçeleri. Özellikle Yunan coğrafyacı Strabon’un anlattığına göre bahçe her katında bitkilerin, ağaçların olduğu teraslardan oluşuyor, kübik şeklindeki direklerden meydana geliyordu. Yapımında pişmiş tuğlalar kullanılmıştı.

? Sulamasını Fırat Nehri’nden gerçekleştiriyorlardı. Her katın aynı oranda sulanmasını sağlayan gelişmiş bir sulama sistemi vardı.

? Bahçeler 120 metre uzunluğunda ve genişliğindeydi. Yüksekliği ise 25 metreyi buluyordu.

? Denildiğine göre bahçelerde, toprağın verimliliğinden dolayı her türlü meyve yetiştirilebiliyordu.

Babil’in ve Bahçelerin Yok Oluşu

? Çeşitli doğal afetler ve istilalar ile iyice yıpranan Babil son olarak Perslerin işgali ile tarihe karıştı.

? M.S 6. ve 7. yüzyılda tamamen toprağın altında kayboldu. Yapılan kazılarda çeşitli kalıntılar bulunsa da bunların bahçelerden kalma olduğu kanıtlanamadı.

? Yapılan kazılarda herhangi bir kanıt bulunamaması, II. Nebukadnezar’ın pek çok yazıt bıraktığı halde, yazıtlarda bahçelerden söz edilmemesi, bahçelerin şiirsel bir kurgu olduğu iddialarını güçlendiriyor.

? 20. yüzyılda Babil şehrinin kalıntıları ve bahçelerden kaldığı düşünülen tonozlar bulunmuştur ama kesin bir kanıt hala yoktur.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here