Azerbaycan Bağımsızlık Günü

0
Bugün 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günüdür. Saygıyla ve minnetle selamlıyorum Türk'ün esaret altında kalınmayacağını bir kez daha göstermiş oluyorlardı.
Bugün 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günüdür. Saygıyla ve minnetle selamlıyorum Türk'ün esaret altında kalınmayacağını bir kez daha göstermiş oluyorlardı.

Bugün 18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günüdür. Saygıyla ve minnetle selamlıyorum Türk’ün esaret altında kalınmayacağını bir kez daha göstermiş oluyorlardı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin içerisinde yaşanan sorunlar ki bu dönemde SSCB dağılacaktır sonunda Azerbaycan Türk’ü olanlar 30 Ağustos 1991 yılında Azerbaycan Ali Meclisi olağandışı toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Beyanı onaylandı.

Azerbaycan Ali Meclisi 18 ekim 1991 oturumunda tarihi ”Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı” anayasal tasarıyı oybirliği ile onaylandı.

Azerbaycan halkı daha sonra savaşlara sürüklenecek iç sorunlarla ve iktidar yarışlarıyla zor günler altında kalacak ve Ermeni işgali ile birleşip Türk Yurdu olan Azerbaycan’ın sonsuz müdafaasını yapacaklardır.

 

 

Azerbaycan Türkçesi İle:

Bu gün 18 oktyabr, Azərbaycanın müstəqillik günüdür. Sizi hörmət və minnətlə salamlayıram ki, bir daha Türklər əsirliyə düşməyəcəklər.

ovet Sosialist Respublikaları İttifaqının içərisində yaşanan srunlar ki bu dövrdə SSRİ dağılacaq sonunda Azərbaycan Türkü olanlar 30 Avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Ali Məclisi fövqəladə konfransında Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Bəyanı qəbul olunub.

Azərbaycan Ali Məclisi 18 oktyabr 1991 iclasında tarixi ” Azərbaycan Respublikası Müstəqilliyi ” konstitusiya qanunu yekdilliklə qəbul olunub.

Azərbaycan xalqı daha sonra döyüşlərə sürüklənib gətiriləcək daxili problemlərlə və iqtidar yarışlarıyla çətin günlər altında qalacaq və Erməni işğalı ilə birləşib Türk Yurdu olan Azərbaycanın sonsuz müdafaasını edirlər.

Son Olarak:

Mən Azərbaycanlı qardaşlarımla salamlayıram və müstəqillik günü qeyd edirəm.

(Azerbaycanlı kardeşlerimi selamlıyor ve bağımsızlık gününü kutluyorum.) 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here