Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları

0
Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları
Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları

Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları

 

 

 

➡ Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kürsi okuyarak çıkarsa eve varıncaya kadar görevlendirilmiş 70 melek tarafından kendisi için dua ve af dilenir.

 

➡ Ayet-el Kürsi yemeklere okunursa o yemeğin bereketi artar.

 

➡ Ayet-el Kürsi’yi yatmadan önce okuyan kişiye Allah tarafından bir koruma verilir ve sabaha kadar o kişiye hiçbir şeytan yaklaşamaz.

 

➡ Ayet-el Kürsi dilek ve duaların gerçekleşmesi için okunur. Samimi bir kalp ile istenildiği vakit kişinin duası ve dileği Allah’ın izni ile gerçekleşir.

 

➡ Eve girmeden önce okunduğu vakit o evde fakirlik olmaz bereketi artar.

 

➡ Yolculuk esnasında okunduğu vakit kazadan ve beladan Allah’ın izni ile korunmuş olunur.

 

➡ Şeytan ve cinlerden korunmak için Ayet-el Kürsi okunur. Ayet-el Kürsi’nin okunduğu yere Şeytan ve cinler  yanaşamaz.

 

70 bin melek ile nazil olmuş olan Ayet-el Kürsi’nin faydaları oldukça fazladır. İçerisinde gizli ve açıktan olmak üzere 17 yerde Allah lafzı geçmektedir bu sebeple en faziletli dua ve ayetler arasındadır. Ayet-el Kürsi nazil olup yeryüzüne indiği vakit birtakım olağanüstü haller meydana gelmiş, bütün putlar yere düşmüş, krallar dengelerini kaybedip başlarındaki taçları düşürmüşlerdir.

 

Ayet-el Kürsi’nin Arapça Okunuşu 

 

Ayet-el kürsi’nin Türkçe okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

– Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 

Ayet-el kürsi’nin Anlamı

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here