İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI Hz. Muhammed Dönemi Hz. Muhammed’in Hayatı: Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de Dünya’ya geldi. Kureyş Kabilesinin Haşimoğulları

Share
Devam

Toplum ve Kültür

TOPLUM VE KÜLTÜR KÜLTÜR KAVRAMININ ANLAMI Kültür kelimesinin aslı Latincedir ve “tarlaya ekin ekmek ve süt mayalamak“ anlamına gelmektedir. Kültür

Share
Devam

Ekonomik Faaliyet Türleri

  EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ İnsan, temel ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, barınma vs.) karşılamak ve geçimini

Share
Devam

Halit Ziya Uşaklıgil Hayat ve Eserleri

 HALİT ZİYA UŞAKLIGİL  DOĞUMU: 1866, İstanbul ÖLÜMÜ: 27 Mart 1945, İstanbul ANNE VE BABASI: Behiye Hanım, Halit Efendi ÇOCUKLARI: Bülent,

Share
Devam

Tuna Nehri

  TUNA NEHRİ     ➡ Tuna Nehri; Nehirler’in Kraliçesi’dir. Bir Avrupa Amazonu gibi akarak Kıta’nın yarısını kat eder.   ➡

Share
Devam

Şehirlerin Fonksiyonları

  ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI   ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI Şehirler; nüfuslarının fazla olması, kapladıkları alanın daha geniş olması, ekonomik ve sosyal

Share
Devam

İlk Uygarlıklar

  İLK UYGARLIKLAR Bir milleti veya topluma ait maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir. Birden fazla kültürün bir araya

Share
Devam

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar / Roma Uygarlığı

  ROMA UYGARLIĞI ¤ Roma Uygarlığı İskender İmparatorluğu ile benzer zamanlardır fakat İskender Yunan Şehir Devletlerini alır ve İskender İmparatorluğu

Share
Devam

Doğadaki Ekstrem Olaylar

 DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR Doğanın Ekstremleri ¤ Doğayı oluşturan unsurlar arasında mükemmel bir dayanışma ve denge vardır. Yeryüzündeki okyanuslar, denizler, göller

Share
Devam

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar/ Ege ve Yunan Uygarlıkları

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR (EGE VE YUNAN UYGARLIĞI)   Ege ve Yunan Uygarlıkları  🔎 Ege ve Yunan Uygarlıkları, Ege

Share
Devam

Uygarlığın Doğuşu ve İlk uygarlıklar – Doğu Uygarlıkları

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR (DOĞU UYGARLIKLARI)   Çin Uygarlığı  🔎 Çin uygarlığı dünyada bugüne kadar hiç yıkılmadan günümüze kadar

Share
Devam

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar/Orta Asya ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR (ORTA ASYA UYGARLIĞI) (DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI)   Orta Asya Uygarlığı » Orta Asya’da izlerine rastlanılan

Share
Devam

Ahlak Felsefesi (Etik)

AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU 1.Felsefe Açısından Ahlak ¤ Ahlak, insanların toplum içindeki davranışları ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar

Share
Devam

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1)Şiir ve Zihniyet » Duygu ve düşünceleri insan ruhunda yüksek bir sanat zevki

Share
Devam

Ekosistem ve Madde Döngüsü

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ ≅ BİYOÇEŞİTLİLİK ≅ ¤ Dünya üzerinde hayatın olduğu veya canlıların yaşadığı Hidrosfer, Litosfer ve Atmosfer’i kapsayan

Share
Devam

Allah’ın Varlığı (İspatı) İle İlgili 10 Madde

 Bizi diğer insanlardan ayıran – özel kılan 10 özellik; 1. Parmak izi Parmak izinin kişiden kişiye değiştiğini bilmeyen yoktur. Parmak

Share
Devam

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

 VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)   Varlık Felsefesinin Konusu Gündelik hayatta algılarımızla kavradığımız nesnelerin var olduğunu önceden kabul ederiz. Bütün resimler birbirinden

Share
Devam

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

SOSYOLOJİ’NİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 1) Sosyoloji-Tarih  ➡ Tarih, yer ve zaman göstererek sosyal olayları belgelemek zorundadır. Sosyoloji ise tarihte olduğu

Share
Devam

Birey ve Toplum

 BİREY VE TOPLUM 1.Sosyalleşme Unsurları Toplum-birey ilişkisi sosyolojinin açıklamaya çalıştığı önemli konulardan biridir. Çünkü bireyler sosyo-kültürel değerlerle donanımlı, medeni bir

Share
Devam

Sosyolojiye Giriş

 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Sosyoloji Latince “socius” (toplum, birliktelik, birlikte oluş) ile “logos” (bilgi) sözcüklerinden oluşur. Kelime olarak “Toplum bilimi” anlamına gelir.

Share
Devam

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Psikoloji-Fizyoloji Fizyoloji orgamizmanın organlarını inceler. Duyu organlarının çalışma biçimini, iç salgı bezleri, hormonlar, sinirsel iletişim vb.

Share
Devam

Psikolojinin Temel Süreçleri

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ A.BİYOLOJİK TEMELLER 1.Davranışta Biyolojik Yapının Rolü Canlılar beden ve psikolojik özelliklerden oluşur. Yüzyıllar boyunca psikolojik özelliklerle bedenin

Share
Devam

Psikolojinin Alt Dalları

PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Çağdaş psikolojinin alt dalları deneysel alanlar ve uygulamalı alanlar diye ikiye ayrılır; A)Deneysel Alanlar 1.Eğitim Psikolojisi: Eğitim

Share
Devam

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar-Anadolu Uygarlığı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ANADOLU UYGARLIĞI   Eski Çağlarda Türkiye Anadolu, verimli topraklara ve yaşamaya elverişli iklim şartlarına sahip

Share
Devam

Kitap Okumanın Faydaları

KİTAP OKUMANIN FAYDALARI     Değerli Okuyucularımız, Sizce Kitap Nedir? Mesela, sizin için kitap: bir yazarın bir veya birkaç konuyu

Share
Devam

Metinlerin Sınıflandırılması (Sanatsal Metin, Öğretici Metin)

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Metinler sanatsal ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sanatsal metinlerde okuyucunun tamamlaması gereken bir anlam dünyası bulunur.

Share
Devam

Felsefeye Giriş

FELSEFEYE GİRİŞ   Felsefe’nin Tanımı Felsefe, kaynağını eski Yunanca da “bilgelik sevgisi” anlamını içeren philasophia (phila: sevmek, sophia: bilgelik) teriminden

Share
Devam

Psikolojiye Giriş: Psikoloji Bilimini Tanıyalım

PSİKOLOJİYE GİRİŞ Psikoloji 1879 yılında W. Wundt’un psikoloji laboratuvarını kurması ile bilim haline gelmiştir. Bundan öncesinde Psikoloji Felsefe’ye bağlı alan

Share
Devam

Fizik Bilimine Giriş

Fizik dersi çoğu öğrenciler için sıkıntılı bir derstir. Aslında Fizik dersine ders gözüyle değil de dünya gözü ile baksak hiçbir

Share
Devam

Tarih Bilimine Giriş

Tarihin Tanımı Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içerisinde belge ve

Share
Devam

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Güzel sanatlar

Share
Devam

Hz. Ali Bin Talib Aslında Kimdir?

HZ. ALİ BİN TALİB KİMDİR?   Değerli Okuyucularımız; Hazreti Ali Bin Talib’in kişilik ve karakteristik yapısı, bir kişinin kalemi ile

Share
Devam

Uluslararası Holokost Anma Günü

ULUSLARARASI HOLOKOST ANMA GÜNÜ   İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945

Share
Devam

Bab-ı Ali Baskını Nedir?

   BAB-I ALİ BASKINI   Bab-ı Ali Nedir?   →Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul da sadrazamlık, dahiliye ve hariciye bakanlıklarının, Danıştay

Share
Devam

Osmanlı’nın 26. Padişahı III. Mustafa Kimdir?

OSMANLI DEVLETİ’NİN 26. PADİŞAHI III. MUSTAFA KİMDİR? 1) III. Mustafa Kimdir? • III. Mustafa Osmanlı Devleti’nin 26. Osmanlı Sultanıdır.  • İslam halifelerinin

Share
Devam

Hulusi Kentmen Aslında Kimdir?

 HULUSİ KENTMEN KİMDİR?         Hulusi Kentmen Kimdir? ➡ Hulusi Kentmen, Türk Tiyatro ve Sinema Oyuncusudur.    

Share
Devam

Sömestr Tatili Kitap Önerileri

  SÖMESTR TATİLİ KİTAP ÖNERİLERİ   Sömestr Tatili Geldi… Öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatili geldi çattı. Sabah erken kalkmalardan,

Share
Devam

Hrant Dink Aslında Kim ?

                              HRANT DİNK  Hrant Dink Kimdir? Hrant

Share
Devam

Volkswagen Beetle (Kaplumbağa-Vosvos) Modeli’nin Tarihi

VOLKSWAGEN BETTLE (KAPLUMBAĞA) MODELİ TARİHİ   Volksvagen Tarihi ⇒Alman otomobil üretici Volkswagen’in 1938’den 2003’e kadar ürettiği ekonomik otomobil modeli.  ⇒21,5

Share
Devam
Scroll Up